Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Globalt Europa: 79.5 miljarder euro för att stödja utvecklingen

publicerade

on

EU kommer att investera 79.5 miljarder euro i utveckling och internationellt samarbete i grannländerna och längre fram till 2027. Samhället.

Som en del av sin budget 2021--2027 reviderar Europeiska unionen hur den investerar utanför blocket. Efter a landmärke med EU-länderna i december 2020 kommer ledamöterna att rösta under juniens plenarsession i Strasbourg om inrättande av en global Europa-fond på 79.5 miljarder euro, som slår samman flera befintliga EU-instrument, inklusive Europeiska utvecklingsfonden. Denna effektivisering kommer att göra det möjligt för EU att upprätthålla och främja sina värderingar och intressen över hela världen och reagera snabbare på nya globala utmaningar.

Instrumentet kommer att finansiera EU: s utrikespolitiska prioriteringar under de kommande sju åren och stödja hållbar utveckling i EU: s grannländer, liksom i Afrika söder om Sahara, Asien, Amerika, Stilla havet och Karibien. Globalt Europa kommer att stödja projekt som bidrar till att ta itu med frågor som fattigdomsutrotning och migration och främja EU: s värden som mänskliga rättigheter och demokrati.

Programmet kommer också att stödja globala multilaterala insatser och se till att EU kan leva upp till sina åtaganden i världen, inklusive målen för hållbar utveckling och klimatavtalet i Paris. Trettio procent av programmets totala finansiering kommer att bidra till att uppnå klimatmål.

Minst 19.3 miljarder euro är öronmärkta för EU: s grannländer med 29.2 miljarder euro som ska investeras i Afrika söder om Sahara. Globala EU-medel kommer också att avsättas för snabba insatser inklusive krishantering och konfliktförebyggande. EU kommer att öka sitt stöd till hållbara investeringar över hela världen under Europeiska fonden för hållbar utveckling Plus, som kommer att utnyttja privat kapital för att komplettera direkt utvecklingsbistånd.

Under förhandlingar med rådet säkerställde parlamentet parlamentsledamöternas ökade engagemang i strategiska beslut om programmet. När den har godkänts kommer förordningen om globalt Europa att tillämpas med retroaktiv verkan från och med den 1 januari 2021.

Globalt Europa är en av 15 EU-flaggskeppsprogram stöds av parlamentet i förhandlingarna om EU: s budget för 2021--2027 och EU: s återvinningsinstrument, som tillsammans gör det möjligt för unionen att tillhandahålla mer än 1.8 biljoner euro i finansiering under de kommande åren.

global Europe 

Corporate skatteregler

Stora ländernas skatteavtal för att avslöja splittring i Europa

publicerade

on

By

4 minut läs

Europeiska konkurrenskommissionären Margrethe Vestager bär en skyddsmask lämnar EU-kommissionens huvudkontor i Bryssel, Belgien den 15 juli 2020. REUTERS / Francois Lenoir / File Photo

En global överenskommelse om företagsskatt ser ut att leda till en höjdpunkt i en djupgående EU-strid, som ställer stora medlemmar Tyskland, Frankrike och Italien mot Irland, Luxemburg och Nederländerna. Läs mer.

Även om de mindre EU-partnerna i centrum för en årslång kamp om sina gynnsamma skatteregimer välkomnade Group of Seven-affären den 5 juni för en lägsta företagsnivå på minst 15%, förutspår vissa kritiker problem med att genomföra den.

EU-kommissionen, EU: s verkställande direktör, har länge kämpat för att få enighet inom blocket om ett gemensamt synsätt på beskattningen, en frihet som har blivit ivrigt bevakad av alla dess 27 medlemmar, både stora och små.

"De traditionella skatteinnehaven i EU försöker hålla ramarna så flexibla som möjligt så att de kan fortsätta att göra affärer mer eller mindre som vanligt", sade Rebecca Christie från Bryssel-baserade tankesmedja Bruegel.

Paschal Donohoe, Irlands finansminister och president för Eurogruppen för sina kamrater i euroområdet, gav de rika ländernas G7-avtal, som måste godkännas av en mycket bredare grupp, ett ljummet välkomnande.

"Varje avtal måste tillgodose behoven hos små och stora länder", sa han på Twitter och pekade på de "139 länder" som behövs för ett bredare internationellt avtal.

Och Hans Vijlbrief, biträdande finansminister i Nederländerna, sa på Twitter att hans land stödde G7-planerna och redan hade vidtagit åtgärder för att stoppa skatteundandragande.

Även om EU-tjänstemän har kritiserat länder som Irland eller Cypern privat, är det politiskt laddat att ta itu med dem offentligt och blockets svarta lista över "samarbetsvilliga" skattecentra, på grund av dess kriterier, nämner inte EU-tillflyktsort.

Dessa har blomstrat genom att erbjuda företag lägre priser genom så kallade brevlådecentra, där de kan bokföra vinster utan att ha någon betydande närvaro.

”Europeiska skatteparadis har inget intresse av att ge efter”, sade Sven Giegold, en grönparti av Europaparlamentet som arbetar för rättvisare regler, om utsikterna till förändring.

Ändå välkomnade Luxemburgs finansminister Pierre Gramegna G7-avtalet och tillade att han skulle bidra till en bredare diskussion för ett detaljerat internationellt avtal.

Även om Irland, Luxemburg och Nederländerna välkomnade den länge kämpade för reformen hade Cypern ett mer bevakat svar.

"De små EU-länderna bör erkännas och tas i beaktande", säger Cyperns finansminister Constantinos Petrides till Reuters.

Och även G7-medlemmen Frankrike kan ha svårt att helt anpassa sig till de nya internationella reglerna.

"Stora länder som Frankrike och Italien har också skattestrategier som de är fast beslutna att hålla," sa Christie.

Tax Justice Network rankar Nederländerna, Luxemburg, Irland och Cypern bland de mest framstående globala tillflyktsorten, men inkluderar också Frankrike, Spanien och Tyskland på sin lista.

Europas divisioner blossade upp 2015 efter att dokument som kallades 'LuxLeaks' visade hur Luxemburg hjälpte företag att kanalisera vinster samtidigt som de betalade liten eller ingen skatt.

Det ledde till en nedstängning av Margrethe Vestager, EU: s mäktiga antitrustchef, som använde regler som förhindrar olagligt statligt stöd till företag och argumenterar för att sådana skatteaffärer uppgick till orättvisa subventioner.

Vestager har inlett utredningar av det finska pappersförpackningsföretaget Huhtamaki för tillbaka skatter till Luxemburg och undersökt den holländska skattebehandlingen av InterIKEA och Nike.

Nederländerna och Luxemburg har förnekat arrangemang som bryter mot EU-regler.

Men hon har haft motgångar som förra året när tribunalen slängde sin order för iPhone-tillverkaren Apple (AAPL.O) att betala 13 miljarder euro (16 miljarder dollar) i irländska tillbaka skatter, ett beslut som nu överklagas.

Vestagers order om att Starbucks skulle betala miljoner holländska tillbaka skatter avvisades också.

Trots dessa nederlag har domare gått med på hennes inställning.

"Rättvis beskattning är högsta prioritet för EU", sade en talesman för EU-kommissionen: "Vi är fortsatt engagerade i att se till att alla företag ... betalar sin skäliga andel av skatten."

I synnerhet Nederländerna har betonat en vilja att förändras efter kritik av sin roll som kanal för multinationella företag att flytta vinster från ett dotterbolag till ett annat samtidigt som de betalar inga eller låga skatter.

Det införde en regel i januari som beskattar royalty och räntebetalningar som holländska företag skickar till jurisdiktioner där bolagsskatten är lägre än 9%.

"Kravet på rättvisa har ökat", säger Paul Tang, en holländsk ledamot av Europaparlamentet. "Och nu kombineras det med ett behov av att finansiera investeringar."

($ 1 = € 0.8214)

Fortsätt läsa

Ekonomi

Parlamentet efterlyser en större granskning av nationella återhämtningsplaner

publicerade

on

Iratxe García Pérez MEP, ledare för S & D-gruppen

Parlamentsledamöterna höll en debatt om nationella återhämtningsinsatser idag (8 juni) och krävde tillsyn över genomförandet av återställnings- och motståndskraftsfaciliteten (RRF).

I en resolution som antogs i maj med 602 röster för, 35 emot och 56 nedlagda röster påpekade ledamöterna att Europaparlamentet, i linje med innehållet i RRF-förordningen, har rätt att få relevant information om läget för genomförandet av nationella återhämtnings- och motståndskraftsplaner.

För att säkerställa större öppenhet och demokratisk ansvarsskyldighet för nationella återhämtnings- och motståndskraftsplaner förväntar sig parlamentsledamöterna att få den nödvändiga bakgrundsinformationen från kommissionen samt en sammanfattning av reformerna och investeringarna från de nationella planer den har fått. De förväntar sig också att denna information ges till parlamentet i ett lättförståeligt och jämförbart format.

På tisdag kommer parlamentsledamöterna att diskutera med kommissionen och rådet den pågående utvärderingen av de nationella återhämtningsplaner som hittills har lagts fram av EU-länderna. Europaparlamentet vill verifiera att de sex överenskomna politikområdena för den gröna övergången, digital omvandling, konkurrenskraft, social sammanhållning, institutionell krisreaktion och beredskap samt nästa generation inklusive utbildning och färdigheter omfattas av varje plan. 

Ledare för S & D-gruppen Iratxe García Pérez MEP sade: ”Vi måste se till att de som regerar i Ungern, Polen, Slovenien och Bulgarien faktiskt följer rättsstatsprincipen och inte avleder pengar i händerna på sina vänner.”

Medborgarnas ägande

MEPs hävdar att full öppenhet och ansvarsskyldighet som involverar parlamentet både skulle säkerställa och förstärka den demokratiska legitimiteten och känslan av medborgarnas ägande av RRF. För att säkerställa att det civila samhället och lokala och regionala myndigheter deltar i genomförandet av planerna uppmanar parlamentsledamöterna kommissionen att uppmana medlemsstaterna att samråda med alla nationella intressenter och att övervaka dem för att se till att samråd äger rum för eventuella framtida ändringar. eller för nya planer.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen betonade också den viktiga rollen för parlamentsledamöterna i processen i vad hon beskrev som en europeisk återhämtning och sade: ”Vi européer är i denna kris tillsammans, vi kommer ut ur det tillsammans, vi kommer ut starkare än någonsin tidigare. Nästa generations EU har visat hur mycket vi kan uppnå när vi alla arbetar tillsammans. Så med mer självförtroende än någonsin. ”

Alla EU-länder har nu ratificerat beslutet om egna medel (ORD), vilket gör det möjligt för kommissionen att börja låna för första gången för att finansiera nästa generations EU. Länder har börjat lägga fram sina planer för granskning av Europeiska kommissionen och godkännande av EU: s råd. Det förväntas att förfinansiering av förskottsbetalningar kan göras redan i september.

Fortsätt läsa

Bayern

Motverka inflationen med räntehöjning, uppmanar Bayerns minister ECB

publicerade

on

By

Högre inflation förvärrar spararnas situation och Europeiska centralbanken borde svara genom att höja sina räntor från 0%, Bayerns finansminister, Albert Fueracker (avbildad), berättade dagligen Bild i kommentarer som publicerades onsdagen (2 juni).

Tysklands årliga konsumentprisinflation accelererade i maj och steg ytterligare över ECB: s mål på nära men under 2%, sade Federal Statistics Office på måndagen.

Konsumentpriserna, harmoniserade för att göra dem jämförbara med inflationen från andra EU-länder, steg med 2.4% i maj, en ökning från 2.1% i april.

"Tyskland är ett sparande land. ECB: s långvariga nollräntepolitik är gift för typiska sparplaner", säger Fueracker, en medlem av Bayerns konservativa Christian Social Union (CSU), till den massförsäljande dagstidningen.

"I kombination med den nu stigande inflationen blir expropriationen för spararna mer och mer märkbar. Bayern har i flera år varnat för att nollräntepolitiken måste avslutas - nu är det hög tid", tillade han.

Konservativa tyskar har länge klagat över att ECB: s räntor på 0% skadar spararna eftersom de får lite om någon vinst - ett problem som förvärras av att inflationen ökar värdet på deras boägg.

Måndagens prisuppgifter för maj visade att ett nationellt mått på inflationen steg till 2.5%, den högsta nivån sedan 2011.

Under rubriken "Inflationen äter upp våra besparingar", varnade Bild en separat berättelse varning: "Tysklands arbetare, pensionärer och sparare i rädsla på grund av hög inflation!"

På tisdagen sa den tyska federala regeringens ekonomiminister, Peter Altmaier, att han "följde denna utveckling med inflation mycket noga" men kunde inte fatta dom ännu.

Tyskarna röstar i ett federalt val den 26 september. Hittills har inflationen inte fått dragkraft som en kampanjfråga, men den kommer sannolikt att överstiga 3% senare i år, eftersom en skattehöjning och statistiska effekter ökar prispresset. Läs mer

Vissa konservativa tyskar, som redan är de största kritikerna av ECB: s politik, är rädda för att centralbanken är alltför självbelåten med inflationen och dess enkla penningpolitik skulle kunna inleda en ny period med högre priser.

Fortsätt läsa
Annons

Twitter

Facebook

Annons

trend