Offentliggörande av senaste siffror för livsmedelshandeln: Upptag #EUAgriFoodExports

| Januari 11, 2019

Den senaste månadsvis livsmedelshandel rapport visar att EU: s livsmedelsexportvärden uppnådde en rekordhög i oktober 2018. Värderad till € 13.1 miljarder, den totala exporten var 2.9% över den föregående högsta nivån som registrerades i mars 2017.

Månadspriset för handel med livsmedelsprodukter ökade till € 3bn - en ökning med 13% från oktober 2017 och det näst största överskottet på rekord. EU: s exportvärden var ganska jämnt fördelade mellan sektorer, med drycker och råvaror som uppvisade den högsta tillväxten. Anmärkningsvärda exportökningar registrerades för sprit och likörer (en vinst på € 167 miljoner), andra spannmål (upp med € 93m), vete (en ökning av € 73m) och vin och vermouth (som växte med € 70m).

Importen ökade också med 5% (jämfört med oktober 2017). Bilateral handel mellan EU och USA har fortsatt att öka, med import från USA som växer med € 245m. Det fanns också en betydande tillväxt i importnivåerna från både Kina (växande med € 80m) och Ryssland (upp med € 71m). Månadsrapporten innehåller en tabell som visar handelsbalansen och dess utveckling efter produktkategori från november 2016 till oktober 2018.

Taggar: , ,

Kategori: En framsida, Lantbruk, Ekonomi, EU, Europeiska kommissionen