Anslut dig till vårt nätverk!

Banking

Parlamentet och rådet är överens om grundläggande bankkonton för alla

DELA MED SIG:

publicerade

on

europaparlamentet_och_rådets_tillbaka_kommissionens_förslag_om_medborgarnas_rätt_till_ett_grundläggande_bankkontoAlla som är lagligt bosatta i EU bör ha rätt att öppna ett grundläggande betalkonto, och denna rättighet bör inte nekas på grund av nationalitet eller bostadsort, kom parlamentets förhandlare och rådets företrädare överens om den 20 mars. Avgifter och regler för alla betalkonton ska vara transparenta och jämförbara och det ska vara enkelt att byta till ett annat betalkonto som erbjuder bättre villkor, enligt de överenskomna nya reglerna.

Öppna åtkomst

Parlamentet insisterade på att grundläggande betalkonton måste erbjudas av alla kreditinstitut eller av ett tillräckligt antal av dem för att garantera tillgång för alla konsumenter i ett givet EU-land och att konkurrenskraftiga erbjudanden måste tillhandahållas. Dessutom kommer sådana erbjudanden inte att vara begränsade till banker som endast tillhandahåller onlinetjänster. Alla som är lagligt bosatta i EU, inklusive kunder utan fast adress, kommer att kunna öppna ett grundläggande konto. Medlemsstaterna kan dock, med full respekt för kundernas grundläggande rättigheter, kräva att de visar ett genuint intresse av att öppna ett sådant bankkonto i ett specifikt land, utan att göra en sådan begäran alltför svår eller betungande.

Tydlig information

Alla som öppnar ett betalkonto bör kunna förstå dess avgifter och räntor och jämföra kontoerbjudanden – denna information bör vara tydlig och standardiserad i hela EU. I varje medlemsstat bör det finnas minst en oberoende webbplats som jämför de avgifter som bankerna tar ut. Medlemsstaterna kan också kräva att en sådan webbplats jämför de servicenivåer som erbjuds, såsom antalet och lokaliseringen av filialer. Bankerna kommer också att behöva informera sina kunder om att de erbjuder dessa konton.

Egenskaper för ett grundläggande konto

"Basic" betalkonton gör det möjligt för kunder att betala in och ta ut kontanter och utföra betalningstransaktioner inom EU. Det kommer dock att vara upp till medlemsstaterna att besluta att sådana konton inte ska innehålla checkräkningskrediter, eller att begränsa mängden sådana checkräkningskrediter. Kunder kommer att kunna utföra ett obegränsat antal sådana operationer, antingen utan kostnad eller mot en rimlig avgift. För att dra nytta av de mest bekväma erbjudandena bör kunderna kunna byta till ett annat baskonto som erbjuds av en bank i EU till en rimlig avgift.

Dessutom bör banker ge konsumenten hjälp, inklusive tillhandahålla en lista över stående order, överföra eventuellt kvarvarande saldo på kontot till det nya kontot och stänga kontot. Banker kommer också att vara skyldiga att utan dröjsmål återbetala eventuella ekonomiska förluster som är direkt till följd av fel i bytesprocessen.

Annons

För att träda i kraft måste de nya reglerna godkännas av parlamentet som helhet under plenarsessionen i april II och godkännas av medlemsländerna.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend