Anslut dig till vårt nätverk!

Energi

Kommissionen godkänner det tjeckiska stödsystemet för #RenewableEnergy

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska flaggorEuropeiska kommissionen har godkänt ett stödsystem för installationer som producerar förnybar energi byggda i Tjeckien mellan 2006 och 2012 enligt EU:s regler för statligt stöd. Kommissionen drog slutsatsen att åtgärden skulle främja EU:s energi- och klimatmål utan att onödigt snedvrida konkurrensen.

I december 2014 anmälde Tjeckien till kommissionen ett stödsystem till förmån för alla typer av anläggningar som genererar energi från förnybara källor byggda under perioden 1 januari 2006 – 31 december 2012. Systemet kommer att ha en total budget på 836.5 miljarder CZK över dess livstid (cirka 30.95 miljarder euro).

Tillämpliga 2001 och Kommissionens miljöriktlinjer 2008 allow Member States to support energy generation from renewable sources under certain conditions. The Commission found that, in line with the Guidelines, the support takes the form of a preferential prices (feed-in tariffs) and premiums on top of the market price (green bonuses). The measure also incorporates a review mechanism which ensures that installations are not overcompensated and aid is limited to the minimum necessary to achieve the scheme’s objectives.

Stödordningen finansieras genom en kombination av ett tillägg som tas ut av elkonsumenterna och bidrag från statsbudgeten. För att råda bot på all tidigare diskriminering av utländsk grön el till följd av finansieringen av stödsystemet har Tjeckien åtagit sig att investera cirka 20 miljoner euro i sammankopplingsprojekt. Beloppet återspeglar det totala tillägget som tas ut på den beräknade importen av grön el i Tjeckien under perioden 2006 – 2015. Dessa farhågor togs bort från och med 2016, när Tjeckien ändrade finansieringssystemet för att säkerställa att det inte förekom någon diskriminering av importerat grönt el framöver.

Kommissionen drog slutsatsen att åtgärden, i linje med EU:s mål, hjälper Tjeckien att uppnå sina mål för förnybar energi för 2020. Översynsmekanismen och investeringar i sammanlänkningar säkerställer att potentiella snedvridningar av konkurrensen till följd av offentlig finansiering begränsas.

 

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend