Anslut dig till vårt nätverk!

Lantbruk

#YoungFarmers – 1 miljard euro för att underlätta tillgången till finansiering

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbanken (EIB) har lanserat ett lånepaket på 1 miljard euro som riktar sig specifikt till unga jordbrukare. Under 2017 avslogs 27 % av de låneansökningar som lämnats in till banker av unga jordbrukare i EU, jämfört med endast 9 % för andra gårdar.

Paketet på 1 miljard euro som tillkännagavs av jordbrukskommissionär Phil Hogan (avbildad) och EIB:s vicepresident Andrew McDowell, syftar till att öka tillgången till finansiering för EU:s jordbrukare, särskilt unga jordbrukare.

Kommissionär för jordbruk och landsbygdsutveckling Phil Hogan sa: "Tillgång till finansiering är avgörande och alltför ofta ett hinder för unga människor som vill ansluta sig till yrket. Med 11 % av de europeiska jordbrukarna under 40 år är stöd till unga jordbrukare inom sektorn en prioritet för Europeiska kommissionen och den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. Jag är glad över att se detta nya gemensamma initiativ komma igång.”

EIB:s vicepresident för jordbruk och bioekonomi Andrew McDowell sa: "Jordbrukssektorn är ryggraden i EU:s ekonomi och har en nyckelroll att spela inte bara för att producera hälsosam mat utan också för att bekämpa klimatförändringar och bevara miljön. Med detta nya initiativ ser EIB mot sektorns framtid och åtgärdar en viktig marknadsklyfta, jordbrukarnas brist på tillgång till finansiering, särskilt nästa generations jordbrukare. Detta programlån kommer också att stödja tillväxt och konkurrenskraft inom jordbruks-/bioekonomisektorn genom att bevara och skapa sysselsättning i landsbygds- och kustregionerna."

Programmet kommer att hanteras på medlemsstatsnivå av banker och leasingbolag verksamma i hela EU. Deltagande banker bör matcha det belopp som EIB har åtagit sig, och därför bringa det totala beloppet till en potentiell 2 miljarder euro, och unga jordbrukare bör prioriteras.

Programmet kommer att ta itu med många av de nuvarande bristerna som jordbrukare möter:

  • Lägre räntor;
  • längre perioder på upp till fem år för att börja återbetala lånet;
  • längre perioder för att betala tillbaka hela lånet (upp till 15 år), och;
  • added flexibility, depending on the conditions, to respond to price volatility in the agricultural sector to ensure that farmers remain able to pay loans back in difficult periods (for instance, through a ‘holiday/grace’ period allowing farmers not to pay back for a few months).

Två pilotlån på 275 miljoner euro är på väg att genomföras i Frankrike genom detta system. Dessa lån är specifikt inriktade på unga jordbrukare och mot klimatförändringar.

Annons

Bakgrund

This new loan programme is part of a joint ‘Young Farmers’ initiative’ between the European Commission and the EIB that aims to bring together existing Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) stöd och EIB:s finansiella medel och expertis. Utöver lånepaketet inkluderar detta en fortsatt användning av EJFLU-bidragen till unga jordbrukare och nystartade företag som kan användas som räntesubventioner eller för tekniskt bistånd, i kombination med finansiella instrument. Dessutom har EIB och Europeiska investeringsfonden (EIF) erbjuda rådgivande stöd och expertis till förvaltningsmyndigheter.

Mer information

Brochure on the ‘Joint Initiative for improving access to funding for European Union Young Farmers’

Brochure on ‘Using financial instruments to reduce the impact of price volatility in agriculture’

Undersökning om finansiella behov och tillgång till finansiering för EU:s jordbruksföretag

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend