Anslut dig till vårt nätverk!

Lantbruk

#Eurostat: Statistisk bok om jordbruk, skogsbruk och fiske - statistiskt porträtt av jordbruket i EU

DELA MED SIG:

publicerade

on

jordbruket skörda gröda

I Europeiska unionen var den medlemsstat som nyligen bidrog mest till värdet av jordbruksproduktionen Frankrike (som står för 18 % av EU-totalt), följt på avstånd av Tyskland (14 %), Italien (13 %), Spanien ( 10 %), Storbritannien (8 %), Nederländerna (7 %) och Polen (5 %).

Tillsammans representerar dessa sju medlemsländer cirka tre fjärdedelar av EU:s totala jordbruksproduktion.

Denna information ges ut av Eurostat, Europeiska unionens statistikkontor, i samband med publiceringen av dess statistikbok om jordbruk, skogsbruk och fiske. Denna publikation är indelad i sju kapitel, som ger fakta och siffror om jordbruksstruktur, jordbruksräkenskaper och priser, jordbruksprodukter, jordbruk och miljö, skogsbruk och fiskeriproduktion. Eftersom 2015 markerade avskaffandet av mejerikvoterna ägnas i år ett helt kapitel också åt 30 år av kvoter inom mjölksektorn i EU.

Mer information

Eurostat är tillgängligt här..

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend