Anslut dig till vårt nätverk!

Regionkommittén (ReK)

Regioner och städer ber Europeiska rådet att förstärka den territoriella dimensionen av EU:s tillväxtstrategi

DELA MED SIG:

publicerade

on

europeisk_konstruktionValcárcel till Van Rompuy: "Olikheter ökar igen, mobilisera regioner och städer för att omfokusera våra ansträngningar på ekonomisk, social och territoriell sammanhållning."

Några dagar före Europeiska rådets vårmöte träffade en delegation från Regionkommittén (ReK) under ledning av dess ordförande Ramón Luis Valcárcel Siso den 14 mars Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy för att diskutera hur man ska tala de ökande klyftorna mellan medlemsstaterna och regionerna samt att dela de förslag som tagits fram som en del av ReK:s översyn av EU:s tillväxtstrategi.

Kommitténs delegation presenterade för Van Rompuy Atens deklaration antogs av ReK den 7 mars och efterlyser en starkare territoriell dimension i utformningen och genomförandet av Europa 2020 som en nyckellösning för att åtgärda nuvarande brister i strategins framsteg och de ökande klyftorna mellan EU:s medlemsstater och mellan regioner.

Enligt ReK bör en förskjutning av fokus på den lokala dimensionen i Europa 2020-strategin säkerställas genom upprättande av regionala indikatorer och mål. Dessutom bör de nuvarande verktygen för att samordna medlemsländernas makroekonomiska politik under den europeiska terminen vara mycket mer inriktade på tillväxt och skapande av arbetstillfällen, genom att ge en bedömning av de åtgärder som föreslås varje år samt av den styrmodell som varje medlemsstat har antagit för att leverera dem. I detta perspektiv bör även regionernas och städernas bidrag till att uppnå varje medlemslands mål tydligare och mätas bättre.

Ordförande Van Rompuy uttryckte sin uppskattning för ReK:s engagemang för att revidera EU:s tillväxtstrategi och uppmanade delegationen att se till att kommittén kommer att fortsätta att ge sitt bidrag under Europa 2020:s översynsprocess som kommer att slutföras 2015. När det gäller behovet av att inrätta regionala mål för strategigenomförandet, betonade Van Rompuy att såväl nationella regeringar som nationella parlament bör vara nyckelmotparterna för att förbättra den nuvarande styrmodellen i varje medlemsstat.

Regionkommitténs sjupunktsplan för Europa 2020

1.   Ge strategin en territoriell dimension: Även om strategin har tillhandahållit en handlingsram, ignorerar den de europeiska regionernas styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter. Det finns ett behov av att fastställa territoriellt differentierade mål och mål med uppdaterade och utökade EU-omfattande regionala data för att mäta framsteg lokalt.

Annons

2.   Nationella reformprogram i partnerskap: De lokala och regionala myndigheternas deltagande i utarbetandet av nationella reformprogram är begränsat: de rådfrågas men ses inte som partner i att sätta upp mål och mål.

3.   Att göra flernivåstyrning till standardmetoden: Flernivåstyre möjliggör samordning mellan olika förvaltningsnivåer och är en förutsättning för att Europa 2020-strategin ska ge ett mervärde i termer av tillväxt, jobb och sammanhållning. Territoriella pakter och arrangemang på flera nivåer som involverar offentliga myndigheter på alla nivåer kan bidra till att skapa en förnyad Europa 2020-strategi.

4.   Att anpassa den europeiska terminen med genuina långsiktiga investeringar: Den europeiska terminen – EU:s medlemsländers årliga samordning av finans- och strukturpolitik – måste vara mer anpassad till Europa 2020-målen som omfattas av flaggskeppsinitiativen, inklusive relaterade behov av långsiktiga investeringar.

5.   Användning av Europa 2020-flaggskeppsinitiativen för förbättrad politisk samordning: De sju flaggskeppsinitiativen bör bli en hävstång för att förbättra politisk samordning på alla nivåer i syfte att uppnå Europa 2020-målen.

6.   Mobilisera finansiering för långsiktiga investeringar, säkerställa bättre utgifter: Europeiska kommissionen bör publicera en grönbok om budgetsynergier mellan alla förvaltningsnivåer som skulle göra det möjligt för dem att "göra mer med mindre". Europeiska investeringsbanken bör stärka sitt stöd till lokala och regionala myndigheter. Privata medel bör mobiliseras genom innovativa finansiella instrument. Kvaliteten på de offentliga utgifterna bör förbättras för att göra offentliga investeringar mer effektiva.

7.   Förstärkning av den administrativa kapaciteten för ett effektivare genomförande: Benchmarking, utbyte av erfarenheter och kollegialt lärande mellan regioner och städer bör stödjas av EU och medlemsländerna, även genom att använda EU-instrument såsom programmen för europeiskt territoriellt samarbete. En innovationsplattform för den offentliga sektorn, som syftar till att stödja och samordna innovation inom den offentliga sektorn, bör inrättas.

Mer information

·       Regionkommitténs Atenförklaring om halvtidsöversynen av Europa 2020 – en territoriell vision för tillväxt och sysselsättning
·       Regionkommitténs granskning av Europa 2020: Rethinking Europe's growth and job strategy
·       Meddelande från Europeiska kommissionen: Att förbereda en översyn av Europa 2020-strategin för smart, hållbar och inkluderande tillväxt

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend