Anslut dig till vårt nätverk!

Utbildning

EU: s skolrapport: Viss förbättring inom vetenskap och läsning, men dålig i matematik

DELA MED SIG:

publicerade

on

article-2246469-1676B81C000005DC-911_634x492Det senaste Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) rapporten om matematik, naturvetenskap och läsförmåga hos 15-åringar avslöjar blandade resultat för medlemsländerna. EU som helhet ligger allvarligt efter i matematik, men bilden är mer uppmuntrande inom naturvetenskap och läsning där Europa är på väg att nå sitt 2020-mål för att minska andelen lågpresterande1 till under 15 %. Resultaten presenterades i Bryssel av OECD:s biträdande generalsekreterare Yves Leterme och Europeiska kommissionens generaldirektör för utbildning och kultur Jan Truszczynski.

Resultaten avslöjar att tio medlemsländer (BG, CZ, DE, EE, IE, HR, LV, AT, PL och RO) har gjort betydande framsteg när det gäller att minska sin andel lågpresterande i alla tre grundläggande färdigheter sedan 2009. Men fem EU länder (EL, HU, SK, FI, SE) har sett en ökning av antalet lågpresterande. Andra medlemsländer uppnådde blandade resultat. Sammantaget är EU:s resultat något bättre än USA, men båda ligger efter Japan.

Education, Culture, Multilingualism and Youth Commissioner Androulla Vassiliou said: “I congratulate those member states which have improved their performance, but it is clear that the EU as a whole needs to work harder. Member states must sustain their efforts to tackle low achievement in school education to ensure that youngsters have the skills they need to succeed in the modern world. The results are a reminder that investment in quality education is fundamental for Europe’s future.”

This view was echoed by Yves Leterme: “The PISA study shows what 15 year olds know and what they can do with what they know. In a global economy, success is no longer measured against national standards alone, but against the best-performing education systems. The results for the EU underline that the pace of improvement needs to increase if member states are to avoid falling behind other economies,” added the former Belgian prime minister.

PISA-undersökningen har genomförts vart tredje år sedan den lanserades 2000. Alla 34 OECD-medlemsländer och 31 partnerländer deltog i PISA 2012, vilket representerar mer än 80 % av världsekonomin. Omkring 510,000 15 elever i åldern från 16 år tre månader till XNUMX år och två månader deltog i proven, som omfattade matematik, läsning och naturvetenskap, med huvudfokus på matematik.

Den evidensbas som PISA tar fram gör det möjligt för beslutsfattare och utbildare att identifiera egenskaperna hos högpresterande utbildningssystem och att anpassa sin politik.

EU-kommissionen och OECD undertecknade nyligen ett samarbetsavtal för att arbeta närmare varandra inom tre områden: kompetensstrategier, landanalyser och internationella undersökningar.

Annons

What the findings say about the EU – Commission analysis

Läsning: Andelen lågpresterande läsning har minskat från 23.1 % 2006 och 19.7 % 2009 till 17.8 % 2012. Om denna trend fortsätter kan riktmärket på 15 % vara möjligt 2020. Hittills har bara sju EU-länder nått detta riktmärke (EE, IE, PL, FI, NL, DE och DK). Anmärkningsvärda framsteg har gjorts av CZ, DE, EE, IE, HR, LT, LU, AT, PL och RO.

Matematik: Inga framsteg när det gäller att förbättra andelen lågpresterande personer på EU-nivå sedan 2009. Fyra medlemsstater (EE, FI, PL, NL) är dock bland de bästa länderna i världen med en andel lågpresterande i matematik under EU-riktmärke på 15 %. Ingen annan medlemsstat har ännu nått denna nivå. Betydande framsteg (mer än 2 procentenheter) gjordes av BG, EE, IE, HR, LV, AT, PL och RO.

Vetenskap: Stadig förbättring av vetenskapliga färdigheter i hela unionen. EU:s andel av lågpresterande har sjunkit från 20.3 % 2006 till 17.8 % 2009 och 16.6 % 2012. Tio medlemsländer ligger under riktmärket på 15 %: CZ, DE, EE, IE, LV, NL, PL, SI, FI, Storbritannien. Stadiga framsteg har gjorts av CZ, DE, EE, IE, ES, LV, AT, PL och RO.

Analysen visar att elevernas socioekonomiska status har stor betydelse för prestationsnivåerna, där de som kommer från låginkomsthushåll är mycket mer benägna att prestera lågt i matematik, naturvetenskap och läsning. Andra viktiga faktorer inkluderar de huvudsakligen negativa effekterna av att ha invandrarbakgrund, vikten av att gå i förskoleutbildning och vård samt könsskillnaderna i läsförmåga (flickor klarar sig mycket bättre än pojkar).

Analysen avslöjar också sambandet mellan PISA-resultaten och den nyligen publicerade OECD Survey of Adult Skills (IP / 13 / 922). Den drar slutsatsen att för att vara effektiva måste politiken fokusera på att förbättra grund- och gymnasieutbildningen. Utöver det är det vanligtvis för sent att kompensera för det missade tillfället i skolan.

Nästa steg

At 2pm today, Michael Davidson, OECD head of Early Childhood and Schools, and Jan Pakulski, head of the Commission’s education statistics, surveys and studies unit, will brief education and training stakeholders on the implications of the PISA 2012 results for European policy-making. The briefing will take place in the auditorium of the Commission’s Madou building, Place Madou 1, 1210 Saint-Josse-Ten-Noode. Accredited media are welcome.

The Commission will discuss the PISA 2012 findings with Member States to help identify measures to remedy weaknesses. A first exchange is planned at the next meeting of EU Education Ministers on 24 February. The results will also be used for the Commission’s 2014 'europeiska terminen' som tar fram landsspecifika rekommendationer kopplade till grundläggande färdigheter.

Det nya Erasmus+ (IP / 13 / 1110) program för utbildning, träning och ungdom, som startar i januari, kommer att stödja projekt som syftar till att utveckla och uppgradera skolutbildningen. Undersökningsresultaten kan också hjälpa medlemsstaterna att definiera prioriteringar för stöd från Europeiska socialfonden, som är en nyckelkälla för investeringar i kompetens och utbildning och kan också förbättra utbildningsmöjligheterna för utsatta grupper.

Mer information

PISA 2012: EU:s prestationer och första slutsatser om utbildningspolitik i Europa

PISA 2012 på OECD:s webbplats

Europeiska kommissionen: Utbildning och fortbildning

Androulla Vassilious hemsida

Twitter: Androulla Vassiliou VassiliouEU och Yves Leterme @YLeterme

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend