Anslut dig till vårt nätverk!

Lantbruk

Förbättrad handel med bearbetade jordbruksprodukter

DELA MED SIG:

publicerade

on

155902ff9d522e2b2435c421d081-grandeThe European Commission welcomes today’s European Parliament vote on its proposal to update the trade regime for processed agricultural products (PAPs). PAPs are goods obtained through the processing of basic agricultural products, such as confectioneries, chocolates, pastas, bakeries, biscuits, spirits, soft drinks. 

EU är världens största exportör av bearbetade jordbruksprodukter med ett totalt värde på 41.7 miljarder euro i export. Den nya förordningen kommer att underlätta handeln med PAPS mellan EU och länder utanför EU. Syftet är att uppdatera den rättsliga ramen för genomförandet av EU: s preferenshandelsavtal som ingåtts med länder utanför EU. Det föreskriver också att exportbidrag ska beviljas vissa PAP när marknadsstörningar inträffar (till exempel en kollaps i världens jordbruksproduktpriser till följd av en rik skörd).

European Commission Vice President Antonio Tajani, commissioner for industry and entrepreneurship said: “The food industry is the EU’s biggest manufacturing sector in terms of employment and added value. Its trade regime is particularly important for the sector’s growth and the relevant rules needed to be simplified. We therefore count on the forthcoming agreement of the Council for the final adoption of the Regulation.”

Today’s vote relates to a 2013 Commission proposal to adapt the legal framework for the EU’s trade regime for processed agricultural products to the Lisbon Treaty, notably to its provisions on delegated and implementing acts. The new regulation updates the legal framework for the implementation of bilateral trade deals, in particular as regards preferential trade conditions the EU concedes to trade partner countries in the form of reduced or zero import duties and tariff quotas, in exchange for better market access conditions for EU products. It also updates the legal framework for granting refunds for the export of certain foodstuffs, creating a safety net which can be triggered in cases of market disturbances such as strong fluctuations in world agricultural market prices due to climate conditions or to speculation.

Som en konsekvens förväntas förordningen bidra till att de gemensamma jordbrukspolitiska målen uppnås effektivt och i synnerhet för att stabilisera marknaderna, säkerställa tillgången på leveranser och förse konsumenterna med mat till rimliga priser.

Nästa steg

Rådet förväntas godkänna förslaget den 14 april. Efter antagandet av denna grundläggande rättsakt kommer kommissionen inom kort att anta nödvändiga delegerade akter och genomförandeakter för att i detalj reglera de olika frågorna som ingår i förordningen (såsom importlicenser, importtullar, tullkvoter, exportbidrag, exportbidrag osv. .).

Annons

These laws are of particular importance for the food manufacturing industry which is by far the main user of EU-produced basic agricultural products like sugar, milk, cereals and eggs. The food and beverages industry is the Union’s largest manufacturing sector in terms of value added and jobs. 289,000 companies, most of them of small or medium-sized, are involved. Altogether they generate an annual turnover in excess of €1 trillion and employ 4.6 million people. With imports worth €11.8bn, the EU’s trade balance in those products amounted to €30bn in 2012. This corresponds to an average yearly increase of 13.2% since 2008.

EU-lagstiftning om bearbetade jordbruksprodukter

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend