Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

EU-länderna tar bort hindren för den europeiska inre marknaden

DELA MED SIG:

publicerade

on

20140605PHT49003_originalSedan i somras har EU-länderna ökat sina ansträngningar för att göra det lättare att bo, arbeta eller göra affärer i ett annat EU-land, enligt den senaste upplagan av Resultattavla för den inre marknaden släpptes av Europeiska kommissionen idag (17 juli).

Resultattavlan visar i vilken utsträckning medlemsländerna och länderna i det europeiska frihandelsområdet (EFTA) implementerar EU-regler som är till för att hjälpa medborgarna att blomstra på den inre marknaden; hur medlemsländerna samarbetar inom ett antal politikområden där samordning är väsentligt; och hur mycket information och hjälp de ger medborgare och företag om deras möjligheter inom Europa.

Resultattavlan tillhandahåller landsspecifik information och analyserar i detalj hur vissa styrverktyg fungerar och policyer tillämpas i varje land. Omfattningen av resultattavlan för den inre marknaden har utvidgats till två specifika politikområden: offentlig upphandling och posttjänster.

Huvudsakliga slutsatser

Ett "trafikljusdiagram" visar en överblick hur enskilda medlemsstater har presterat när det gäller de styrverktyg och politikområden som övervakas, inklusive korrekt införlivande av EU-direktiv, överträdelseförfaranden, nätverk för administrativt samarbete och olika informations- och problemlösningstjänster. Kommissionen har gett röda, gula och gröna "kort" baserat på deras prestationer i de angivna fälten.

Av de 11 EU-länder som presterade bättre än EU-genomsnittet på alla övervakade områden, uppnåddes det mest imponerande resultatet av Estland (8 "gröna kort") och Finland (7 "gröna kort"). 31 gånger var medlemsstaternas resultat under genomsnittet, vilket resulterade i "röda kort".

EU-länderna har förbättrat sina resultat avsevärt sedan den senaste upplagan av resultattavlan (IP / 14 / 205). Kommissionen har nu gett 109 gröna kort (jämfört med 99 i februari 2014), 106 gula (upp från 94 i februari 2014) och 20 röda (minska från 30 i februari 2014). Detta inkluderar inte siffror för offentlig upphandling eftersom de publiceras för första gången.

Annons

Transposition

Under de senaste sex månaderna har det genomsnittliga genomförandeunderskottet - andelen inremarknadsdirektiv som inte har införlivats i nationell lagstiftning i tid - varit oförändrat på 0.7 %. Trots att Kroatien har gått med i EU helt nyligen får Kroatien bäst resultat med endast 0.1 % medan Italien nådde sitt bästa resultat någonsin (0.7 %) genom att halvera sitt tidigare underskott. Grekland, Finland och Storbritannien nådde också sina bästa resultat någonsin. På den negativa sidan ligger fem medlemsstater över målet på 1 %.

överträdelser

När det gäller inremarknadsrelaterade överträdelseförfaranden har det genomsnittliga antalet pågående ärenden i EU ökat för första gången sedan november 2008, vilket visar att efter en konstant minskning av detta globala antal (främst på grund av inrättandet av tidiga problemlösningssystem som t.ex. SOLVIT och EU-pilot), tycks situationen ha stabiliserats. De största problemen ligger fortfarande främst inom områdena miljö, beskattning och transport.

Offentlig upphandling

Kommissionen har jämfört flera aspekter av offentlig upphandling i länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Den undersökte andelen anbudsgivares deltagande, vilket ger en indikation på konkurrensnivån och byråkratin. Anbudsgivarnas tillgänglighet; och effektiviteten i upphandlingsförfarandena. De bästa EU-resultaten i detta avseende var Sverige, Luxemburg och Finland; värst var Italien, Grekland och Cypern. Totalt sett, inom de analyserade områdena, tenderar 8 av de 12 EU-medlemsstater som gick med i EU 2004 och 2007 att underprestera. Resultaten visar också på betydande skillnader i kvaliteten på rapportering mellan medlemsstaterna.

Posttjänster

Inom området posttjänster kan det observeras att inrikes posttransittider fortfarande är snabbare i västra och södra Europa än i öster. Gränsöverskridande prioriterad post kan ibland kosta dubbelt så mycket som den inhemska motsvarigheten.

Priserna för inrikes och gränsöverskridande post är ganska olika i nästan alla medlemsländer. Finland är det enda land som inte gör någon skillnad mellan priset för leverans inom landet eller till en annan EU-medlemsstat.

Vidare information

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend