Anslut dig till vårt nätverk!

Utbildning

Utbildning för barn måste vara en del av EU:s nödhjälp

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

EPP-gruppens logotyp 09.11.2021 11: 56

Humanitär hjälp

Hjälpa barn och ungdomar feller skolgång borde integreras i EU:s nödhjälpsprogram, sa Janina Ochojska, ledamot av Europaparlamentet, inför en omröstning i Europaparlamentets utvecklingsutskott om rapporten om "Nya inriktningar för EU:s humanitära insatser".

”Att integrera utbildning och skolprogram i akutprogram är viktigt för att förhindra att barn hoppar av skolan, särskilt i fall av långvariga konflikter. Vi vill inte ha fler förlorade generationer. Barn kommer att förlora mest när de inte kan utveckla sina kunskaper och färdigheter”, säger Ochojska, som förhandlade fram parlamentets rapport på uppdrag av EPP-gruppen. Träningsprogram som t.ex Basic Life Support (BLS) kommer att bidra till att ge starkare grunder.

Dokumentet svarar på EU-kommissionens planer för EU:s humanitära insatser och fastställer parlamentets strategiska prioriteringar och politiska rekommendationer för humanitärt bistånd inför EU:s humanitära forum, som kommer att äga rum i januari 2022.

Ochojska stöder EU-kommissionens förslag för att minska den administrativa bördan för EU:s humanitära partner. "Byråkratin är ett verkligt problem, som slösar mycket tid och energi. Vårt förslag är att förbättra harmoniseringen och förenklingen av rapporteringskraven så att icke-statliga organisationer kan fokusera mer på att hjälpa snarare än på pappersarbete”, fortsatte Ochojska.

Hon insisterar också på behovet av att bättre samordna EU:s åtgärder inom områdena utvecklingsbistånd, humanitärt bistånd och fredsbyggande.

Annons

"När vi diskuterar nya tillvägagångssätt för humanitära åtgärder bör vi fokusera på sambandet humanitärt-utveckling-fred. Katastrofer orsakade av naturrisker och konflikter utgör ett stort hot mot hållbar utveckling och fred. Effekterna av sådana katastrofer och komplexiteten i humanitära kriser ökar, eftersom klimatförändringarna leder till mer allvarliga och frekventa väderrelaterade händelser. Kriser blir allt mer återkommande och utdragna. Därför kan vi i många fall inte göra en tydlig skillnad mellan humanitära behov och utvecklingsbehov”, förklarade Ochojska. "I vår åsikt bör humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd levereras parallellt och stödjas av fredsbyggande aktiviteter", avslutade hon.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend