Anslut dig till vårt nätverk!

Företag

Europeiska kommissionen antar partnerskapsavtalet med Nederländerna om hur du använder EU: s struktur och investeringsfonder för tillväxt och sysselsättning i 2014-2020

DELA MED SIG:

publicerade

on

belgaimage-60326960_euroEuropeiska kommissionen har antagit ett partnerskapsavtal med Nederländerna som fastställer strategin för optimal användning av europeiska struktur- och investeringsfonder i hela landet. Dagens överenskommelse banar väg för att investera 1.4 miljarder euro i sammanhållningspolitikens totala medel under 2014–2020 (löpande priser, inklusive finansiering från europeiskt territoriellt samarbete och anslaget för ungdomssysselsättningsinitiativet). Nederländerna får också 607 miljoner euro för landsbygdsutveckling och 102 miljoner euro för fiske och sjöfartssektorn.

EU:s investeringar kommer att bidra till att ta itu med arbetslösheten och öka konkurrenskraften och den ekonomiska tillväxten genom stöd till innovation, utbildning och utbildning i städer, städer och landsbygdsområden. De kommer också att främja entreprenörskap, bekämpa social utslagning och bidra till att utveckla en miljövänlig och resurseffektiv ekonomi.

De europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESIF) är:

• Den Europeiska regionala utvecklingsfonden

• Den Europeiska havs- och fiskerifonden

Annons

• Den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

I en kommentar till antagandet sa Johannes Hahn, kommissionär för regionalpolitik: “Today (22 August) we have adopted a vital, strategic investment plan that sets Nederländerna på vägen mot jobb och tillväxt under de kommande 10 åren. Detta partnerskapsavtal återspeglar Europeiska kommissionen och Nederländerna' gemensam beslutsamhet att använda EU-medel så effektivt som möjligt. Våra investeringar måste vara strategiska, enligt den nya sammanhållningspolitiken, med fokus på realekonomin, på hållbar tillväxt och investeringar i människor. Men kvalitet inte snabbhet är det överordnade målet och under de kommande månaderna är vi helt dedikerade till att förhandla fram bästa möjliga resultat för investeringar från de europeiska struktur- och investeringsfonderna 2014–2020. Engagemang behövs från alla sidor för att säkerställa att program av god kvalitet införs.”

Om Nederländerna tillade Hahn: “This investment strategy builds on the important contribution Nederländerna gör redan för att hjälpa EU att nå sina mål om smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Nederländerna har nu en fast bas i detta partnerskapsavtal som täcker alla struktur- och investeringsfonder och ger strategisk riktning åt framtida program som kommer att fungera som en hävstång för att vidareutveckla den innovativa potentialen hos nederländska små och medelstora företag och bidra till att bana väg för en övergång till en låg- koldioxidekonomi, vilket bidrar till Tthe Netherlands’ overall competitiveness. ESI-fonderna hjälper till Dutch regions and cities to face these challenges.”

Employment, Social Affairs and Inclusion Commissioner László Andor added: “Jag vill gratulera Nederländerna till antagandet av dess partnerskapsavtal. För att ytterligare öka sin sysselsättningsgrad måste Nederländerna utnyttja sin outnyttjade arbetskraftspotential. Det innebär att hjälpa de mest utsatta grupperna som funktionshindrade och migranter, samt unga och kvinnor, att integreras på arbetsmarknaden. Därför är jag särskilt glad över att de nederländska myndigheterna efter konstruktiva förhandlingar har beslutat att avsätta 71 % av Europeiska socialfonden 2014–2020, med andra ord 361 miljoner euro av totalt 507 miljoner euro, till detta mål. Omskolning, arbetsvägar och individuell coachning kommer att vara de mest framträdande verktygen. 101 miljoner euro, eller 20 % av ESF, kommer att stödja företag och anställda i syfte att skapa en arbetsmiljö som gör det möjligt för äldre arbetstagare att vara aktiva längre."

Kommissionär för jordbruk och landsbygdsutveckling Dacian Cioloş sa: “The newly adopted Dutch Partnership Agreement represents a real step forward, as it successfully addresses rural areas’ specific needs and indicates how to achieve the objectives set. I am delighted to see that improving sustainability, strengthening competitiveness and enhancing innovation are at the core of the Netherlands’ strategy for the development of the agricultural sector and rural areas. I welcome the fact that Dutch authorities have put emphasis on simplification and the development of innovation also targeted on energy, climate, environment and sustainability when preparing their 2014-2020 rural development programme. This will ensure that necessary means are concentrated on priorities and should make the implementation of the programme more effective.”

Maria Damanaki, kommissionsledamot för havsfrågor och fiske, sa:

"The European Maritime and Fisheries Fund is about investing in the economic activities that will create jobs in local communities. The Commission very much welcomes that the Netherlands chose to focus on innovation: the country is one of Europe’s leaders when it comes to innovation in ocean energy, deep sea mining, blue biotech and coastal protection. The Netherlands are also promoting innovative fishing techniquesatt göra fisket mer miljövänligt. Dessa sektorer kan låsa upp den sorts tillväxt och arbetstillfällen som Europa behöver. Och Bryssel kommer inte att föreskriva hur varje enskilt öre ska spenderas: de som kan sitt hantverk, sin industri och sin region bäst bör bestämma var och hur finansieringen ska användas för en hållbar framtid. "

Alla medlemsländer har nu presenterat sina partnerskapsavtal för kommissionen. Antagandet av dessa avtal kommer att följa efter en samrådsprocess.

Mer information

PM om partnerskapsavtal och operativa program
Sammanhållningspolitiken och Nederländerna
Partnerskapsavtal mellan Europeiska kommissionen och Nederländerna och Sammanfattning

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend