Anslut dig till vårt nätverk!

Lantbruk

Ombilda Europeiska unionens jordbrukspolitik: En uppmaning till decentralisering

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) har varit under intensiv granskning, med kritiker som granskat dess stelhet och centraliserade tillvägagångssätt. När debatten intensifieras efterlyser röster från olika håll, inklusive bönder och politiker, betydande reformer för att bättre anpassa sig till EU:s mål för livsmedelsförsörjning och ekonomisk tillväxt.

Politiker, som t.ex Axinia Adrian Vice ordförande för Alliance for Union of Rumänier (AUR), (bilden) hävdar att den nuvarande gemensamma jordbrukspolitiken undergräver de grundläggande principerna om nationell suveränitet, självbestämmande och individuellt ansvar. Axinia betonar att EU:s nuvarande tillvägagångssätt kväver innovation och hämmar medlemsstaternas förmåga att anpassa jordbrukspolitiken till nödvändiga specifikationer, unika jordbrukslandskap, klimat och traditioner. Axinia betonade vikten av att ge medlemsstaterna större självständighet i att forma sin jordbrukspolitik för att främja hållbarhet och ekonomisk tillväxt, och angav:

"Vi tror att en helhetssyn som påtvingats av EU inte främjar hållbara jordbruksmetoder eller ekonomisk tillväxt. Hittills i Rumänien har den gemensamma jordbrukspolitiken misslyckats med att hjälpa jordbrukare att utveckla sina bevattningssystem och att skydda små, familjeägda gårdar och hålla dem konkurrenskraftiga på den inre marknaden.”

Axinia gör det klart att den nuvarande gemensamma jordbrukspolitiken gynnar stora jordbruksföretag oproportionerligt mycket jämfört med mindre, familjeägda gårdar. Understryker nödvändigheten av att reformera jordbrukssubventionerna för att prioritera små och medelstora gårdar, som avsevärt bidrar till lokala ekonomier, och stödjer levande landsbygdssamhällen.

Händelser under de senaste åren har visat på ett behov av protektionistiska strategier för handelspolitik för att skydda europeiska jordbrukare från omoralisk konkurrens. Axinia säger att: "Skräddarsydd politik som stödjer varje medlemsstats styrkor kan leda till en effektivare allokering av resurser och en starkare jordbrukssektor totalt sett, vilket gynnar både jordbrukare och konsumenter". Genom att prioritera inhemsk jordbruksproduktion kan EU öka livsmedelssäkerheten, mildra klimatförändringarna, bevara den biologiska mångfalden och stödja lokala EU-bönder. AUR:s ståndpunkt överensstämmer med ett mycket bredare och snabbt växande krav på partiell decentralisering och flexibilitet inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Många har vädjat om att ge medlemsstaterna befogenhet att på bästa sätt tjäna sina jordbrukssektorer och medborgare,

När Europeiska unionen fortsätter att navigera i dessa utmaningar, kommer röster som de från Axinia Adrian, som förespråkar ett mer decentraliserat och flexibelt förhållningssätt till jordbrukspolitiken ökar, EU måste fortsätta att lyssna på dessa växande farhågor för att framgångsrikt bana väg för ett ljusare och mer hållbart europeiskt jordbruk.

Annons

Material framställt på begäran av SC Oracle Consulting SRL på begäran av Alliance for the Union of Romanians Party - AUR Alliance, CMF 21240330.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend