Anslut dig till vårt nätverk!

Corporate skatteregler

#FairTaxation: EU:s finansministrar är överens om att lösa tvister om dubbelbeskattning

DELA MED SIG:

publicerade

on

Idag (24 maj) har EU:s finansministrar kommit överens om ett nytt system för att lösa dubbelbeskattningstvister, skriver Catherine Feore.

“This directive is an important part of our plan for strengthening tax certainty and improving the business environment in Europe,” said Edward Scicluna, Maltese minister for finance – Malta currently holds the Council presidency.

Vicepresident Dombrovskis sa att kompromissavtalet gav obligatorisk lösning av dubbelbeskattningstvister, om nödvändigt genom skiljedom med strikta och verkställbara tidslinjer: "För närvarande har de flesta medlemsländer bilaterala skatteavtal med varandra för att lindra dubbelbeskattning när det inträffar, och det finns rutiner för att lösa tvister när det är nödvändigt. Men dessa procedurer är långa, kostsamma och leder inte alltid till en överenskommelse.”

Dombrovskis tillade: "Idén att skatter ska betalas där faktisk ekonomisk aktivitet äger rum är nu väletablerad. Att se till att vinster inte beskattas två gånger är ett viktigt komplement till det.”

Förslaget till direktiv kräver att tvistlösningsmekanismer är obligatoriska och bindande och en skyldighet att nå ett resultat. En viktig aspekt är skapandet av en appellationsdomstol, för att säkerställa oberoendet för dem som utsetts till en appellationsdomstol var man överens om att skiljemän inte får vara anställda i skatterådgivningsföretag eller ha gett skatterådgivning på professionell basis. Om inte annat avtalats ska panelordföranden normalt vara domare.

Det finns också en skyldighet för stater att offentliggöra sina domar för att öka transparensen.

Rådet godkände en kompromiss om direktivets tillämpningsområde, särskilt de typer av tvister som bör omfattas. Rådet enades om ett brett tillämpningsområde men med möjlighet att utesluta tvister som inte innebär dubbelbeskattning.

Annons

Finansministrarna diskuterade också möjligheten att inrätta en permanent struktur för att hantera tvistlösningsärenden om medlemsländerna kommer överens om det.

Nästa steg

Enighet nåddes vid ett möte i det ekonomiska och finansiella rådet. Rådet kommer att anta direktivet när Europaparlamentet har yttrat sig.

Rådet kommer att anta direktivet när Europaparlamentet har yttrat sig.

Medlemsstaterna kommer att ha fram till 30 juni 2019 att införliva direktivet i nationella lagar och förordningar. Den kommer att gälla för klagomål som lämnas in efter detta datum i frågor som rör det beskattningsår som börjar eller senare 1 januari 2018. Medlemsstaterna kan dock komma överens om att tillämpa direktivet på klagomål som rör tidigare beskattningsår.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend