Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Tydlighet, effektivitet och rättvisa viktigt i nya #RoadInitiatives

DELA MED SIG:

publicerade

on

Lagstiftningsförslagen från Europeiska kommissionens väginitiativ måste säkerställa att industrin förblir livskraftig och fortsätter att stödja Europeiska unionens ekonomi. De nya förslagen måste stödja vidareutvecklingen av ett modernt och integrerat europeiskt transportsystem som fungerar i en rättvis och konkurrensutsatt miljö.

I slutet av maj kommer EU-kommissionen att publicera en rad nya förslag som i grunden kan förändra hur kommersiella vägtransporter fungerar i EU.

IRU förespråkar starkt förenkling och bättre målinriktad tillämpning av befintliga regler snarare än tillägg av nya regler. Utan tydlighet och rättvis konkurrens kommer vägtransporterna att ha mindre förmåga att stödja jobb, industri och ekonomisk tillväxt.

IRU skulle vilja se fyra specifika resultat av väginitiativens lagstiftningsförslag:

  • Reglerna för tillträde till vägtransportmarknaden i Europa måste säkerställa att de kan tillämpas på samma sätt i alla EU-medlemsstater.
  • Kör- och vilotidsregler för bussturismsektorn behöver utvecklas för att sektorn ska kunna fortsätta spela sin roll, på ett säkert och effektivt sätt, för att skapa ett allt mer hållbart persontransportsystem.
  • Det måste finnas ett driftskompatibelt system som används i hela Europeiska unionen för vägavgifter. Att ha olika system är inte praktiskt, hållbart eller effektivt.
  • Det måste finnas lika villkor mellan användare och lägen, utan extra avgifter, skatter eller tullar om det inte kan bevisas att användarna inte redan betalar tillräckligt.
 Matthias Maedge, som leder IRU:s arbete i EU, kommenterar: ”Skrämseltaktik för trafiksäkerhet av europeiska fackföreningar är ett missbruk av lagstiftningsprocessen och bör inte förringa dessa viktiga förslag. Alla nya regler får inte kväva livsnerven i Europas ekonomi. Vi måste ha en uppsättning tydliga regler och gemensam verkställighet som gäller i hela EU för att säkerställa rättvis konkurrens och maximera effektiviteten i verksamheten till fördel för alla européer.”
IRU:s detaljerade "Policy Observations on the Revision of the EU Road Transport Legislative Framework" som kommer att föreslås av Europeiska kommissionen kan hittas här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend