Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Antisemitism är ett test av den europeiska idén

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

*Europeiska unionen har en skyldighet att försvara och betona vår
grundläggande värderingar, inklusive respekt för mänsklig värdighet, frihet, jämlikhet,
och respekt för mänskliga rättigheter, inklusive rättigheterna för personer som tillhör
minoriteter. Av dessa skäl har Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
(EESK) stödde starkt inrättandet av Europeiska kommissionens
Strategi för att bekämpa antisemitism och främja judiskt liv i mars
plenum.*

Varje form av antisemitism är oförenlig med europeiska värderingar och normer och
utgör ett hot mot framtiden för ett demokratiskt Europa. "*EESK bestämt
anser att antisemitism är ett test av den europeiska idén, rättsstatsprincipen,
grundläggande rättigheter och demokrati*", förklarar föredraganden *Ákos Topolánszky*.

För att genomföra strategin mer effektivt rekommenderar kommittén att a
permanent enhet inrättas på rådsnivå för att övervaka och bekämpa
antisemitism, vilket förstärker Europeiska kommissionens och Europeiska kommissionens arbete
Europaparlamentet. Dessutom stöder EESK arbetsdefinitionen
antisemitism antagen av International Holocaust Remembrance Alliance
(IHRA) och uppmanar starkt alla medlemsstater att anta det och använda det som
grunden för deras politiska agerande.

*Födra judiskt liv*

Kommittén välkomnar strategin för att inte bara försöka ta itu
antisemitism men också för att främja judiskt liv och arbeta för allmänheten
politik och gemenskapssamarbete som främjar ömsesidig acceptans.

EESK anser att det är viktigt att förstå rötter och orsaker till alla former
av våld mot judiska individer och samhällen för att kunna
att vidta effektiva åtgärder, inte bara genom straffrättsliga förfaranden, utan också
genom ett effektivare handlingssystem på samhälls- och samhällsnivå.
Detta inkluderar stöd för medvetandehöjande kampanjer på
icke-diskriminering, stöd till utbildning av målgrupper om att erkänna och
reagera på hatretorik och hatbrott, och stöd och finansiering för
övervakning, datainsamling och rapporteringsverksamhet.

Dessutom, som en integrerad del av den europeiska identiteten, måste judisk kultur
göras mer tillgänglig för medborgare och allmänheten. Kommittén
Parlamentet uppmanar EU-institutionerna, medlemsstaterna, arbetsmarknadens parter och
civilsamhällets organisationer för att på ett korrekt sätt presentera och fira det judiska
gemenskapens roll i EU som en väsentlig och oförytterlig del av en gemensamhet
kultur.

Annons

*Sociala media*

Kommittén anser att alla konstitutionella och EU-rättsliga instrument
bör konsekvent användas för att ta itu med antisemitiskt innehåll i media,
samtidigt som kunskapen och förståelsen av det judiska livet förbättras genom mer
balanserad och känslig rapportering.

I de flesta fall representerar judiska samfund och deras medlemmar
i traditionella och sociala medier är mycket begränsad, med fokus främst på
effekterna av antisemitiskt våld och terrorism, såväl som det kollektiva
minnet av Förintelsen i Europa. Det finns dock ett behov av att också presentera
positivt innehåll utöver detta som ett erkännande av vikten av socialt
samexistens.
*Internationella aspekter*

Som en sista punkt uppmanar EESK Europeiska kommissionen att ge
kampen mot antisemitism och den strategiska agendan för att främja
Judiskt liv en stark yttre dimension i alla aspekter av samarbetet
med tredjeländer och internationella organisationer. Kommittén påpekar
till instrumenten för vår grannskapspolitik och utvecklingssamarbete,
samt instrumenten för att föra EU:s kandidatländer närmare
EU, som lämpliga mekanismer för att bekämpa antisemitism och främja
judiskt liv.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend