Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Transport: EU stöder viktiga TEN-T-infrastrukturprojekt med mer än 320 miljoner euro

DELA MED SIG:

publicerade

on

Godståg_i_Hershey_NebraskaI de sista ansökningsomgångarna för programmet för transeuropeiska transportnätverk (TEN-T) valde Europeiska kommissionen ut totalt 106 projekt som kommer att dra nytta av mer än 320 miljoner euro i EU-stöd för att förbättra transportinfrastrukturen i hela Europa. De 52 projekt som valts ut från den fleråriga utlysningen 2013 och de 54 från den årliga utlysningen 2013 kommer att använda EU:s ekonomiska stöd för att föra färdigställandet av TEN-T-nätverket samt att studera innovativa sätt att minska transportsektorns koldioxidavtryck.

Europeiska kommissionens vice ordförande Siim Kallas, ansvarig för transport, sa: "Jag är mycket glad över att se att över hundra nya projekt kommer att ta fart tack vare EU:s ekonomiska stöd under 2013 års TEN-T-ansökningsomgångar. Dessa nyckelprojekt med europeiskt mervärde kommer att bidra till att leverera ett komplett transportnätverk som stödjer sömlös rörlighet för varor och människor i hela Europeiska unionen."

2013 års fleråriga programansökningsomgång ger 230 miljoner euro i finansiering till 52 projekt som finansierar de högsta prioriteringarna för TEN-T-nätverket, med fokus på fem modala områden:

  1. Air Traffic Management (ATM) – sex utvalda projekt, 9.39 miljoner euro i finansiering;

  2. European Rail Traffic Management System (ERTMS) – tio utvalda projekt, 37.63 miljoner euro i finansiering;

  3. Intelligent transportsystem (ITS) – sex utvalda projekt, 52.81 miljoner euro i finansiering;

  4. Motorways of the Sea (MoS) – 15 projekt utvalda, 78.10 miljoner euro i finansiering, och;

    Annons
  5. Prioriterade projekt (PP) – 15 projekt utvalda, 52.07 miljoner euro i finansiering.

2013 års årliga programutlysning ger finansiering för ett liknande antal projekt (54 totalt) som täcker de olika transportsätten, men som också fokuserar på att minska koldioxidutsläppen av transporter. Denna utlysning beviljar 90.7 miljoner euro i total finansiering inom två huvudprioriterade områden:

  1. Prioritet 1 – Studier om påskyndande/lättare av genomförandet av TEN-T-projekt – 27 utvalda projekt, 27.03 miljoner euro i finansiering

  2. Prioritet 2 – Åtgärder för att främja innovation och ny teknik för transportinfrastruktur och anläggningar som bidrar till koldioxidutsläpp eller minskning av externa kostnader i allmänhet – 27 projekt utvalda, 63.66 miljoner euro i finansiering

Projekten kommer att övervakas av Chef för innovation och nätverk Byrå (INEA), arbeta tillsammans med projektmottagarna i medlemsländerna och under regi av Generaldirektoratet för mobilitet och transport från Europeiska kommissionen.

Dessa sista beslut om urval av TEN-T banar väg för de första ansökningsomgångarna som kommer att utfärdas inom ramen för transportdelen av fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) i september 2014.

Mer information

FAC-broschyr Flerårigt program
Flerårigt program – projekt listade per land
FAC broschyr Årsprogram
Årsprogram – projekt listade per land
Kontakta INEA eller e-post: [e-postskyddad]
Följ @SiimKallasEU

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend