Anslut dig till vårt nätverk!

coronavirus

Kommissionen godkänner det tyska systemet för att kompensera boendeleverantörer inom barn- och ungdomsutbildningen för skador som drabbats av koronavirusutbrottet

publicerade

on

Europeiska kommissionen godkände, enligt EU: s regler för statligt stöd, ett tyskt system för att kompensera boendeleverantörer för barn- och ungdomsutbildning för förlusten av intäkter till följd av koronavirusutbrottet. Det offentliga stödet kommer att ske i form av direkta bidrag. Systemet kompenserar upp till 60% av förlusten av intäkter som berättigade stödmottagare har haft under perioden mellan början av låsning (som började vid olika datum i de regionala staterna) och den 31 juli 2020 när deras boendefaciliteter måste stängas på grund av till de restriktiva åtgärder som genomförts i Tyskland.

Vid beräkning av intäktsförlust, minskningar av kostnader till följd av intäkter som genererats under avstängningen och eventuellt ekonomiskt stöd som beviljats ​​eller faktiskt betalats ut av staten (och särskilt beviljats ​​enligt systemet SA.58464) eller tredje part för att hantera konsekvenserna av koronavirusutbrottet dras av. På statsnivå kommer anläggningar som är berättigade att ansöka ha en budget på upp till 75 miljoner euro.

Dessa medel är dock inte öronmärkta enbart för detta system. Dessutom har regionala myndigheter (vid Delstater eller lokal nivå) kan också använda detta schema från de lokala budgetarna. Under alla omständigheter säkerställer systemet att samma stödberättigande kostnader inte kan kompenseras två gånger med olika administrativa nivåer. Kommissionen utvärderade åtgärden enligt Artikel 107 (2) (b) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som gör det möjligt för kommissionen att godkänna statliga stödåtgärder som beviljats ​​av medlemsstaterna för att kompensera specifika företag eller specifika sektorer för de skador som orsakats av exceptionella händelser, såsom koronavirusutbrottet.

Kommissionen fann att det tyska systemet kompenserar skador som är direkt kopplade till koronavirusutbrottet. Den fann också att åtgärden är proportionell, eftersom den planerade ersättningen inte överstiger vad som är nödvändigt för att ersätta skadeståndet. Kommissionen drog därför slutsatsen att systemet är i linje med EU: s regler för statligt stöd.

Mer information om kommissionens åtgärder för att ta itu med de ekonomiska effekterna av koronaviruspandemin finns här. Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under ärenumret SA.59228 i EU statligt stöd register på kommissionens konkurrens webbsajt.

coronavirus

COVID-19-vacciner: EU måste reagera med enhet och solidaritet 

publicerade

on

Ledamöterna uttryckte brett stöd för den gemensamma EU-strategin för att bekämpa pandemin och krävde fullständig insyn när det gäller kontrakt och utplacering av COVID-19-vacciner.

I plenumsdebatten tisdagen (19 januari) utbytte parlamentsledamöter åsikter med Ana Paula Zacarias, portugisiska statssekreteraren för europeiska frågor, och Stella Kyriakides, EU-kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet.

En stor majoritet av parlamentsledamöterna visade sitt stöd för den enade EU-metoden, som säkerställde att vacciner utvecklades snabbt och säkerställde tillgången till vaccin för alla europeiska medborgare. Samtidigt beklagade de ”hälsonationalism”, inklusive påstådda parallella avtal som undertecknats av medlemsstaterna eller försök att konkurrera ut mot varandra. För att upprätthålla den europeiska framgångshistorien måste EU reagera med enhet och solidaritet, med alla regeringsnivåer som arbetar tillsammans, säger ledamöter.

Medlemmarna krävde att villkoren för kontrakt mellan EU och läkemedelsföretag som involverar offentliga medel ska vara helt transparenta. Kommissionens senaste ansträngningar att låta parlamentsledamöter konsultera ett ofullständigt kontrakt ansågs vara otillräckliga. Ledamöterna upprepade att endast fullständig öppenhet kan hjälpa till att bekämpa desinformation och skapa förtroende för vaccinationskampanjer över hela Europa.

Talare erkände också den globala dimensionen av COVID-19-pandemin, som kräver globala lösningar. EU har ett ansvar att använda sin styrka för att stödja sina mest utsatta grannar och partners. Pandemin kan övervinnas endast när alla människor har lika tillgång till vacciner, inte bara i rika länder, tillade ledamöterna.

Debatten berörde också andra frågor, såsom behovet av jämförbara nationella uppgifter och ömsesidigt erkännande av vaccinationer, behovet av att undvika förseningar och öka vaccinationshastigheten, liksom den okonstruktiva karaktären av att skylla EU eller läkemedelsindustrin för alla misslyckanden.

Se videoupptagning av debatten här. Klicka på namnen nedan för enskilda uttalanden.

Ana Paula Zacarias, Portugisiska ordförandeskapet

Stella Kyriakides, EU-kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet

Esther de Lange, EPP, NL

Iratxe García Pérez, S&D, ES

Dacian Cioloş, Förnya Europa, RO

Joëlle Mélin, ID, FR

Philippe Lamberts, Gröna / EFA, BE

Joanna Kopcińska, ECR, PL

Marc Botenga, Vänster, BE

Sammanhang

Kommissionen offentliggjorde ett ytterligare meddelande om EU: s COVID-19-strategi den 19 januari. EU: s ledare kommer att diskutera läget för pandemin under Europeiska rådets möte den 21 januari.

Bakgrund

Den 22 september 2020 höll parlamentet en offentlig utfrågning om ”Hur man säkerställer EU-medborgares tillgång till COVID-19-vaccin: kliniska prövningar, produktions- och distributionsutmaningar”. Under plenarsessionen i december 2020 uttryckte parlamentet stöd för snabbt godkännande av säkra vacciner och den 12 januari 2021 ledamöter skyllde bristen på öppenhet för att stimulera osäkerhet och desinformation angående COVID-19-vaccination i Europa.

Mer 

Fortsätt läsa

Kina

Oberoende panel för granskning av pandemier som är kritisk mot Kina och WHO-förseningar

publicerade

on

En oberoende panel sa på måndagen (18 januari) att kinesiska tjänstemän kunde ha tillämpat folkhälsoåtgärder mer kraftfullt i januari för att begränsa det ursprungliga COVID-19-utbrottet och kritiserade Världshälsoorganisationen (WHO) för att inte förklara en internationell nödsituation förrän den 30 januari , skriver .

Experterna som granskade den globala hanteringen av pandemin, ledd av tidigare Nya Zeelands premiärminister Helen Clark och tidigare Liberias president Ellen Johnson Sirleaf, krävde reformer till den Genève-baserade FN-byrån. Deras delrapport publicerades timmar efter WHO: s högsta nödsituation. experten, Mike Ryan, sa att globala dödsfall från COVID-19 förväntades uppgå till 100,000 XNUMX per vecka "mycket snart".

”Det som är tydligt för panelen är att folkhälsoåtgärder kunde ha tillämpats mer kraftfullt av lokala och nationella hälsovårdsmyndigheter i Kina i januari”, säger rapporten, med hänvisning till det första utbrottet av den nya sjukdomen i den centrala staden Wuhan, i Hubei-provinsen.

När bevis framkom på överföring från människa till människa "ignorerades denna signal i alltför många länder", tillade den.

Specifikt ifrågasatte det varför WHO: s akutkommitté inte träffades förrän den tredje veckan i januari och förklarade inte en internationell nödsituation förrän vid sitt andra möte den 30 januari.

”Även om begreppet pandemi varken används eller definieras i de internationella hälsoföreskrifterna (2005), tjänar det dessutom till att fokusera uppmärksamheten på allvaret i en hälsohändelse. Det var inte förrän den 11 mars som WHO använde termen, ”står det i rapporten.

"Det globala pandemivarningssystemet är inte lämpligt för ändamål", sa det. "Världshälsoorganisationen har fått understyrka att utföra jobbet."

Under president Donald Trump har USA anklagat WHO för att vara ”Kina-centrerad”, vilket byrån förnekar. Europeiska länder som leds av Frankrike och Tyskland har arbetat för att ta itu med WHO: s brister i finansiering, styrning och rättsliga befogenheter.

Panelen efterlyste en "global återställning" och sa att den skulle ge rekommendationer i en slutrapport till hälsovårdsministrarna från WHO: s 194 medlemsländer i maj.

Fortsätt läsa

coronavirus

Biden för att blockera Trumps plan att upphäva COVID-19 europeiska reserestriktioner

publicerade

on

By

USA: s utvalda president Joe Biden planerar att snabbt förlänga resebegränsningar som hindrar resor från de flesta som nyligen har varit i stora delar av Europa och Brasilien strax efter att president Donald Trump upphävde kraven från och med den 26 januari, sade en taleskvinna för Biden, skriver .
Trump undertecknade en order på måndagen (18 januari) om att upphäva de begränsningar som han införde i början av förra året som svar på pandemin - ett beslut som först rapporterades på måndagen av Reuters - efter att ha vunnit stöd från Coronavirus-arbetsgruppens medlemmar och folkhälsotjänstemän.

Strax efter det att Trumps order offentliggjordes, twittrade Bidens taleskvinna Jen Psaki "på råd från vårt medicinska team, har inte administrationen för avsikt att upphäva dessa begränsningar 1/26."

Hon tillade att "Med den förvärrade pandemin och mer smittsamma varianter som dyker upp runt om i världen är det inte dags att ta bort restriktioner för internationella resor."

Tills Biden agerar slutar Trumps order begränsningar samma dag som nya COVID-19 testkrav träder i kraft för alla internationella besökare. Trump ska lämna kontoret på onsdag.

Förra veckan undertecknade chefen för Centers for Disease Control and Prevention en order som krävde att nästan alla flygresenärer skulle presentera ett negativt coronavirustest eller bevis på återhämtning från COVID-19 för att komma in i USA från och med 26 januari.

Restriktionerna som Trump upphävde har spärrat nästan alla icke-amerikanska medborgare som under de senaste 14 dagarna har varit i Brasilien, Storbritannien, Irland och de 26 länderna i Schengenområdet i Europa som tillåter resa över öppna gränser.

De amerikanska restriktionerna som hindrar de flesta besökare från Europa har funnits sedan mitten av mars när Trump undertecknade proklamationer om att införa dem, medan det brasilianska inträdesförbudet infördes i maj.

Psaki tillade att "i själva verket planerar vi att stärka folkhälsoåtgärder kring internationella resor för att ytterligare mildra spridningen av COVID-19." Biden-övergången svarade inte omedelbart på en begäran om att kommentera om den planerade att utvidga de länder som omfattas.

Biden, när han väl är inne i sitt ämbete, har laglig myndighet att införa begränsningarna på nytt.

Förra tisdagen berättade Marty Cetron, chef för CDC: s globala migrations- och karantendivision, Reuters att inträdesförbuden var en "strategi för inledande handlingar" för att ta itu med virusspridningen och nu skulle "omprövas aktivt."

Flygbolagen hade hoppats att de nya testkraven skulle göra det möjligt för administrationen att upphäva begränsningarna som minskade resor från vissa europeiska länder med 95% eller mer.

De hade pressat höga tjänstemän i Vita huset om frågan de senaste dagarna.

Många administrationstjänstemän i månader hävdade att begränsningarna inte längre var vettiga med tanke på att de flesta länder inte var föremål för inträdesförbud. Andra har hävdat att USA inte bör släppa inreseförbud eftersom många europeiska länder fortfarande blockerar de flesta amerikanska medborgare.

Reuters rapporterade tidigare att Vita huset inte övervägde att upphäva inreseförbud mot de flesta icke-amerikanska medborgare som nyligen har varit i Kina eller Iran. Trump bekräftade på måndag att han inte skulle lyfta dem.

Fortsätt läsa
Annons

Twitter

Facebook

trend