Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Inre marknaden: nya regler för att säkerställa säkra och kompatibla produkter på EU-marknaden

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Från och med idag har EU Marknadsövervakning och regelefterlevnad blir fullt tillämpligt. De nya reglerna syftar till att säkerställa att produkter som släpps ut på EU-marknaden uppfyller relevant EU-lagstiftning och uppfyller folkhälso- och säkerhetskraven. Lagstiftningen är nyckeln till att säkerställa en väl fungerande inre marknad och hjälper till att införa en bättre struktur för kontroller av produkter som utbyts på EU-marknaden genom att förbättra samarbetet mellan nationella myndigheter och tulltjänstemän.  

Thierry Breton, kommissionär för den inre marknaden, sade: ”Med växande inköp på nätet och komplexiteten i våra leveranskedjor är det viktigt att vi ser till att alla produkter på vår inre marknad är säkra och följer EU-lagstiftningen. Denna förordning kommer att bidra till att skydda konsumenter och företag från osäkra produkter och förbättra samarbetet mellan nationella myndigheter och tulltjänstemän för att förhindra att dessa kommer in på den inre marknaden. ”

Förordningen, som kommissionen föreslog i juni 2019, kommer nu att tillämpas på ett brett utbud av produkter som omfattas av 73 delar av EU-lagstiftningen, från leksaker, elektronik till bilar. För att öka företagens efterlevnad av dessa regler kommer förordningen att hjälpa till att tillhandahålla kostnadsfri information om produktregler till företag via Din porta i Europa och produktkontaktpunkter. De nya reglerna kommer också att bättre specificera befogenheterna för marknadsövervakningsmyndigheterna och ge dem befogenhet att utföra inspektioner på plats och genomföra hemliga inköp av produkter. De moderniserad ram för marknadsövervakning kommer också att hjälpa till att ta itu med de ökande utmaningarna för e-handel och nya försörjningskedjor genom att säkerställa att vissa kategorier av produkter endast kan släppas ut på EU-marknaden om en ekonomisk aktör är närvarande i EU som samtalspartner för myndigheter. För att hjälpa företag att anpassa sig till dessa krav har kommissionen redan utfärdat särskilda Riktlinjer i mars 2021. Dessutom kommer förordningen att bidra till att stärka samarbetet mellan verkställighet och särskilt tullmyndigheter för att säkerställa effektivare kontroller av produkter som kommer in på EU: s marknad vid dess gränser. Grunden för förbättrat samarbete mellan marknadskontrollmyndigheter, kommissionen och intressenter fastställdes genom inrättandet av Europeiska nätverket för produktöverensstämmelse tidigare i januari i år. Mer om marknadsövervakning, här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend