Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Commission reports on countries’ readiness to adopt the euro

DELA MED SIG:

publicerade

on

Lettland-Euro-612x336Den 4 juni publicerar EU-kommissionen sin konvergensrapport 2014, som kommer att undersöka om något medlemsland med undantag från att införa euron uppfyller villkoren för att byta till den gemensamma valutan.

2014 års konvergensrapport kommer att omfatta åtta medlemsländer: Bulgarien, Tjeckien, Kroatien, Litauen, Ungern, Polen, Rumänien och Sverige. I synnerhet kommer rapporten att ange om Litauen, som siktar på att införa euron 2015, uppfyller kriterierna.

Bakgrund

Konvergensrapporter utfärdas av Europeiska kommissionen och Europeiska centralbanken vartannat år, eller oftare om ett land som avser att ansluta sig till euron begär det. Dessa rapporter bedömer om medlemsstater med undantag har uppnått en hög grad av hållbar ekonomisk konvergens och om deras relevanta rättsliga bestämmelser är helt förenliga med fördraget. Rapporterna ligger till grund för rådets beslut om ett medlemsland får gå med i euroområdet.

Alla EU:s medlemsländer, utom Storbritannien och Danmark, har enligt fördraget åtagit sig att införa euron när de uppfyller de nödvändiga villkoren. Arton länder delar redan den gemensamma valutan. Detta lämnar åtta EU-medlemmar som fortfarande står utanför euroområdet (dvs. ”medlemsstater med undantag”).

De senaste konvergensrapporterna från kommissionen och Europeiska centralbanken (ECB) för alla medlemsstater med undantag antogs i maj 2012.

2014 års konvergensrapport kommer att innehålla rapporten från kommissionen och det åtföljande arbetsdokumentet från avdelningen med en mer detaljerad analys av hur villkoren är uppfyllda.

Annons

European Commission Vice President for Economic and Monetary Affairs and the Euro Olli Rehn is due to present the main findings of the Convergence Report at the midday briefing in the Commission’s press room (to be confirmed). A press release, a memo and the report itself will be available on the day.

Källorna

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/convergence_reports_en.htm

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/adoption/index_en.htm

  1. euro 2011 (stockshots – ref. I-069117)

 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend