Anslut dig till vårt nätverk!

Bulgarien

#StateAid - Kommissionen godkänner offentligt stöd för sammankoppling av naturgas mellan #Grekland och #Bulgarien

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen har funnit att Bulgariens och Greklands planer på att stödja byggandet och driften av en sammanlänkning för naturgas är i linje med EU:s regler för statligt stöd. Projektet kommer att bidra till tryggheten och diversifieringen av EU:s energiförsörjning utan att onödigt snedvrida konkurrensen.

Kommissionsledamot Margrethe Vestager, ansvarig för konkurrenspolitiken, sade: "Den nya gasförbindelsen mellan Grekland och Bulgarien kommer att öka tryggheten för energiförsörjningen och öka konkurrensen, till fördel för medborgarna i regionen. Vi har godkänt de stödåtgärder som ska beviljas av Bulgarien och Grekland eftersom de är begränsade till vad som är nödvändigt för att få projektet att hända och därför är i linje med våra regler för statligt stöd."

Åtgärderna som godkänts av kommissionen kommer att stödja byggandet och driften av en 182 kilometer lång gränsöverskridande gassammankoppling (kallad IGB) mellan Grekland (Komotini) och Bulgarien (Stara Zagora). Gassammankopplingen är utformad för att transportera 3 miljarder kubikmeter/år (bcm/år) naturgas från Grekland till Bulgarien senast 2021. En potentiell senare fas av projektet skulle kunna öka denna kapacitet till 5 bcm/år och möjliggöra fysisk omvänd flödeskapacitet från Bulgarien till Grekland.

IGB kommer att ägas av ICGB AD, ett 50-50 joint venture mellan IGI Poseidon-konsortiet (som inkluderar Edison från Italien och det grekiska gasföretaget DEPA) och BEH, det bulgariska gasföretaget.

Den totala investeringskostnaden för realiseringen av IGB-förbindelsen uppgår till 240 miljoner euro. Detta kommer att finansieras genom:

 •         Ett direkt eget kapitaltillskott på 46 miljoner euro från joint venture-ägarna;
 •         ett bidrag på 45 miljoner euro från Europeiska energiprogrammet för återhämtning (EEPR), som hanteras centralt av Europeiska kommissionen;
 •         ett lån på 110 miljoner euro beviljat av Europeiska investeringsbanken (EIB) till BEH (och därefter vidarebefordrats till ICGB AD), och;
 •         ett direkt ekonomiskt bidrag på 39 miljoner euro från den bulgariska statsbudgeten via det bulgariska operativa programmet innovation och konkurrenskraft 2014–2020 (OPIC).

Bulgarien och Grekland underrättade kommissionen om följande åtgärder för att stödja investeringen, som innebär statligt stöd i den mening som avses i EU:s regler om statligt stöd:

 •         En ovillkorlig statlig garanti som ska beviljas av den bulgariska staten till BEH för att täcka det lån på 110 miljoner euro som företaget kommer att få från EIB. Denna garanti kommer att beviljas BEH utan kostnad.
 •         Bulgariens direkta ekonomiska bidrag på 39 miljoner euro via det bulgariska OPIC-programmet.
 •         En fast bolagsskatteordning som kommer att gälla för ICGB AD i 25 år från starten av kommersiell verksamhet och kommer att styras av ett mellanstatligt avtal mellan Bulgarien och Grekland.

Kommissionen bedömde dessa stödåtgärder enligt EU:s regler för statligt stöd, särskilt dess 2014 års riktlinjer om statligt stöd till miljöskydd och energi. Kommissionen fann att:

Annons
 •         Projektet kommer att bidra till ytterligare viktiga strategiska mål för EU, inklusive diversifiering av gasförsörjningskällor och öka EU:s trygghet för gasförsörjningen;
 •         Stödåtgärderna är nödvändiga i den meningen att projektet inte skulle genomföras utan stödet. I detta avseende har en finansiell analys av projektet som genomförts av kommissionen visat att det inte är möjligt att få tillbaka investeringskostnaderna uteslutande från de tariffer som tas ut för att använda sammanlänkningen.
 •         Stödåtgärderna är proportionerliga och därför begränsade till det minimum som krävs. Kommissionen fann särskilt att stödet från OPIC-bidraget, den statliga garantin och den fasta bolagsskatteordningen inte går utöver vad som är nödvändigt för att utlösa investeringen (dvs. de täcker bara finansieringsgapet), och;
 •         Stödåtgärderna kommer inte att snedvrida konkurrensen i onödan. I detta avseende, enligt gällande regler, får varken BEH i Bulgarien eller DEPA i Grekland boka mer än 40 % av kapaciteten för den nya sammanlänkningen vid entrépunkterna till Bulgarien respektive Grekland. Som ett resultat kommer minst 60 % av den nya kapaciteten att vara öppen för konkurrenter som vill sälja gas på dessa marknader.

Kommissionen drog därför slutsatsen att de bulgariska och grekiska stödåtgärderna för konstruktion och drift av IGB:s naturgassammankoppling är i linje med EU:s regler för statligt stöd och kommer att bidra till målen för försörjningstrygghet, diversifiering av energikällor och ökad konkurrens i EU energimarknader.

Bakgrund

IGB har tagits med i listan över Europeiska projekt av gemensamt intresse, med tanke på dess strategiska betydelse för diversifieringen av naturgasförsörjningen till Östeuropa genom den transadriatiska rörledningen (för närvarande kommer 98 % av gasimporten i Bulgarien från en enda källa). IGB-rörledningen kommer att ansluta gasöverföringssystemen DESFA och TAP i Grekland med gasöverföringssystemet i Bulgarien.

IGB-projektets centrala strategiska mål och roll på de sydösteuropeiska gasmarknaderna är följande:

 • Förbättrad säkerhet för gasförsörjningen (undvika gasavbrott). Genom att säkra ökade volymer kommer projektet att fördubbla Bulgariens inträdeskapacitet och diversifiera infartsvägarna till den sydöstra europeiska regionen;
 • ökad transitkapacitet till de sydösteuropeiska länderna genom att dra nytta av andra sammankopplingar med Rumänien och Serbien, och;
 • diversifiering av gas som importeras av Bulgarien genom ytterligare försörjningskällor från Kaspiska regionen, Mellanöstern, östra Medelhavet och terminaler för flytande naturgas (LNG) (befintliga och nya i Grekland och/eller Turkiet).

I juli 2018 gjorde kommissionen beviljade IGB-projektet ett undantag från den inre marknadens regler för gas när det gäller åtskillnad, tariffreglering och tredje parts tillträde i enlighet med gasdirektivet. Enligt kommissionens beslut får varken BEH i Bulgarien eller DEPA i Grekland boka mer än 40 % av kapaciteten för den nya sammanlänkningen vid infarterna till Bulgarien respektive Grekland.

Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under ärendenumren SA.51023 (Bulgarien) och SA.52049 (Grekland) i Registret över statligt stöd på kommissionens tävlingens webbplats när eventuella sekretessproblem har lösts. Nya publikationer av beslut om statligt stöd på internet och i den officiella tidningen listas i Statligt stöd Weekly e-News.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend