#EnergyCharterTreaty - Kommissionen begär mandat att förhandla om modernisering av investeringsbestämmelser

| Kan 16, 2019

Kommissionen har antagit ett utkast till mandat för att på Europeiska unionens vägnar delta i förhandlingarna om att modernisera energistadgefördraget (ECT), ett plurilateralt handels- och investeringsavtal som gäller för energisektorn som EU ingår i.

Dessa förhandlingar syftar till att revidera bestämmelserna i fördraget på ett sätt som återspeglar EU: s reformerade strategi för investeringsskydd och uppnår större rättssäkerhet och klarhet i reglerna för skydd av utländska investeringar. Bland annat rekommenderar kommissionen att man inför en uttrycklig bestämmelse om rätten för stater att reglera, en sluten förteckning över omständigheter som utgör ett brott mot rättvis och rättvis behandling, tydligare definierade regler om expropriering och starkare bestämmelser om hållbar utveckling, klimat förändring och ren energiövergång.

Som en del av sitt engagemang för öppenhet publicerar kommissionen sitt förslag till förslag samtidigt som det lämnas in till EU-länderna för antagande.

För mer information, se en nyhet, Kommissionens förslag och andra resurser på EU: s moderna investeringsskyddsmetod.

Kommentarer

Facebook kommentarer

Taggar: , , , , ,

Kategori: En framsida, Energi, Energimarknaden, Energisäkerhet, EU, Europeiska kommissionen, Europeiska energisäkerhetsstrategin

Kommentarer är stängda.