Anslut dig till vårt nätverk!

Banking

EBA observerade en betydande ökning av antalet höginkomsttagare i EU:s banker under 2021

DELA MED SIG:

publicerade

on

European Banking Authority (EBA) publicerade idag (19 januari) sin rapport om höginkomsttagare för 2021. Analysen visar en betydande ökning av antalet individer som arbetar för EU-banker och värdepappersföretag som fått en ersättning på mer än 1 miljon euro. Denna ökning är kopplad till institutionernas överlag goda resultat, särskilt inom investeringsbanksområdet och handel och försäljning, fortsatta omlokaliseringar av personal från Storbritannien till EU och en allmän löneökning.

År 2021 ökade antalet höginkomsttagare som fick en ersättning på mer än 1 miljon euro med 41.5 %, från 1 383 år 2020 till 1 957 år 2021. Detta är det högsta värdet för EU27/EES ​​sedan EBA startade datainsamlingen i 2010.

Det vägda genomsnittliga förhållandet mellan rörlig och fast ersättning för alla höginkomsttagare ökade från 86.4 % 2020 till 100.6 % 2021. Eftersom den rörliga ersättningen är kopplad till institutets, affärsområdets och personalens resultat, drev institutionernas goda ekonomiska resultat ökningen av vissa bonusar. Andra relevanta faktorer som stöder denna trend kan identifieras i lättnad av relevanta covid 19-restriktioner och i fortsättningen av omplacering av personal till EU:s verksamhet i samband med Brexit.

Rättslig grund och nästa steg

Denna rapport har utvecklats i enlighet med artikel 75 i direktiv 3/2013/EU (CRD) och direktiv (EU) 36/2019 (IFD), som ger EBA mandat att samla in information om antalet individer per institut som ersätts 2034 miljon euro eller mer per räkenskapsår (höginkomsttagare) i löneklasser 1 miljon euro, inklusive det berörda affärsområdet och huvuddelarna av lön, bonus, långsiktig belöning och pensionsavgift.

EBA kommer att fortsätta att publicera uppgifter om höginkomsttagare årligen för att noggrant övervaka och utvärdera utvecklingen inom detta område. EBA kommer att samla in data för 2022 baserat på de reviderade EBA-riktlinjerna om datainsamlingsövningar om höginkomsttagare enligt direktiv 2013/36/EU och enligt direktiv (EU) 2019/2034.

Dokument

vänster

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend