Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Europas nya #Research-program kommer att stärka EU: s industriella kapacitet

DELA MED SIG:

publicerade

on

Den totala genomsnittliga investeringen i Europa på forskningsområdet är 2 %. Denna siffra ligger bakom både amerikanerna och kineserna. I år kommer Kina att investera 2.5 % av BNP i forskningsverksamhet och USA kommer att investera cirka 2.85 %, skriver Huawei Technologies Vice President för Global Public Affairs David Harmon. 

Som sagt, vissa europeiska länder som Tyskland, Sverige och Finland investerar betydligt mer än 2 % i forskning, där Sverige till exempel investerar 4 % av BNP.

Växande politiskt stöd för att finansiera forskningsverksamhet.

EU:s regeringar, Europeiska kommissionen och Europaparlamentet inser att en starkare satsning på forskning, innovation och vetenskap kommer att förbättra den ekonomiska konkurrenskraften i Europa.

David Harmon, vice ordförande för Global Public Affairs Huawei Technologies och tidigare kabinettsmedlem för EU-kommissionären för forskning, innovation och vetenskap 2010-2014

EU:s Horisont 2020-program för forskning, innovation och vetenskap är värt 80 miljarder euro och löper mellan åren 2014-2020. Minst 16 miljarder euro av detta belopp avsätts för forskningsverksamhet som täcker sektorn för informationskommunikation och -teknik (IKT). Horizon 2020 stöder forskningssamarbete för att utveckla 5G. Detta kommer att bli nästa standard för mobil kommunikation och det kommer att hjälpa till att förverkliga självkörande bilar, leverera mänskliga taxidrönare och introducera mer kraftfulla högupplösta videotjänster på marknaden.

Utvecklingen av cloud computing-innovation stöds av Horisont 2020. I huvudsak betyder detta hur människor bättre kan använda internet för att tillhandahålla nya tjänster. Ett exempel på cloud computing skulle vara hur flera människor kan använda e-förvaltningstjänster samtidigt.

Horisont 2020 avsätter resurser för att utveckla ny teknik inom hälsoområdet för att till exempel främja en bättre användning av robotar för att hjälpa äldre och handikappade att utföra sina dagliga aktiviteter i hemmet.

Annons

Horisont Europa 2020-2027.

Det finns ett starkt politiskt stöd i Europa för att öka anslagen till Horizon Europe. Detta är EU:s nästa program för forskning, innovation och vetenskap och det kommer att pågå mellan åren 2020-2027. Europeiska kommissionen har föreslagit en preliminär budget på 100 miljarder euro för Horizon Europe. Europaparlamentet vill öka anslagen till Horizon Europe under nästa ekonomiska programperiod. Vi bör för ett ögonblick komma ihåg att internationella organisationer som OECD, Världsbanken och Internationella valutafonden alla pekar på det faktum att investeringar i forskning, innovation och vetenskap ger starkare ekonomisk och social avkastning för samhället.

Teknikelement i Horizon Europe.

Stöd till teknisk forskning har en framträdande plats inom Horizon Europe.

Exempel på områden som kommer att säkra stark finansiering under de kommande sju åren inkluderar följande:

  • Superdatorer, artificiell intelligens, fotonik och åtgärder för att göra IKT-infrastrukturer säkrare.

Superdatorer är mycket viktiga eftersom de bättre kan strukturera användningen av vad som är en exponentiell tillväxt av datatrafik över internet. Detta är mycket viktigt för att utveckla till exempel finansbranschen.

Framsteg inom området artificiell intelligens (AI) kommer att hjälpa till i självförvaltningen av telekomnätverk och AI är en central komponent i leveransen av självkörande bilar. Utvecklingen av fotoniksektorn kommer att bidra till att bättre överföra data som högupplöst video över telekomnätverk genom användning av ljus. Säkerheten för IKT-infrastrukturer är mycket viktig eftersom om människor inte har förtroende för dessa system kommer de inte att använda de tjänster som erbjuds över dessa telekomnätverk.

Verkligheten är att informationskommunikationsteknik inte längre är en fristående industri. Det är en möjliggörare för att ta in nya tjänster på marknaden som är kopplade till energi-, hälsa-, utbildnings-, tillverknings- och smartstadssektorerna.

Innovation i Horizon Europe.

En högre nivå av stöd för att utveckla innovativa tjänster och produkter är inskriven i strukturerna för Horizon Europe. Europeiska innovationsrådet kommer att stärkas. Detta kommer att hjälpa Europa att bli en stark föregångare i skapandet av marknadsinnovation.

When it comes to a better use of technology in the delivery of new products – research and innovation are two side of the same coin. But financial support for basic scientific effort must be strong. Otherwise one will not be able to effectively place new ICT related products into the marketplace. That is why it is very welcome news that the EU will continue to financially support the European Research Council and the Marie-Sklodowska-Curie research actions under the next financial perspective 2020-2027.

Huawei Technologies sysselsätter 80,000 XNUMX forskare och forskare. Som ett av de mest innovativa företagen i världen förstår Huawei att det inte kan lyckas om det inte investerar avsevärt i grundläggande vetenskaplig verksamhet som inom områdena matematiska algoritmer, materialvetenskap och energieffektivitet.

Bredare principer för Horizon Europe.

Det är tydligt att Horizon Europe vill skärpa kopplingarna mellan forskare, industri och utbildningsorgan. Därav det ökade ekonomiska stödet för European Institute of Technology som har sitt huvudkontor i Budapest i Ungern.

Att stärka partnerskap mellan forsknings- och industrisamhällen är ett vanligt tema som löper genom de föreslagna programmen under Horizon Europe.

På samma sätt stöder Horizon Europe internationellt samarbete och bredare internationella samarbetsåtgärder. Detta är eminent vettigt. Om man vill leverera de mest innovativa produkterna på marknaden, då bör man samarbeta med de bästa talangerna – var den talangen än finns. Forskare, forskare och ingenjörer från USA, Asien, Afrika och Mellanöstern måste fortsätta att arbeta tillsammans – om de mest innovativa produkterna och tjänsterna ska kunna utvecklas.

Horisont Europa är ett mycket progressivt politiskt instrument. Det kommer att tjäna Europas, hennes folks och det bredare globala samhällets behov på både ett praktiskt och innovativt sätt. Det kommer att ge starkare ekonomisk utveckling och hjälpa till att ta itu med relevanta sociala problem.

David Harmon är vicepresident för Global Public Affairs på Huawei Technologies och är tidigare kabinettsmedlem för EU-kommissionären för forskning, innovation och vetenskap 2010-2014.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend