Anslut dig till vårt nätverk!

Lantbruk

Jordbruksproduktion: 19 % värdestegring på grund av prisuppgång

DELA MED SIG:

publicerade

on

År 2022, jordbruksproduktionen i EU värderades till 537.5 miljarder euro i baspriser, motsvarande en ökning med 19 % jämfört med 2021. Detta representerade en ny topp och fortsatte den uppåtgående trend som startade 2010. 

Förändringen i det nominella värdet återspeglade till stor del den kraftiga ökningen av det nominella priset för jordbruksvaror och tjänster som helhet (uppskattningsvis +22.8 %), där volymen av produktionen minskade måttligt från 2021 års nivå (uppskattningsvis 3.1 % lägre).

Denna information kommer från de ekonomiska räkenskaperna för jordbruket (EAA) för 2022 som publiceras av Eurostat idag. Denna nyhet presenterar en handfull fynd från de mer detaljerade Statistik Förklarad artikel

Tre fjärdedelar av värdet av EU:s jordbruksproduktion 2022 kom från sju EU-länder: Frankrike (97.1 miljarder euro, motsvarande 18 % av EU:s totala totala totala totala totala totala totala totala totala totala totala andel i EU), Tyskland (76.2 miljarder euro, 14 %), Italien (71.5 miljarder euro, 13 %), Spanien (63 miljarder euro, 12 %), Polen (39.5 miljarder euro, 7 %), Nederländerna (36.1 miljarder euro, 7 %) och Rumänien (22.2 miljarder euro, 4 %).

Alla EU-länder registrerade en ökning av värdet på jordbruksproduktionen 2022 jämfört med 2021. Den kraftigaste ökningstakten noterades i Estland (+44 %), Polen (+43 %) och Litauen (+42 %), understödd av kraftiga ökningar prishöjningar. 

Jordbrukets produktionsvärde, årlig förändringstakt, 2021-2022

Källdatauppsättning: aact_eaa05

Bland andra nyckelproducenter ökade värdet på jordbruksproduktionen med 30 % i Tyskland, 18 % i Nederländerna, 16 % i Frankrike och Italien, 10 % i Spanien och 5 % i Rumänien. 

Annons

Lite mer än hälften (54 %) av värdet av EU:s jordbruksproduktion 2022 kom från grödor (287.9 miljarder euro, +15 % jämfört med 2021). Två femtedelar (38 %) kom från djur och animaliska produkter (206.0 miljarder euro, +26 % jämfört med 2021). Resterande andel kom från jordbrukstjänster och sekundär verksamhet. 

EU:s jordbrukskostnader som inte är relaterade till investeringar (insatsförbrukning) var 22 % högre 2022 än 2021. 

Förändringarna i värdet på jordbruksproduktionen och insatskonsumtionen 2022 resulterade i en ökning med 15 % av brutto mervärde som genereras av jordbruket.

Mer information

Metodologiska anteckningar

  • The value of agricultural output comprises the values of crop production, animal production, and “other items” i.e. agricultural services (for example, the processing of agricultural products, or agricultural contract work) and it is inseparable non-agricultural secondary activities (for example, certain agritourism activities).
  • Värden till baspriser är värden till producentpriser från vilka skatter på produkter har dragits av och subventioner på produkter har lagts till. Om inget annat anges är alla värden beräknade med aktuella priser och valutakurser.
  • Den nominella förändringstakten mellan medlemsstaterna återspeglar värdeförändringen i % i nationella valutor, medan den nominella förändringen för EU beräknas baserat på valutaomräkningar för EUR. 

Om du har några frågor, vänligen besök kontakta sida.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend