Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Utländsk försäljning av tyska skulder torkar ut, vilket skapar huvudvärk för #ECB

DELA MED SIG:

publicerade

on

Utländska innehav av tyska statsobligationer har fallit till det lägsta sedan före finanskrisen 2008, tyder data på, en potentiell huvudvärk för Europeiska centralbanken som köper huvuddelen av tillgångarna för sitt stimulanssystem bland skulden, skriver Dhara Ranasinghe.

Baserat på data från ECB, Eurostat och Internationella valutafonden uppskattar Commerzbank att nettoförsäljningen av tyska skulder av utländska investerare torkade ut i slutet av 2016.

Med tanke på tecken på att ECB kämpar för att nå sitt mål om tyska obligationsköp för kvantitativa lättnader på grund av en brist på godtagbara skulder, kan indikationer på att en nyckelkälla för dessa köp håller på att tunnas ut stärka fallet för 2.3 biljoner euro (2.6 biljoner dollar)-programmet. skalas tillbaka.

ECB förväntas ta ett trevande steg mot att "trappa ner" vid sitt möte i juni. Men med QE planerad att löpa till årsskiftet med eventuell nedtrappning att följa, kan bristen på skulder från euroområdets benchmark-emittent Tyskland fördjupas.

"Under den första delen av QE fick ECB det mesta av sina papper från utländska investerare", säger Michael Leister, chef för räntestrategi på Commerzbank i Frankfurt.

"När man tittar på uppgifterna nu ser man att försäljningen från utlandet har stannat av. Om man tar detta tillsammans med de bredare bristfrågorna på marknaden, säger det oss att obalansen mellan utbud och efterfrågan i Bunds kommer att förlänga."

Enligt Commerzbank har utländska innehav av tyska skulder minskat med mer än 200 miljarder euro sedan starten av QE 2015 och är lägre än före den globala krisen 2008.

Annons

Data från försäljning av syndikerade obligationer i år visar att efterfrågan på euroområdets skulder i allmänhet från asiatiska centralbanker har avtagit, delvis på grund av lägre valutareserver.

Data från obligationsinvesterares flöde tyder på att utlänningar tillhandahållit huvuddelen av de cirka 35 miljarder euro av obligationer som köptes av Tysklands Bundesbank, som agerar på uppdrag av ECB, under fjärde kvartalet 2016.

Medan långsammare försäljning av tyska skulder av utländska investerare har kompenserats av försäljning från utländska men baserade i euroområdet, ifrågasätter analytiker hur länge det kan hållas.

Det beror på att långfristiga innehavare av statsobligationer i euroområdet, såsom pensionsfonder eller försäkringsbolag, har mandat att inneha en mängd högkvalitativa skulder för att matcha långfristiga skulder och konkurrera med ECB om statliga papper.

"Visst, den stora delen av försäljningen för ECB på nettobasis har kommit från utländska investerare", säger Rabobanks obligationsstrateg Lyn Graham-Taylor.

"Och om du tänker på andra innehavare av statsobligationer som behöver dem under löptiden, till exempel pensionsfonder, kan du se varför de skulle vara ovilliga att sälja."

Han sa att uppgifter från den holländska centralbanken också visade att utländska investerare är en främsta källa för systemet för köp av tillgångar i Nederländerna.

Sedan december 2014 har den utlandsägda andelen av holländskt papper minskat till cirka 50 procent från drygt 60 procent – ​​försäljning motsvarad av centralbankens ökade innehav av holländska obligationer, vilket återspeglar köp av QE.

KLÄMMADE

I Tyskland, Europas största ekonomi, har skuldemissioner också begränsats eftersom regeringen utnyttjar ett budgetöverskott för att låna mindre på kapitalmarknaderna.

Med lågt utbud men hög efterfrågan har en brist på tyska skulder pressat kortfristiga finansieringsmarknader där obligationerna används som säkerhet, samtidigt som det har väckt oro över likviditetens djup på en av världens största obligationsmarknader.

Nyligen genomförda policyjusteringar ger ECB större flexibilitet att genomföra tillgångsköp, till exempel att köpa obligationer under inlåningsräntan på minus 0.4 procent.

ECB:s direktionsledamot Benoit Coeure sa till Reuters förra veckan att även om det råder brist, kommer det inte att finnas någon brist på obligationer för att uppfylla QE.

Alexandra Beust, taleskvinna för Tysklands skuldförvaltningskontor, sa: "Vi övervakar marknadsrörelserna men vi är inte bekymrade över det."

Skuldmyndigheten skulle inte ge ut fler obligationer för att lösa bristfrågan eftersom emissionen bestäms av Tysklands finansieringsbehov.

Enligt Riksgälden var Amerika och Afrika 2016 nettosäljare av tyska statsobligationer medan alla andra regioner var nettoköpare.

En bieffekt av allt detta är att Bundesbank kommer att behöva betala en högre premie för att locka investerare att lämna sina obligationer.

Bundesbank redovisade sin minsta vinst på mer än ett decennium 2016 efter att ha avsatt pengar mot potentiella förluster på de obligationer den köper under systemet.

Ytterligare tecken på knapphet tyder på att Bund-räntorna sannolikt kommer att bli lägre även när ECB går närmare en nedtrappning av QE - en utveckling som vanligtvis skulle innebära högre räntor.

"Bunds kommer att förbli strukturellt stödda, eftersom efterfrågefallet har fångats och priseftergifterna kommer att behöva stiga stegvis för att locka andra ägare att sälja", säger Commerzbanks Leister.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend