Anslut dig till vårt nätverk!

Biobränslen

Kommissionen godkänner förlängning av skattebefrielse för icke livsmedelsbaserad biogas och #BioPropane som används för uppvärmning eller som motorbränsle i #Sverige

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har enligt EU: s regler för statligt stöd godkänt förlängningen av skattebefrielseåtgärder för icke livsmedelsbaserad biogas och biopropan som används för uppvärmning eller som motorbränsle i Sverige. Enligt två separata system undantar Sverige energi- och CO₂-beskattning (i) biogas som används vid värmeproduktion (tidigare system förlängdes senast 2018) och (ii) biogas som används som motorbränsle (tidigare system förlängdes senast 2015).

Med besluten godkänner kommissionen för båda systemen en tioårsförlängning av skattebefrielsen (10-2021), med två ändringar: i) begränsa skattebefrielsen till endast icke-livsmedelsbaserad biogas och ii) utvidga skattebefrielsen till icke-livsmedel baserad bio-propan. Målet med skattebefrielsen är att öka användningen av biogas och biopropan och att minska användningen av fossila bränslen och deras utsläpp av växthusgaser, samtidigt som det underlättar övergången till avancerade biobränslen. Kommissionen utvärderade åtgärderna enligt EU: s regler för statligt stöd, särskilt EU: s regler Riktlinjer för statligt stöd för miljöskydd och energi 2014-2020.

Kommissionen fann att skattebefrielserna var nödvändiga och lämpliga för att stimulera produktion och konsumtion av inhemsk och importerad biogas och biopropan, utan att snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Dessutom kommer systemen att bidra till både Sveriges och EU: s insatser för att uppfylla Parisavtalet och gå mot 2030 förnybara energikällor och CO₂-mål. På denna grundval drog kommissionen slutsatsen att åtgärderna överensstämmer med EU: s regler för statligt stöd.

Annons

Mer information kommer att finnas på kommissionens konkurrens hemsida, i Registret över statligt stöd under fallnumren SA.56125 (värmeproduktion) och SA.56908 (motorbränsle).

Annons

Biobränslen

Kommissionen godkänner ett års förlängning av skattebefrielsen för biodrivmedel i Sverige

publicerade

on

EU -kommissionen har godkänt, enligt EU: s regler för statligt stöd, förlängningen av skattebefrielsen för biodrivmedel i Sverige. Sverige har undantagit flytande biobränslen från energi och CO₂ -beskattning sedan 2002. Åtgärden har redan förlängts flera gånger, sista gången i oktober 2020 (SA.55695). Genom dagens beslut godkänner kommissionen ytterligare en förlängning av skattebefrielsen med ett år (från 1 januari till 31 december 2022). Syftet med skattefrihetsåtgärden är att öka användningen av biobränslen och att minska användningen av fossila bränslen i transporter. Kommissionen utvärderade åtgärden enligt EU: s regler för statligt stöd, särskilt Riktlinjer för statligt stöd för miljöskydd och energi.

Kommissionen fann att skattebefrielserna är nödvändiga och lämpliga för att stimulera produktion och konsumtion av inhemska och importerade biodrivmedel utan att onödigt snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Dessutom kommer systemet att bidra till både Sveriges och EU: s ansträngningar för att nå Parisavtalet och gå mot 2030 -målen för förnybar energi och CO₂. Stödet till livsmedelsbaserade biobränslen bör förbli begränsat, i linje med de trösklar som anges av reviderat direktiv om förnybar energi. Dessutom kan undantaget endast beviljas när operatörer visar att hållbarhetskriterierna uppfylls, vilket kommer att införlivas av Sverige enligt kraven i det reviderade förnybara energidirektivet. På grundval av detta drog kommissionen slutsatsen att åtgärden överensstämmer med EU: s regler för statligt stöd. Mer information kommer att finnas tillgänglig på kommissionens konkurrens hemsida, i Registret över statligt stöd under saksnummer SA.63198.

Annons

Fortsätt läsa

Biobränslen

Kommissionen godkänner ett års förlängning av skattebefrielsen för biodrivmedel i Sverige

publicerade

on

Europeiska kommissionen har enligt EU: s regler för statligt stöd godkänt förlängningen av skattebefrielsen för biodrivmedel i Sverige. Sverige har befriat flytande biodrivmedel från energi- och koldioxidbeskattning sedan 2002. Systemet förlängdes efter kommissionens beslut i fall SA. 48069 2017 till och med den 31 december 2020. Genom detta beslut godkänner kommissionen ett års förlängning av skattebefrielsen (från den 01 januari 2021 till den 31 december 2021).

Syftet med skattebefrielsen är att öka användningen av biodrivmedel och att minska användningen av fossila bränslen inom transport. Kommissionen utvärderade åtgärderna enligt EU: s regler för statligt stöd, särskilt Riktlinjer för statligt stöd för miljöskydd och energi 2014-2020. Kommissionen fann att skattebefrielserna är nödvändiga och lämpliga för att stimulera produktion och konsumtion av inhemska och importerade biobränslen utan att snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Dessutom kommer systemet att bidra till ansträngningarna för både Sverige och EU som helhet för att leverera Parisavtalet och gå mot 2030 förnybara energikällor och CO₂-mål.

Stödet till livsmedelsbaserade biodrivmedel bör förbli begränsat, i linje med tröskelvärdena i det reviderade direktivet om förnybar energi. Dessutom kan undantaget endast beviljas när operatörerna visar att de uppfyller hållbarhetskriterierna, som kommer att införlivas av Sverige i enlighet med det reviderade direktivet om förnybar energi. På grundval av detta drog kommissionen slutsatsen att åtgärden är i linje med EU: s regler för statligt stöd. Mer information kommer att finnas på kommissionens konkurrens hemsida, i Registret över statligt stöd under saksnummer SA.55695.

Fortsätt läsa

Biobränslen

Avfall till energi är hemma i #CircularEconomy - #CEWEP Presents # SustainabilityRoadMap2035

publicerade

on

Den 24 september lanserade CEWEP, som representerar operatörerna för europeiska avfall till energi-anläggningar, den första någonsin Avstånd till energi hållbarhet Road Map. Det nya dokumentet, presenterat framför mer än 100 europeiska beslutsfattare, intressenter och branschrepresentanter i Bryssel, beskriver sektorns vision till 2035 som visar hur avfall till energisektorn tillhandahåller viktiga tjänster till samhället.

”Vi kan inte prata om cirkulär ekonomi i 2035 utan att prata om hur man håller materialcyklerna rena, hur man ser till att allt avfall som inte kan återvinnas fortfarande behandlas säkert, att allt värde som ligger i restavfallet, energi och material , är använd. Med andra ord, som avfall till energi-sektorn känner vi oss hemma i den cirkulära ekonomin, vi är och vi kommer att behövas, ”sa Paul De Bruycker, president för CEWEP under evenemanget.

Enligt CEWEP-beräkningarna kommer Europa fortfarande att producera cirka 142 miljoner ton restavfall som kommer att behöva behandlas i 2035 även om alla avfallsmål som fastställts av EU: s avfallslagar antagna i 2018 nås i tid. En debatt behövs om hur man bäst kan hantera detta avfall, särskilt eftersom den nuvarande behandlingskapaciteten inte skulle räcka för cirka 40 miljoner av detta restavfall (mer information). Dessutom bör EU: s framtida lagstiftning hantera kommersiellt och industriellt avfall genom att fastställa bindande mål för återvinning och deponering av avfall för dessa avfallsströmmar.

Färdplanen kräver erkännande av avfall till energis roll vid behandling av avfall förorenat med ämnen som inte är lämpliga för återvinning och på detta sätt möjliggör återvinning av kvalitet. Dessutom bidrar avfall till energi också till återvinning genom att utvinna metaller och mineraler från bottenaska. Medan de återvunna metallerna räknas mot återvinningsmålen har återvinningen av mineralfraktionen av bottenaska inte samma erkännande även om råvaror som sand och grus som skulle behövas i olika konstruktionsapplikationer ersätts på detta sätt.

CEWEP kräver i sin färdplan erkännande av avfall till energis holistiska roll i klimatskyddet genom att behandla avfall som annars skulle hamna i deponier och ersätta fossila bränslen som skulle ha bränts i konventionella kraftverk. Den elektricitet, värme och ånga som produceras av europeiska avfalls-till-energi växter levereras till invånare och industri, men utvidgningen av den tillgängliga infrastrukturen skulle dock hjälpa till att utnyttja denna energi ännu mer effektivt.

”Många frågor har dykt upp: hur man hanterar blandat avfall, hur man på ett tillförlitligt sätt hanterar kommersiellt och industriellt avfall, hur man avsevärt minskar deponering i stor skala, hur man minskar utsläpp av växthusgaser osv. Alla dessa viktiga frågor måste hanteras och vi behöver avfall till energi för det, ”sammanfattade Paul De Bruycker.

Evenemanget organiserades tillsammans med ESWET, den europeiska föreningen som representerar tillverkare inom området avfall till energiteknik, där de också presenterade en vision om avfall till energi i 2050: Clean Technologies for Sustainable Waste Management.


WtE Hållbarhet färdplan 2035


Vägkarta lanserar bilder
(24 / 09 / 2019)

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend