#SustainableFinance - Kommissionens expertgruppsutredningar första rapport om offentliggörande av klimatrelaterad information

| Januari 11, 2019

De Teknisk expertgrupp om hållbart ekonomi upprättad av kommissionen i juli 2018 har publicerat sin första rapport om företagens information om klimatrelaterad information.

Den innehåller rekommendationer som gör det möjligt för kommissionen att uppdatera sina icke-bindande riktlinjer för icke-finansiell rapportering med särskild hänvisning till klimatrelaterad information, i enlighet med rekommendationerna från arbetsgruppen för klimatrelaterade finansiella upplysningar (TCFD) som inrättats av Financial Stability Board, och med Kommissionens förslag om en "taxonomi" av hållbar ekonomisk verksamhet.

Rapporten innehåller förslag om att avslöja inte bara hur klimatförändringarna kan påverka företagets resultat, men även företagets inverkan på klimatförändringen.

Meddelandet är ett annat steg framåt i genomförandet av EU Hållbar finanshandlingsplan som kommissionen publicerade i mars 2018 och följer upp på Kommissionens lagstiftningsförslagl om offentliggörandet av klimatrelaterad information som presenterades i maj 2018. Tekniska expertgruppen förväntar sig att slutföra sina andra rapporter, om taxonomi, koldioxidmarkeringar och gröna obligationer, i juni 2019.

Mer information om rapportera.

Taggar: , ,

Kategori: En framsida, Ekonomi, EU, Europeiska kommissionen, Finansiera