Anslut dig till vårt nätverk!

Energi

Energiprojekt med låga koldioxidutsläpp kommer att dra nytta av finansiering på 2 miljarder euro

DELA MED SIG:

publicerade

on

gemenskap-energi-glödlampaInnovativa demonstrationsprojekt för förnybar energi och system för avskiljning av koldioxid i hela Europa kommer att dra nytta av mer än 2 miljarder euro som samlats in genom försäljning av 300 miljoner utsläppsrätter. Europeiska investeringsbanken (EIB) har framgångsrikt slutfört försäljningen under NER300-programmet, ett av de största finansieringsprogrammen för demonstrationsprojekt för avskiljning och lagring av koldioxid och innovativ teknik för förnybar energi och totalt 548 miljoner euro har samlats in under den andra försäljningsfasen .
"Europeiska investeringsbanken är glada över att kunna stödja framtida investeringar i demonstrationsprojekt med låga koldioxidutsläpp. Ett framgångsrikt slutförande av monetarisering av koldioxidutsläpp under NER300-systemet kommer att hjälpa både system för avskiljning och lagring av koldioxid och innovativa projekt för förnybar energi över hela Europa att nå en kommersiell skala. Vi kommer att fortsätta att arbeta nära EU-kommissionen för att säkerställa att de bästa sökandena kan tilldelas intäkter från det banbrytande NER300-systemet, säger Europeiska investeringsbankens vicepresident Jonathan Taylor.
"NER300 är en ny väg som togs för några år sedan för att stödja storskaliga demonstrationsprojekt. Vi kommer att behöva mer av den här typen av innovationsstöd i övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Jag är glad att Europeiska investeringsbanken har anslutit sig till oss i detta innovativa arbete och jag berömmer dem för att de har gjort ett utmärkt jobb med att tjäna pengar på utsläppsrätter, säger kommissionens generaldirektör för klimatåtgärder Jos Delbeke.
Europeiska investeringsbanken, som agerar på uppdrag av Europeiska kommissionen, började sälja den första delen på 200 miljoner euro av EU:s utsläppsrätter som omfattas av NER 300-systemet den 5 december 2011. Mer än 1.5 miljarder euro samlades in under den första försäljningsfasen som avslutades i september 2012. Av detta tilldelades 1.2 miljarder euro till 23 projekt av 79 granskade ansökningar.
Intäktsgenereringen av de sista 100 miljoner EU-utsläppsrätterna återupptogs i mitten av november 2013 och avslutades den 11 april 2014. Som beskrivs i den slutliga månadsrapporten om intäktsgenerering som publicerades på EIB:s webbplats, motsvarade bruttointäkterna från den andra försäljningsfasen 548 miljoner euro. Den månatliga försäljningen under den andra fasen på fem månader var i genomsnitt cirka 20 miljoner EU-utsläppsrätter och speglade både antalet handelsdagar och den totala marknadens likviditet. Majoriteten av EU-utsläppsrätterna såldes som direkta skärmaffärer, 99 miljoner EU-utsläppsrätter och 1 miljon EU-utsläppsrätter godkändes som över-the-counter transaktioner. Ingen ytterligare försäljning kommer att ske under NER300-initiativet nu när hela volymen har uppnåtts.
Europeiska investeringsbanken stöder NER300-initiativet som en agent för Europeiska kommissionen som fyller två separata roller. För det första att bedöma projekt som har lämnats in av medlemsländerna och som söker finansiering från programmet och för det andra genom monetarisering av utsläppsrätter.
För den andra fasen inkom totalt 33 projektansökningar till Europeiska investeringsbanken i juli 2013 och dessa har sedan dess granskats i detalj. Europeiska kommissionen förväntas tillkännage detaljer om utmärkelser till framgångsrika projekt senare i år.
Bakgrund
EIB är Europeiska unionens långfristiga låneinstitut som ägs av dess medlemsländer. Den gör långfristig finansiering tillgänglig för sunda investeringar för att bidra till EU:s politiska mål.
Mer information om NER300-initiativet och bankens engagemang finns finns här.
Den slutliga månadsrapporten som beskriver EIB:s försäljning av NER300 är finns här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend