Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Fullborda EU: s bankunion: Europaparlamentet röstar om tre viktiga lagtexter

DELA MED SIG:

publicerade

on

euro_mynt_och_sedlar_shutterstockSedan finanskrisen började har Europeiska unionen och dess medlemsländer engagerat sig i en grundläggande översyn av bankreglering och banktillsyn. När finanskrisen utvecklades och förvandlades till euroområdets skuldkris 2010/11 blev det klart att för de länder som delade en valuta måste mer göras, särskilt för att bryta den onda cirkeln mellan banker och nationella finanser.

I juni 2012 enades stats- och regeringschefer att skapa en bankunion att centralisera leveransen av EU-omfattande regler för euroområdet (och alla icke-euromedlemsstater som vill ansluta sig).

Alla texter som bankunionen bygger på är nu i kraft eller kommer att antas av Europaparlamentet under dess nästa plenarsession. De kommer att kompletteras med ett mellanstatligt avtal som ska undertecknas av medlemsstaterna i maj.

Den 15 april kommer Europaparlamentet att rösta om dessa tre nyckeltexter för att slutföra det lagstiftningsarbete som ligger till grund för bankunionen.

  • Bankåtervinnings- och avvecklingsdirektivet (BRRD) – Föredragande Gunnar Hökmark
  • (Omarbetat) direktiv om insättningsgarantisystem (DGS) – Föredragande Peter Simon
  • Förordning om den gemensamma resolutionsmekanismen (SRM) Föredragande Elisa Ferreira

Vid detta tillfälle kommer kommissionsledamot Barnier att delta i en presskonferens tillsammans med de tre föredragandena.

Bakgrund

Den genomgripande reformen av den europeiska banksektorn syftar till att göra den mer robust och motståndskraftig, minska effekterna av potentiella bankkonkurser och säkerställa att finanssektorn står till den reala ekonomins tjänst.

Annons

Krisen i euroområdet belyste den potentiellt onda cirkeln mellan banker och statsskulder. Behovet av en bättre styrd och djupare ekonomisk och monetär union för att en gemensam valuta ska fungera på lång sikt blev tydligt. För att den cirkeln ska brytas räcker det inte med en mer robust finansiell sektor. Särskilt för länder som delar en valuta är ett djupare och mer integrerat tillvägagångssätt nödvändigt – i grund och botten säkerställa centraliserad leverans av reglerna för alla 28 medlemsstater.

Det är därför som stats- och regeringschefer åtog sig en bankunion i juni 2012. Visionen utvecklades ytterligare i Europeiska kommissionens plan för den ekonomiska och monetära unionen i november 2012.

Den första delen av bankunionen är nu på plats med den gemensamma tillsynsmekanismen: ECB kommer att vara den yttersta tillsynsmyndigheten för alla 6,000 2014 banker i euroområdet från och med hösten XNUMX. Under tiden en omfattande bedömning av bankernas finansiella hälsa genomförs.

Den 15 april ska Europaparlamentet anta den andra delen av bankunionen, den gemensamma resolutionsmekanismen, som kommer att göra det möjligt för bankkriser att hanteras mer effektivt, tillsammans med två lagförslag som bankunionen bygger på det omarbetade direktivet om insättningsgarantisystem och direktivet om återhämtning och avveckling av banker.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend