Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Inre marknaden: nya regler för att säkerställa säkra och kompatibla produkter på EU-marknaden

DELA MED SIG:

publicerade

on

Från och med idag har EU Marknadsövervakning och regelefterlevnad blir fullt tillämpligt. De nya reglerna syftar till att säkerställa att produkter som släpps ut på EU-marknaden uppfyller relevant EU-lagstiftning och uppfyller folkhälso- och säkerhetskraven. Lagstiftningen är nyckeln till att säkerställa en väl fungerande inre marknad och hjälper till att införa en bättre struktur för kontroller av produkter som utbyts på EU-marknaden genom att förbättra samarbetet mellan nationella myndigheter och tulltjänstemän.  

Thierry Breton, kommissionär för den inre marknaden, sade: ”Med växande inköp på nätet och komplexiteten i våra leveranskedjor är det viktigt att vi ser till att alla produkter på vår inre marknad är säkra och följer EU-lagstiftningen. Denna förordning kommer att bidra till att skydda konsumenter och företag från osäkra produkter och förbättra samarbetet mellan nationella myndigheter och tulltjänstemän för att förhindra att dessa kommer in på den inre marknaden. ”

Förordningen, som kommissionen föreslog i juni 2019, kommer nu att tillämpas på ett brett utbud av produkter som omfattas av 73 delar av EU-lagstiftningen, från leksaker, elektronik till bilar. För att öka företagens efterlevnad av dessa regler kommer förordningen att hjälpa till att tillhandahålla kostnadsfri information om produktregler till företag via Din porta i Europa och produktkontaktpunkter. De nya reglerna kommer också att bättre specificera befogenheterna för marknadsövervakningsmyndigheterna och ge dem befogenhet att utföra inspektioner på plats och genomföra hemliga inköp av produkter. De moderniserad ram för marknadsövervakning kommer också att hjälpa till att ta itu med de ökande utmaningarna för e-handel och nya försörjningskedjor genom att säkerställa att vissa kategorier av produkter endast kan släppas ut på EU-marknaden om en ekonomisk aktör är närvarande i EU som samtalspartner för myndigheter. För att hjälpa företag att anpassa sig till dessa krav har kommissionen redan utfärdat särskilda Riktlinjer i mars 2021. Dessutom kommer förordningen att bidra till att stärka samarbetet mellan verkställighet och särskilt tullmyndigheter för att säkerställa effektivare kontroller av produkter som kommer in på EU: s marknad vid dess gränser. Grunden för förbättrat samarbete mellan marknadskontrollmyndigheter, kommissionen och intressenter fastställdes genom inrättandet av Europeiska nätverket för produktöverensstämmelse tidigare i januari i år. Mer om marknadsövervakning, här.

Annons

Europeiska kommissionen

InvestEU: Kommissionen tillsätter investeringskommittén

publicerade

on

Europeiska kommissionen utsåg tisdagen den 27 juli 12 externa experter till medlemmar i InvestEU-fondens investeringskommitté för en period på fyra år. Investeringskommitténs tolv medlemmar-fyra permanenta och åtta icke-permanenta-valdes ut och utsågs av kommissionen på rekommendation från InvestEU: s styrelse. De representerar en bred kunskap och expertis inom relevanta områden och sektorer som omfattas av InvestEU-programmet. Investeringskommittén kommer att vara könsbalanserad och omfatta medlemmar från hela EU för att säkerställa djup insikt på geografiska marknader i EU.

Utnämningen av den oberoende investeringskommittén är en annan milstolpe för genomförandet av InvestEU-programmet, som kommer att ge EU avgörande långsiktig finansiering, samla i sig nödvändiga viktiga privata investeringar för att stödja en hållbar återhämtning och hjälpa till att bygga en grönare, mer digital och mer motståndskraftig europeisk ekonomi. Investeringskommittén beslutar om beviljande av EU -garanti till investerings- och finansieringsoperationer som föreslås av genomförandepartnerna under InvestEU -programmet. Den helt oberoende kommittén fattar sina beslut baserat på formuläret för begäran om garanti och resultattavla från genomförandepartnerna för att säkerställa att InvestEU -förordningen och den Riktlinjer för investeringar. Investeringskommittén kommer att fungera i fyra sammansättningar, motsvarande de fyra policyfönstren i InvestEU -programmet: hållbar infrastruktur; forskning, innovation och digitalisering; små och medelstora företag; och sociala investeringar och färdigheter.

