Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Litauen: Hur euro skulle kunna få valuta

DELA MED SIG:

publicerade

on

20140603PHT48805_originalVilket EU-land blir nästa med att gå med i euron? ©BELGA/EASYFOTOTOCK/Wolfilser

Euroområdet kan bli större nästa år efter att EU-kommissionen sa att Litauen är redo att anta den gemensamma valutan. Det är slutsatsen i de konvergensrapporter som publicerades den 4 juni av kommissionen och Europeiska centralbanken, som bedömer åtta EU-länders beredskap att ansluta sig till euroområdet. Ett slutgiltigt beslut kommer att fattas av rådet i slutet av juli efter att ha hört parlamentet.

Vilka länder förväntas gå med i euron?

Konvergensrapporter visar hur redo länder är att ansluta sig till euroområdet, som för närvarande består av 18 länder. De är bara beredda för länder utanför euron som är bundna enligt EU-fördragen att införa euron när de uppfyller de strikta ekonomiska konvergenskriterierna som krävs. Storbritannien och Danmark är de enda medlemsländerna som är undantagna från att förväntas gå med i euron.

Vilka exakt är dessa kriterier?

För att vara berättigad att gå med i euron måste en medlemsstat uppfylla fem kriterier, som fastställdes i Maastrichtfördraget 1992:

  • Den årliga inflationen bör vara högst 1.5 procentenheter över genomsnittet för de tre EU-länderna som har bäst prestanda.
  • Budgetunderskottet bör vara högst 3 % av bruttonationalprodukten.
  • Statsskulden bör vara högst 60 % av bruttonationalprodukten.
  • De långa räntorna bör vara högst två procentenheter över genomsnittet av de tre EU-länderna som har bäst prestanda när det gäller prisstabilitet.
  • Landet borde ha deltagit i den europeiska växelkursmekanismen, som begränsar fluktuationer mellan euron och nationella valutor, i två år.

För vissa av dessa kriterier kan det finnas ett visst spelrum, till exempel om ett land är nära gränsen eller har gjort betydande framsteg. Dessutom måste ländernas lagstiftning fullt ut uppfylla alla krav för införandet av euron enligt EU:s fördrag, särskilt vad gäller deras centralbankers oberoende och roll.

Hur fattas beslut om vilket land som kan införa euron?

Annons

När det väl finns en positiv konvergensrapport tar Europeiska kommissionen fram ett förslag och Europaparlamentet rådfrågas. Detta ligger sedan till grund för ett beslut som fattas av regeringarna i rådet.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend