Anslut dig till vårt nätverk!

Företag

Kommissionen uppmuntrar användningen av EU: s finansiella instrument i Grekland

DELA MED SIG:

publicerade

on

EPUnder överinseende av det grekiska ordförandeskapet i Europeiska unionen håller Europeiska kommissionen idag (27 mars) i Aten en "EU Access to Finance Day", en konferens som ägnas åt den nya generationen av EU:s finansiella instrument för att stödja små och medelstora företag från 2014 till 2020.

Syftet med dagens konferens är att bana väg för genomförandet av EU:s finansiella instrument i Grekland, inklusive instrument som kommer att finnas tillgängliga inom den milstolpe kommissionens initiativ för att stödja små och medelstora företag – programmet Competitiveness of Enterprises and SMEs (COSME). Från 2014 till 2020 kommer COSME att hjälpa till att överbrygga marknadsklyftan när det gäller tillhandahållande av finansiering till små och medelstora företag. Det förväntas att det kommer att tillhandahålla mellan 14 och 21 miljarder euro i finansiering av små och medelstora företag i lån eller investeringar, vilket ökar mellan 220,000 330,000 och XNUMX XNUMX små och medelstora företag i Europa under programmets hela löptid.

Konferensen kommer att ge en bred översikt över de framtida EU-finansieringsinstrument som finns tillgängliga inom programmen COSME och Horisont 2020, de europeiska struktur- och investeringsfonderna samt programmet Creative Europe. Europeiska investeringsbankens och Europeiska investeringsfondens SMF-inriktade verksamhet kommer också att presenteras. Konferensen kommer att ge en möjlighet att förklara mekanismerna för dessa instrument och att väcka intresse hos finansinstitut i Grekland att bli mellanhänder för EU-programmen. Ett effektivt partnerskap mellan EU-institutioner och marknadsaktörer som har åtagit sig att ge ökad tillgång till finansiering för små och medelstora företag är en förutsättning för en framgångsrik utbyggnad av finansiella instrument.

Evenemanget har samarrangerats av Europeiska kommissionens generaldirektorat för näringsliv och industri och det grekiska ministeriet för utveckling och konkurrenskraft.

Att förbättra likviditeten, särskilt för små och medelstora företag, är för närvarande en stor prioritet för Grekland. För detta ändamål har det grekiska ministeriet för utveckling och konkurrenskraft mobiliserat ett flertal verktyg, inklusive medel genom Europeiska investeringsbanken och finansiella instrument genom den grekiska fonden för entreprenörskap och utveckling (ETEAN SA). Dessutom har Institution for Growth in Greece – IfG, en investeringsfond som syftar till att återställa likviditet för grekiska företag, bildats och förväntas börja fungera inom kort.

Alla finansintressenter för små och medelstora företag (handelskamrar, företagsorganisationer, finansinstitutioner) bjöds in att delta och lära sig mer om en typ av EU-stöd som Grekland hittills bara har använt i begränsad omfattning. Konferensen är en i en rad evenemang som anordnas i alla EU:s medlemsstater från hösten 2013 till våren 2015.

Mer information om EU Access to Finance Days

Annons

Mer om EU:s finansiella instrument

Ett brett spektrum av EU:s finansiella instrument har utformats för att katalysera investeringar i små och medelstora företag genom lånegarantier, aktieinvesteringar och andra riskbärande mekanismer och för att stödja livskraftiga små och medelstora företag som har svårt att få tillgång till finansiering antingen på grund av att de upplevs högre risker eller bristen på tillräcklig tillgängliga säkerheter

Dessa instrument utgör ett effektivt verktyg för att stimulera tillhandahållandet av finansiering - en förutsättning för utvecklingen av en SMF-vänlig miljö i Europa.

EU-stöd kanaliseras genom utvalda finansiella mellanhänder, såsom banker, leasingföretag, ömsesidiga garantiföreningar eller riskkapitalfonder, som är villiga att teckna starka villkor för finansiering av små och medelstora företag (se MEMO/13/909).

Resultat av EU:s finansiella instrument för små och medelstora företag

Europeiska kommissionens finansiella instrument har redan varit en framgång. Ett av huvudprogrammen – ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP, 2007-13), som Europeiska investeringsfonden har förvaltat på uppdrag av kommissionen – har hittills underlättat lån till ett värde av över 15 miljarder euro och 2.4 miljarder euro i lån. riskkapital till över 275 000 små och medelstora företag över hela Europa.

Mer om COSME-programmet

Programmet Competitiveness of Enterprises and SMEs (COSME) följer i CIP-programmets fotspår.

COSME är först och främst ett instrument som kommer att förbättra tillgången till finansiering för små och medelstora företag, stödja deras internationalisering och förbättra deras tillgång till marknader.

60 % av COSME:s beräknade budget på 2.3 miljarder euro kommer att ägnas åt finansiella instrument, tillhandahålla garantier och riskkapital och uppmuntra flödet av krediter och investeringar till små och medelstora företag.

COSME:s finansiella instrument kommer till stor del att fortsätta CIP:s framgångsrika verksamhet och förväntas svara ännu bättre på små och medelstora företags behov, inriktade på de mer sårbara kategorierna av småföretag som för närvarande är underbetjänade av marknaden.

För att tillgodose mångfalden av finansieringsmarknaden för små och medelstora företag i Europa kommer COSME endast att tillhandahålla ett ramverk som gör det möjligt för finansiella mellanhänder att skapa individuella produkter som bäst passar små och medelstora företags behov på deras specifika marknad.

COSME finansiella instrument kommer att fungera tillsammans med Horisont 2020, programmet för forskning och innovation.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend