Anslut dig till vårt nätverk!

Energi

Tydligare #energimärkning: Förbättrad energieffektivitet

DELA MED SIG:

publicerade

on

Den 26 juni antog rådet utan debatt en förordning som fastställer en ram för energieffektivitetsmärkning som ersätter den nuvarande lagstiftningen (direktiv 2010/30/EU) som behåller dess huvudprinciper men ytterligare förtydligar, förstärker och utökar dess räckvidd.

The energy labelling framework allows customers to be more aware of the energy efficiency and energy consumption of household appliances (such as dishwashers, televisions, fridges, etc.), which will help them to reduce their energy costs. This will also contribute to the moderation of energy demand and the achievement of the Union’s 2020 and 2030 energy efficiency targets.

Förordningen fastställer tidsfrister för att ersätta de nuvarande klasserna A+, A++, A+++ med en A till G-skala. Den anger också en procedur för skalförändring av etiketterna baserat på teknisk utveckling. På så sätt undviks överdriven användning av högre effektivitetsklasser på lång sikt, vilket också ger incitament för innovation och driver ut mindre effektiva produkter från marknaden.

Förslaget innehåller också tydligare regler om reklamkampanjer, nationella incitament för att främja högre effektivitetsklasser och syftar till att förbättra tillämpningsmekanismerna och insynen gentemot kunderna genom att skapa en databas över produkter som omfattas av energimärkningskraven.

Huvudsakliga nya delar av förordningen

  • Omskalning: fasta tidsfrister har fastställts för den första omskalningen av alla märkta produkter, enligt tre produktkategorier:

    – Six years as general deadline, combined with 18 additional months aiming for the appearance of the label in shops;- 15 months for the “white” products (dishwashers, fridges, washing machines), combined with 12 additional months aiming for the appearance of the label in shops and nine years for heaters and boilers with a sunset clause of 13 years.

    När alla A+-etiketter har försvunnit från marknaden kommer ytterligare omskalning att utlösas av ett överskott i toppklasserna, nämligen 30 % i klass A eller 50 % i klass A+B. Vid tidpunkten för omskalning ska de två översta klasserna lämnas tomma, med sikte på en tioårig giltighetstid för etiketten.

  • Produktdatabas: det kommer att fungera från januari 2019 och det kommer att göra det möjligt för marknadsövervakningsmyndigheter i medlemsstaterna att upprätthålla märkningskrav och se till att effektivitetsberäkningarna bakom märkningen motsvarar de som tillverkarna deklarerar. Den offentliga databasen kommer att fokusera på användarvänlighet och praktiska syften. Efterlevnadsdelen av databasen är avgränsad för att skydda konfidentialitet och säkerhet för tillverkarnas känsliga kommersiella data.
  • Delegerade akter will be the main instrument for the rescaling procedure but implementing acts have been decided for the database and the safeguard procedure. Joe Mizzi, Maltese minister for Energy and Water Management said: “We very much welcome this agreement. These new rules on energy labelling will help consumers to make energy savings more easily when they buy electric household appliances. This will contribute to reduced energy demand, one of the goals of the Energy Union strategy.”
Greens energy spokesperson Claude Turmes MEP and shadow rapporteur said: “The Council has agreed on the bare minimum for energy efficiency efforts to 2030. The 30% target is the lowest acceptable objective if the EU wants to remain credible in the implementation of the Paris Agreement. The loopholes and double counting in the energy savings obligations will seriously undermine that ambition and weaken the Energy Efficiency First principle.”
While Benedek Jávor MEP said: “There is an engaged energy efficiency community that stands ready to raise ambition levels and invest massively in the energy transition. They just need the right signals from policymakers. To fully unlock this potential, all Member States need to give their support. Where some countries lag behind, there is a real risk of higher energy costs and serious competition gaps.  “Alongside climate proofing the EU budget to make sure public investments are rightly channelled and do not support any fossil fuel based solutions, we need to see greater inclusiveness to make sure vulnerable and marginalized groups benefit from increased energy savings.”
Bakgrund

The proposal on energy efficiency labelling is part of the Commission’s wider Energy Union Strategy.

Annons

I slutsatserna från Europeiska rådet i oktober 2014 fastställdes ett vägledande mål på minst 27 % ökning av energieffektiviteten på unionsnivå 2030. Detta mål kommer att ses över senast 2020 i syfte att nå en unionsnivå på 30 %.

Kommissionen lade fram sitt förslag den 15 juli 2015. TTE-rådet (Energi) antog en allmän riktlinje om förslaget den 26 november 2015.

Europaparlamentet röstade om sitt förhandlingsmandat den 6 juli 2016. Efter fyra trepartsmöten nådde rådet och Europaparlamentet en provisorisk överenskommelse om förordningen den 22 mars 2017.

Europaparlamentet antog sin ståndpunkt vid första behandlingen om kommissionens förslag den 13 juni 2017.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend