Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Kommissionen välkomnar antagandet av nya regler för att blockera #TaxAvoidance

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen har välkomnat det formella antagandet idag (29 maj) av nya EU-regler för att förhindra skatteflykt via länder utanför EU.

De överenskomna reglerna kommer att hindra företag från att undgå skatt genom att utnyttja obalanserna mellan medlemsstaternas och icke-EU-länders skattesystem ("hybrid mismatches"). Dagens (29 maj) avtal kompletterar direktivet mot skatteundvikande (ATAD) som säkerställer att bindande och robusta åtgärder mot missbruk tillämpas på hela den inre marknaden.

"Vår kampanj för rättvisare beskattning i Europa fortsätter att skörda resultat. Dagens överenskommelse är ytterligare ett bevis på vad EU kan uppnå när vi arbetar tillsammans mot gemensamma utmaningar. Det är ännu en seger för rättvis beskattning och ytterligare ett slag mot de företag som försöker undgå att betala deras beskärda del,sa Pierre Moscovici, kommissionär för ekonomiska och finansiella frågor, beskattning och tull

Dagens överenskommelse kommer att säkerställa att företag inte kan undvika beskattning genom att missbruka obalanser mellan länders skattemässiga behandling av vissa inkomster eller enheter, även om obalanserna involverar tredjeländer. De nya reglerna, som godkändes av EU:s ministrar i februari och därefter av Europaparlamentet, träder i kraft den 1 januari 2020, med en längre infasningsperiod 2022 för en bestämmelse (art. 9a).

De bygger på de solida skyddsåtgärder mot undvikande som initierats av Juncker-kommissionen och enats om på EU-nivå. Utöver det ambitiösa direktivet mot skatteundandragande, som antogs 2016, har en mängd nya regler för skattetransparens antagits för att säkerställa en rättvisare och öppnare beskattning i hela Europa.

Sedan januari 2017 har medlemsstaterna varit skyldiga att automatiskt utbyta information om finansiella konton, som ett viktigt steg mot skatteflykt till havs. Från och med juli i år kommer liknande insynsregler att gälla för skattebeslut, medan multinationella företag måste lämna land-för-land-rapporter till skattemyndigheterna i slutet av året. Rådet och Europaparlamentet förhandlar för närvarande om andra viktiga förslag för att förhindra skattemissbruk, inklusive offentlig rapportering land för land, starkare bestämmelser mot penningtvätt och stramare regler för god förvaltning av EU-medel. Ett antal andra betydande bolagsskattereformer har också föreslagits, särskilt återlanseringen av den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB) i oktober 2016. Medlemsstaterna arbetar också på en gemensam EU-lista över icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner för att ta itu med tredjeländer som vägrar att följa normerna för god förvaltning av skatter. Listan ska vara klar i slutet av året.

Under de kommande veckorna kommer kommissionen att lägga fram ytterligare ett nytt öppenhetsinitiativ, med ett förslag om mellanhänder att rapportera gränsöverskridande skatteplaneringssystem.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend