Anslut dig till vårt nätverk!

Lantbruk

Jordbruk: Anmärkningsvärd tillväxt i EU:s handel med jordbrukslivsmedel fortsätter

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

EU:s senaste siffror för handel med jordbruks- och livsmedelsprodukter publicerades den 4 januari visar att det totala värdet av EU:s handel med jordbruksprodukter (export plus import) för januari-september 2021 uppgår till 239.5 miljarder euro, en ökning med 6.1 % jämfört med motsvarande period förra året. Exporten var 8 % högre till 145.2 miljarder euro, och importen ökade med 3.5 % till 94.2 miljarder euro. Detta återspeglar ett överskott i handeln med jordbruks- och livsmedelsprodukter på 51 miljarder euro för årets första nio månader, en ökning med 17 % jämfört med samma period 2020. Den största ökningen av exporten var den till USA, med en ökning på 15 %. Detta drevs främst av vin, sprit och likörer samt choklad och konfektyr. Exporten till Sydkorea ökade också, på grund av starka prestationer från vin, griskött, vete och meslin, samt exporten till Schweiz. För första gången 2021 har exporten av jordbrukslivsmedel till Storbritannien överträffat sitt värde för motsvarande period 2020 och växte med 166 miljoner euro. Däremot rapporterades betydande minskningar av värdet på exporten till Saudiarabien, Hongkong och Kuwait. När det gäller import av jordbruksprodukter sågs den största ökningen av produkter från Brasilien, som växte med 1.4 miljarder euro eller 16 % jämfört med samma period 2020. Importen från Indonesien, Argentina, Australien och Indien ökade också. Betydande minskningar rapporterades i importen från flera länder, varav den mest anmärkningsvärda var en minskning på 2.9 miljarder euro eller 27 % i värdet på importen från Storbritannien, följt av USA, Kanada, Nya Zeeland och Moldavien. Sett till produktkategorier har under perioden januari-september skett en stor ökning av exportvärdena för vin, sprit och likörer. Andra betydande exportvärdesökningar sågs inom raps- och solrosoljor samt choklad och konfektyr. Det var dock betydande nedgångar i exporten av barnmat och vete. Mer information om EU:s senaste siffror för handel med jordbruks- och livsmedelsprodukter finns tillgänglig här och om EU:s handel med livsmedel i allmänhet här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons
Annons

trend