Annons
Fortsätt läsa

Cybersäkerhet

Cybersäkerhet: Alla EU-länder förbinder sig att bygga en kvantkommunikationsinfrastruktur

publicerade

on

Med Irlands senaste signatur av politisk förklaring för att öka den europeiska kapaciteten inom kvantteknik, cybersäkerhet och industriell konkurrenskraft har alla medlemsstater nu åtagit sig att tillsammans med Europeiska kommissionen och Europeiska rymdorganisationen bygga EuroQCI, en säker kvantkommunikationsinfrastruktur som spänner över hela EU. Sådana högpresterande, säkra kommunikationsnätverk kommer att vara avgörande för att möta Europas cybersäkerhetsbehov under de kommande åren. Ett Europa som passar för den digitala åldern Executive Vice President Margrethe Vestager sa: ”Jag är mycket glad över att se alla EU: s medlemsstater samlas för att underteckna EuroQCI -deklarationen - European Quantum Communication infrastruktur initiativ - en mycket solid grund för Europas planer på att bli en stor spelare inom kvantkommunikation. Som sådan uppmuntrar jag dem alla att vara ambitiösa i sin verksamhet, eftersom starka nationella nätverk kommer att vara grunden för EuroQCI. ”

Kommissionär för den inre marknaden Thierry Breton tillade: ”Som vi nyligen har sett är cybersäkerhet mer än någonsin en avgörande del av vår digitala suveränitet. Jag är mycket glad att se att alla medlemsstater nu ingår i EuroQCI-initiativet, en nyckelkomponent i vårt kommande säkra anslutningsinitiativ, som gör det möjligt för alla européer att få tillgång till skyddade, pålitliga kommunikationstjänster. ”

EuroQCI kommer att vara en del av en bredare kommissionens åtgärd för att lansera ett satellitbaserat säkert anslutningssystem som gör höghastighetsbredband tillgängligt överallt i Europa. Denna plan kommer att tillhandahålla pålitliga, kostnadseffektiva anslutningstjänster med förbättrad digital säkerhet. Som sådan kommer EuroQCI att komplettera befintliga kommunikationsinfrastrukturer med ytterligare ett säkerhetslager baserat på principerna för kvantmekanik - till exempel genom att tillhandahålla tjänster baserade på kvantnyckeldistribution, en mycket säker form av kryptering. Du kan hitta mer information här.

Annons

Fortsätt läsa

Europeiska kommissionen

Fiske: EU och Cooköarna är överens om att fortsätta sitt hållbara fiskepartnerskap

publicerade

on

Europeiska unionen och Cooköarna har enats om att fortsätta sitt framgångsrika fiskeripartnerskap som en del av Partnerskapsavtal om hållbart fiske, under tre år. Avtalet tillåter EU-fiskefartyg som arbetar i västra och centrala Stilla havet att fortsätta fiska i Cooköarnas fiskeområden. Miljö, hav och fiske KommissarieVirginijus Sinkevičius sa: ”Med förnyelsen av detta fiskeriprotokoll kommer fartyg från Europeiska unionen att kunna fortsätta fiska ett av de hälsosammaste tropiska tonfiskbestånden. Vi är särskilt stolta över att genom vårt sektorstöd bidra till utvecklingen av Cook Islands fiskesektor - en liten ö-utvecklingsstat som ofta har fått beröm för sin effektiva och ansvarsfulla fiskeriförvaltningspolitik. Så fungerar EU: s partnerskapsavtal för hållbart fiske i praktiken. ”

Inom ramen för det nya protokollet kommer EU och fartygsägarna att bidra med totalt upp till cirka 4 miljoner euro (6.8 miljoner NZD) för de kommande tre åren, varav 1 miljoner euro (1.7 miljoner NZD) för att stödja Cooköarnas initiativ inom den sektoriella fiskeri- och havspolitiken. Sammantaget, intill förbättringar inom fiskesektorn, har intäkterna från detta avtal tidigare gjort det möjligt för Cooköarnas regering att förbättra sitt sociala välfärdssystem. Mer information finns i nyhet.

Annons
Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend