Anslut dig till vårt nätverk!

Lantbruk

Jordbruk: Rekordvärde för EU:s handel med jordbruksprodukter i november 2022

DELA MED SIG:

publicerade

on

Kommissionen har publicerat den senaste månatliga handelsrapporten om jordbrukslivsmedel, som visar att EU:s månatliga handelsflöden av jordbruks- och livsmedelsprodukter nådde ett nytt rekordvärde på 36.9 miljarder euro i november 2022. Sedan början av 2022 har EU:s handel med jordbruks- och livsmedelsprodukter nådde totalt 369 miljarder euro, vilket motsvarar en ökning med 23 % jämfört med samma period 2021 (jan-nov). Detta kan förklaras av en ökning av värdet av både EU:s export av jordbrukslivsmedel och import, med 17 % respektive 34 %. Under samma period uppgår EU:s handelsbalans till 53.5 miljarder euro.

Jämfört med oktober 2022, EU:s jordbrukslivsmedel export ökade något jämfört med föregående månad, till 21.2 miljarder euro, en ökning med 2 %. Från januari till november 2022 nådde EU:s jordbrukslivsmedelsexport € 211bn. När man tittar på specifika sektorer bekräftar uppgifterna den högre EU-exporten av vete från januari till november 2022. De två huvudsakliga destinationerna för EU-produkter är Förenade kungariket och Förenta staterna. EU:s export av griskött, spannmål och vegetabiliska oljor till Kina minskade under samma period, medan EU:s export till Ryssland minskade avsevärt både vad gäller kvantitet och värde för en rad sektorer.

EU import av jordbruk och livsmedel förblev ganska stabilt i november 2022 jämfört med föregående månad. Men på grund av högre livsmedelspriser på de globala marknaderna ökade och nådde värdet av EU:s import € 157bn under de 11 månaderna 2022. De tre huvudsakliga ursprungsländerna som exporterar jordbruksprodukter till EU är Brasilien, Storbritannien och Ukraina. De största ökningarna under år 2022 registrerades för import av primära råvaror, såsom majs (+9 miljoner ton), sojakaka (+737 tusen ton) och raps (+1.3 miljoner ton).

Den senaste månatliga handelsrapporten om jordbruk och livsmedel har också ett särskilt fokus på utvecklingen av produktion och konsumtion av fjäderfä och nötkött från 1961 till 2019 i Europa, Centralasien, Asien-Oceanien, Afrika och Amerika.

Fler insikter samt detaljerade tabeller finns i en nyhet nätet.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend