Anslut dig till vårt nätverk!

Corporate skatteregler

Parlamentet ställer upp för den globala lägsta bolagsskattesatsen 

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Ledamöterna förväntas stödja nya regler för en global lägsta bolagsskattesats från 2023 under plenarsessionen den 18-19 maj, Ekonomi.

Den 18 maj kommer parlamentet att behandla ett betänkande av ekonomiska och monetära frågor om att säkerställa en lägsta bolagsskattesats för stora multinationella företag. Direktivet kommer att gälla företag med en omsättning på minst 750 miljoner euro per år.

I december 2021 nådde OECD- och G20-medlemmarna en överenskommelse om en omfattande skattereform för att ta itu med skatteutmaningar som digitaliseringen av ekonomin medför. Strax efter publicerade EU-kommissionen sitt förslag om hur reformen ska införlivas i EU-lagstiftningen.

Medan parlamentet i stort sett instämmer i kommissionens förslag för tidsplanen för genomförandet, ber den rapport som ledamöterna kommer att rösta om en översynsklausul för den tröskel över vilken ett multinationellt företag skulle omfattas av minimiskattesatsen. Den vill också att kommissionen ska utvärdera lagstiftningens inverkan på utvecklingsländerna.

"Naturligtvis är en kompromiss aldrig perfekt och ingen kommer att vara nöjd med den men det är en historisk överenskommelse [...] Framför allt får vi inte hålla uppe det som är en historisk utveckling", säger rapportförfattaren Aurore Lalucq (S&D, Frankrike), talade vid ett utskottsmöte den 20 april.

"Vi måste fortsätta att fokusera på att se till att det här avtalet ser dagens ljus så snabbt som möjligt och att det implementeras korrekt", sa hon.

Ledamöterna har efterlyst internationella skattereformer sedan ett antal skandaler i mitten av 2010-talet avslöjade att många multinationella företag flyttar vinster till länder där de kanske har få anställda och verksamhet, men där de åtnjuter förmånlig skattebehandling.

Ett flitigt använt exempel är de många digitala företag som har affärsmodeller där de skapar värde genom interaktion mellan sin verksamhet och konsumenter på platser där de inte har någon eller obetydlig fysisk närvaro. I praktiken gör multinationella företag som betalar mindre skatt detta på bekostnad av länder som kämpar för att finansiera investeringar eller sociala förmåner.

Förhindra vinstflyttande metoder

Kommissionen föreslog en rättvis beskattning av den digitala ekonomin paketet 2018, men avsaknaden av en global överenskommelse och oenighet i rådet gjorde att vissa EU-länder utformade sina egna nationella digitala skatter, vilket gav upphov till handelsspänningar.

OECD-avtalet är en tvåpelarlösning på denna fragmentering. Den första pelaren handlar om en enhetlig strategi för beskattningsrättigheter för de största och mest lönsamma multinationella företagen. Den andra introducerar en lägsta bolagsskattesats på 15 % för att mildra metoderna för vinstflyttning till jurisdiktioner med ingen eller mycket låg beskattning.

Omröstningen i plenum kommer att utgöra parlamentets åsikt om de åtgärder som behövs för att införliva överenskommelsen om minimibolagsskatt i EU-lagstiftningen. Parlamentets åsikt måste beaktas när medlemsländerna i rådet antar den slutliga texten enhälligt.

Läs mer 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend