Anslut dig till vårt nätverk!

Stöd

Sverige och Medelhavsunionen tecknar ett avtal till stöd för regional integration och samarbete i #Mediterranean 

DELA MED SIG:

publicerade

on

thumbnail_Fathallah-Sijilmassi-SG-UfM-och-Anders-Framkenberg-Director-Regional-Unit-MENA-of-SIDA-1-1024x298Swedish International Development Agency (Sida) och UfM-sekretariatet har undertecknat ett flerårigt finansiellt avtal på 6.5 miljoner euro för att stödja UfM:s kärnverksamhet till förmån för en mer hållbar och inkluderande utveckling i regionen. 

Som en tydlig signal till stöd för förstärkt regionalt samarbete och integration i Medelhavet har UfM-sekretariatet och Swedish International Development Agency (Sida) undertecknat ett flerårigt finansieringsavtal på 6.5 miljoner euro för att fördjupa och förstärka UfM-specifika samarbetsinitiativ och kärnaktiviteter för att främja regional dialog. Sidas stöd kommer att fokuseras på länderna i Mellanöstern och Nordafrika (MENA), inom ramen för UfM-mandatet.

"Medelhavsunionen är en handlingsinriktad organisation utformad för att bygga och operationalisera gemensamma agendor i regionen. Avtalet med Sida är ett konkret och väsentligt bidrag till UfMs verksamhet och övergripande regionala insatser mot de tre strategiska målen mänsklig utveckling, stabilitet och integration. Verkligen ett exempel på effektivt partnerskap”, underströk UfM:s generalsekreterare Fathallah Sijilmassi.

”Regionens sociala och ekonomiska utveckling hindras av den låga nivån på ekonomisk och regional integration. Huvudfokus för vårt avtal med UfM-sekretariatet är att stärka integrationen i Medelhavet genom att främja och förstärka UfM:s regionala dialog och samarbetsinitiativ inom sektorer av särskilt värde för utbyte av bästa praxis, främja dialogprocesser och främja den regionala agendan”, säger Anders Frankenberg Sidas chef för den regionala enheten för Mellanöstern och Nordafrika. Utvecklingsverket stödjer ett antal aktiviteter i regionen och har framgångsrikt samarbetat med UfM och projektpartners i frågor som rör styrning och finansiering samt om kapacitetsuppbyggnad relaterade till vatten.

Med anledning av det andra regionala forumet för UfM som hölls 23–24 januari 2017 gav utrikesministrarna en stark politisk impuls till UfM genom att godkänna en färdplan för åtgärder som fokuserar på att stärka det regionala samarbetet i Medelhavet.

Unionen för Medelhavsområdet (UfM) är en unik mellanstatlig Europa-Medelhavsorganisation som sammanför alla 28 länder i Europeiska unionen och 15 länder i södra och östra Medelhavet. UfM tillhandahåller ett forum för att stärka regionalt samarbete, dialog och genomförandet av konkreta projekt och initiativ med påtaglig inverkan på våra medborgare, med tonvikt på ungdomar, för att möta de tre strategiska målen för regionen: stabilitet, mänsklig utveckling och integration.

Medelhavsunionens sekretariat är plattformen för att operationalisera beslut som fattas av medlemsstaterna, genomföra strategiska regionala projekt genom en specifik metod baserad på dynamiska nätverk av flera partner och utbyte av bästa praxis och innovativa metoder: mer än 45 regionala projekt märkta av medlemsländerna värda över 5 miljarder euro, främst inom områdena hållbar utveckling och inkludering i städerna, utveckling av städerna, integrerad utveckling av städerna, utveckling av kvinnor, sysselsättning och inkluderande klimat. handling.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend