RSSEnergi

Kommissionen inleder utredning av dumpat varmvalsat stål från # Kina, # Taiwan och #Indonesien

Kommissionen inleder utredning av dumpat varmvalsat stål från # Kina, # Taiwan och #Indonesien

| Augusti 14, 2019

Kommissionen har inlett en antidumpningsundersökning av import av varmvalsade rostfritt stålplåtar och spolar från Kina, Indonesien och Taiwan. Undersökningen följer ett klagomål som inlämnats av European Steel Association (EUROFER) på grund av att importen från dessa länder sker till dumpade priser och därmed orsakar skador på den europeiska [...]

Fortsätt läsa

#FORATOM framhäver betydelsen av en långsiktig drift av befintlig kärnvåning

#FORATOM framhäver betydelsen av en långsiktig drift av befintlig kärnvåning

| Juli 11, 2019

Att säkerställa den europeiska kärnkrafts långsiktiga driften kommer att bidra till att Europa uppnår sina klimatmål till en överkomlig kostnad, enligt ett ståndpapper som utgivits på 10 juli av FORATOM. "De mellanliggande decarboniseringsmålen i övergången mot 2050 kan inte uppnås utan LTO hos befintliga kärnkraftverk", säger FORATOMs generaldirektör [...]

Fortsätt läsa

#FORATOM - #NuclearEuropeLeaders uppmanar industrin och policymakers att arbeta tillsammans för ett välmående och kolfritt Europa

#FORATOM - #NuclearEuropeLeaders uppmanar industrin och policymakers att arbeta tillsammans för ett välmående och kolfritt Europa

| Juni 27, 2019

Seniorrepresentanter från hela kärnkraftsförsörjningskedjan har redogjort för vad de anser behöva göras för att uppnå ett decarboniserat Europa av 2050, samtidigt som tillväxt och jobb upprätthålls. I sin gemensamma manifest uppmanar de EU-policymakers att arbeta med dem för att övervinna de hinder som har [...]

Fortsätt läsa

#EnergyUnion - Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att öka ambitionen i planer på att genomföra Parisavtalet

#EnergyUnion - Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att öka ambitionen i planer på att genomföra Parisavtalet

| Juni 19, 2019

Kommissionen har offentliggjort sin bedömning av medlemsstaternas utkast till planer för att genomföra EU: s energibeslutsmål, särskilt de överenskomna EU-energiförsättningarna och klimatmålen för EU. Kommissionens bedömning visar att de nationella planerna redan utgör betydande ansträngningar men pekar på flera områden där det finns utrymme för förbättringar, särskilt vad gäller [...]

Fortsätt läsa

#StateAid - Kommissionen öppnar en fördjupad undersökning av #Lithuania elstrategisk reservåtgärd

#StateAid - Kommissionen öppnar en fördjupad undersökning av #Lithuania elstrategisk reservåtgärd

| Juni 4, 2019

Europeiska kommissionen har inlett en fördjupad undersökning för att bedöma huruvida det litauiska stödet till energibolaget AB Lietuvos Energija i samband med en strategisk reservåtgärd, som var på plats i Litauen fram till 2018, kan ha otillbörligt gynnat företaget och snedvrider konkurrensen i Inre marknaden, i strid med EU: s regler om statligt stöd. [...]

Fortsätt läsa

Tidig implementering av #Ukraine #ElectricityMarketReform

Tidig implementering av #Ukraine #ElectricityMarketReform

| Kan 31, 2019

Energisektorn är grunden för den ukrainska ekonomin. Tyvärr är energin fortfarande ett högt politiserat ämne i Ukraina och den nuvarande politiska osäkerheten innebär att det finns en väldigt stor fara att den vitala processen för liberalisering av energimarknaden kommer att drivas tillbaka. Detta kommer att få betydande konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen och säkerheten för [...]

Fortsätt läsa

Skyller på #Brexit, #BritishSteel kollapsar och sätter 25,000-jobb i fara

Skyller på #Brexit, #BritishSteel kollapsar och sätter 25,000-jobb i fara

| Kan 24, 2019

Av Ivana Kottasová, CNN Business Storbritanniens näst största ståltillverkare kollapsade på onsdag (22 maj), vilket sätter 5,000-jobb direkt i företaget och hotar en annan 20,000 hos leverantörer. Företaget sökte en statlig räddningsaktion, men samtal slutade utan överenskommelse. Högsta domstolen beordrade bolaget till tvångslikvidation, enligt regeringens insolvens [...]

Fortsätt läsa