Anslut dig till vårt nätverk!

Corporate skatteregler

#ParadisePapers – Commission follows up on illegal tax breaks for yachts and aircraft

DELA MED SIG:

publicerade

on

Kommissionen har intensifierat sin agenda för att ta itu med skatteflykt inom yacht- och flygplanssektorerna genom att genomföra överträdelseförfaranden om skattelättnader som tillämpas inom fritidsbåtsindustrin i Italien och Isle of Man.

These provisions can generate major distortions of competition, as highlighted by last year’s ‘Paradise Papers’ leaks.

In light of its subsequent investigations into these matters and contacts with the member states concerned, the Commission decided to send a letter of formal notice to Italy for not levying the correct amount of VAT on the leasing of yachts. The Commission also decided to send a reasoned opinion to Italy because of its illegal system of exemptions for fuel used to power charted yachts in EU waters. Finally, a letter of formal notice was sent to the UK concerning the Isle of Man’s abusive VAT practices with regard to supplies and leasing of aircraft.

Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs Union Commissionner Pierre Moscovic said: “It’s simply not fair that some individuals and companies can get away with not paying the correct amount of VAT on products like yachts and aircraft. Favourable tax treatment for private boats and aircraft is clearly at odds with our commonly agreed tax rules and heavily distorts competition in the maritime and aviation sectors. With this in mind, the Commission is taking action to clamp down on rules that try to circumvent EU law in these areas.”

I detalj rör de inledda överträdelseförfarandena:

–      A reduced VAT base for the lease of yachts offered in the tax law of Italy. Current EU VAT rules allow member states not to tax services when the effective use and enjoyment of the product is outside the EU. But the rules do not allow for a general flat-rate reduction without proof of where the service is actually used. Italy has established VAT guidelines according to which the larger the boat is, the less the lease is estimated to take place in EU waters. As a consequence, such rule greatly reduces the applicable VAT rate.

–      Excise duty rules for fuel in motor boats in Italy. Current EU excise duty rules allow member states not to tax fuel used by a navigation company for commercial purposes, i.e. the sale of sea navigation services. However, an exemption should only apply if the person leasing the boat sells such services to others. In breach of EU rules, Italy allows chartered pleasure crafts such as yachts to qualify as ‘commercial’ even when being enjoyed for personal use, which may allow them to benefit from excise duty exemption on fuel used to power its engines.

Annons

–      Abusive VAT practices in the Isle of Man. VAT is only deductible for business use. Supplies of aircraft, including leasing services, meant expressly for private use should not be VAT-exempt. The Commission believes that the UK has not taken sufficient action against abusive VAT practices in the Isle of Man with regard to the supplies and leasing of aircraft.

Paradise Papers avslöjade omfattande momsundandragande inom yacht- och flygsektorn, vilket underlättades av nationella regler som inte följer EU-lagstiftningen. Dessa överträdelser följer på ett första paket av överträdelser som lanserades mot Cypern, Malta och Grekland på grundval av reducerad moms för uthyrning av yachter och för vilka kommissionen fick försäkran från alla dessa medlemsstater om att lagstiftningen skulle ändras.

Utöver de överträdelseförfaranden som inleddes i dag av kommissionen, har Europaparlamentet nyligen meddelat att dess TAX3-kommitté som följer upp Paradise Papers också skulle titta på denna fråga. Kommittén ska besöka Isle of Man senare i november.

Bakgrund

Italien och Storbritannien har nu två månader på sig att svara på kommissionens argument angående moms på yachter respektive flygplan. Om de inte agerar inom dessa två månader kan kommissionen skicka ett motiverat yttrande till deras myndigheter.

Om Italien inte agerar inom de närmaste två månaderna på det motiverade yttrandet som antagits om punktskatt, kan kommissionen besluta att väcka ärendet vid EU-domstolen.

Sedan början av sitt mandat har Junckerkommissionen legat i framkant av europeiska och internationella ansträngningar för att bekämpa skatteflykt och skatteflykt. När det gäller moms syftar kommissionens senaste initiativ till att införa en ett enda EU-momsområde som är mindre benägen för bedrägerier och för att förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna. Problemet med momsbedrägerier känner inga gränser och kan bara vara det lösas effektivt genom en samlad, gemensam ansträngning av medlemsländerna.

Mer information

– On the key decisions in the November 2018 infringements package, see full MEMO / 18 / 6247.

– Om det allmänna överträdelseförfarandet, se MEMO / 12 / 12.

- På EU-förfarande överträdelser.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend