Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Att ansluta Europa: EU-boost för infrastrukturprojekt

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

MEPs vill öka programmet Connecting Europe Facility för att modernisera EU: s transport, digitala nätverk, 5G-system och energiinfrastruktur. Samhället.

Parlamentet antog det förnyade programmet Connecting Europe Facility (CEF) den 6 juli.

En del av EU: s 2021--2027-budgetProgrammet med en budget på 33.71 miljarder euro (i löpande priser) kommer att finansiera nyckelprojekt med målet att förbättra transportförbindelser och energinätverk samt digitala tjänster och anslutningar i Europa. Det bör också stödja arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt och införandet av ny teknik.

Ledamöterna lyckades se till att 60% av medlen kommer att ges till projekt som hjälper till att uppnå EU: s klimatmål. Dessutom kommer 15% av energipelarnas medel att anslås till gränsöverskridande projekt för förnybar energi.

Stöd inom olika områden

Annons

Du har nu möjlighet Sammanlänkat Europa syftar till att skapa synergier mellan transport, energi och digitala sektorer. De budget för varje sektor kommer att vara:

  • Transport: 25.81 miljarder euro
  • Energi: 5.84 miljarder euro
  • Digital: 2.07 miljarder euro


Det kommer att främja samtrafik, utveckling och modernisering av skena, väg, inre vattenvägar och maritim infrastruktur samt säkerställa säker och säker rörlighet.


Den vidare utvecklingen av transeuropeiska transportnät (TEN-T) kommer att prioriteras.

Annons

Det nya programmet kommer också att säkerställa att när infrastruktur anpassas för att förbättra militär rörlighet inom EU kan den användas för både civila och militära behov. Totalt kommer 1.69 miljarder euro av transportbudgeten att gå till militär rörlighet.

Fonderna kommer att användas för gränsöverskridande förnybara energiprojekt EU: s gröna affär och EU: s klimatambitioner och att säkerställa försörjningstrygghet

Universell tillgång till snabba nätverk är ryggraden i digital omvandling ekonomi och samhälle, medan anslutning är en avgörande faktor för att stänga ekonomiska, sociala och territoriella klyftor. Prioritet kommer att gå till projekt som utökar täckningen, även för hushåll.

Bakgrund

Du har nu möjlighet Connecting Europe Facility inrättades 2014 för att samla EU-medel för utveckling av infrastruktur inom digital-, transport- och energisektorn.

Den har stött synkroniseringen av de baltiska staterna, integrationen av den iberiska halvön, diversifiering i sydöstra Europa och offshore-nätet i norra havet (Nordsjön, Irländska havet, Engelska kanalen, Östersjön och angränsande vatten).

Connecting Europe-anläggningen möjliggör också gränsöverskridande interoperabilitet inom viktiga områden som eJustice, eHälsa och cybersäkerhet.

Sedan 2018 har Connecting Europe Facility stött WiFi4EU initiativ, som syftar till att tillhandahålla gratis offentlig Wi-Fi via offentliga organ i alla EU-länder, plus Norge och Island.

När förordningen träder i kraft kommer den att tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2021.

Mer om Connecting Europe Facility 

coronavirus

Kommissionen godkänner 500,000 XNUMX euro i portugisiskt system för att ytterligare stödja persontransportsektorn på Azorerna i samband med coronavirusutbrottet

publicerade

on

Europeiska kommissionen har godkänt ett portugisiskt system på 500,000 XNUMX euro för att ytterligare stödja persontransportsektorn i Azorerna i samband med coronavirusutbrottet. Åtgärden godkändes enligt statligt stöd Tillfälligt ramverk. Det följer ett annat portugisiskt system för att stödja persontransportsektorn på Azorerna som kommissionen godkände 4 juni 2021 (SA.63010). Enligt den nya ordningen kommer stödet att ske i form av direkta bidrag. Åtgärden kommer att vara öppen för kollektiva persontransportföretag i alla storlekar som är aktiva på Azorerna. Syftet med åtgärden är att mildra de plötsliga likviditetsbrister som dessa företag står inför och att hantera förluster som uppstår under 2021 på grund av coronavirusutbrottet och de restriktiva åtgärder som regeringen var tvungen att vidta för att begränsa spridningen av viruset.

Kommissionen fann att det portugisiska systemet överensstämmer med villkoren i den tillfälliga ramen. I synnerhet kommer stödet (i) inte att överstiga 1.8 miljoner euro per företag. och (ii) beviljas senast den 31 december 2021. Kommissionen drog slutsatsen att åtgärden är nödvändig, lämplig och proportionell för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, i enlighet med artikel 107 b FEUF och villkoren i den tillfälliga ramen. På grundval av detta godkände kommissionen åtgärden enligt EU: s regler för statligt stöd. Mer information om den tillfälliga ramen och andra åtgärder som vidtas av kommissionen för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruspandemin kan hittas här. Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under ärenumret SA.64599 i EU statligt stöd registrera sig på kommissionens tävlingens webbplats när någon sekretessfrågor har lösts.

Annons

Fortsätt läsa

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)

EU samarbetar med andra OECD-länder för att föreslå förbud mot exportkrediter för kolkraftprojekt

publicerade

on

Organisationer för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har ett extra möte idag (15 september) och torsdag (16 september) för att diskutera ett eventuellt förbud mot exportkrediter för internationella koleldade kraftproduktionsprojekt utan åtgärdskompensation. Diskussionerna kommer att fokusera på ett förslag som EU och andra länder (Kanada, Sydkorea, Norge, Schweiz, Storbritannien och USA) lade fram tidigare denna månad. Förslaget stöder en grönare världsekonomi och är ett viktigt steg för att anpassa exportkreditbyråernas verksamhet till Parisavtalets mål.

Exportkrediter är en viktig del för att främja internationell handel. Som deltagare i OECD: s arrangemang om officiellt stödda exportkrediter spelar EU en stor roll i ansträngningarna för att säkerställa lika villkor på internationell nivå och för att säkerställa att det gemensamma målet att bekämpa klimatförändringar är enhetligt. EU har förbundit sig att avsluta biståndet för exportkrediter för kol utan att kompensera åtgärder, och åtar sig samtidigt på internationell nivå till en rättvis övergång.

I januari 2021 uppmanade Europeiska unionens råd till en global utfasning av miljöskadliga fossila bränslesubventioner på en tydlig tidtabell och till en resolut och rättvis global omvandling. mot klimaneutralitet, inklusive gradvis avveckling av kol utan kompenserande åtgärder i energiproduktion och, som ett första steg, omedelbart slut på all finansiering av ny kolinfrastruktur i tredjeländer. I sin handelspolitiska översyn i februari 2021 lovade EU-kommissionen att föreslå att exportkreditstödet för kolkraftsektorn omedelbart upphör.

Annons

I juni i år erkände G7-medlemmar också att fortsatta globala investeringar i icke-reducerad kolkraftproduktion var oförenliga med målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5 ° C och lovade att avsluta nytt direkt statligt stöd för global kolkraftproduktion internationellt i slutet av 2021, inklusive genom statlig finansiering.

Annons
Fortsätt läsa

EU

Vecka framåt: Det tillstånd vi befinner oss i

publicerade

on

Den här veckans stora uppslag blir EU -kommissionens ordförande von der Leyens 'State of the EU' (SOTEU) tal till Europaparlamentet i Strasbourg. Det är en inbillning lånad från USA, när USA: s president talar till kongressen i början av varje år och lägger fram sina (och det har alltid varit ett han hittills) planer för det kommande året. 

Jag är alltid förvånad över amerikanskt självförtroende och nästan oförstörbar tro på att Amerika är den största nationen på jorden. Även om du tycker att du är helt underbar måste vara ett roligt sinnestillstånd, får USA: s parloösa tillstånd på så många nivåer för närvarande mig att tro att det alltför kritiska ögat som européer kastar på sin lott kan vara ett hälsosammare perspektiv. Ibland skulle det dock vara trevligt om vi kunde erkänna EU: s många fördelar och vara lite mer ”europeiska och stolta”.

Det är svårt att bedöma hur stort intresse SOTEU utövar utanför dem som är mest engagerade i EU: s verksamhet. I regel går européer, förutom en liten grupp av de mest fromma, inte och gnäller om hur blommande EU är, eller i allmänhet entusiastiska över sin riktning. Även om vi kanske funderade på kontrafaktiska, har Storbritannien gett varje EU -medborgare ett mycket starkt utseende av "vad händer om?" 

Annons

Tittar på var världen ser ut som om EU är i ett friskare tillstånd än de flesta - detta har också en bokstavlig innebörd i år, vi är förmodligen den mest vaccinerade kontinenten på jorden, det finns en ambitiös plan att turboladda vår ekonomi ur dess pandemiska nedgång och kontinenten har stack ut hakan och bestämde sig för att inte göra något annat än att leda världen mot klimatförändringarna. Jag känner personligen ett stort hopp av att vi verkar ha gemensamt bestämt att tillräckligt är nog för dem inom EU som vill backa på demokratiska värderingar och rättsstatsprincipen. 

Flera förslag kommer från kommissionen denna vecka: Vestager kommer att presentera planen för "Europas digitala decennium"; Borrell kommer att lägga fram EU: s planer för förbindelser med Indo-Stillahavsområdet; Jourova kommer att beskriva EU: s plan för att skydda journalister. och Schinas kommer att presentera EU: s paket om nödsituationer och beredskap för hälsa. 

Det är naturligtvis en plenarsession i parlamentet. Förutom SOTEU kommer den humanitära situationen i Afghanistan och EU: s förbindelser med talibanregeringen att diskuteras. mediefrihet och rättsstatsprincipen i Polen, Europeiska hälsounionen, EU: s blåkort för högutbildade migranter och HBTIQ -rättigheter diskuteras alla.

Annons

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend