Anslut dig till vårt nätverk!

Energi

Kick-off för den fjärde upplagan av Just Transition Platform Meeting

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Den fjärde upplagan av Seminariet Just Transition Platform Meeting - Coal Regions in Transition virtuella veckan och kolintensiva regioner, som anordnas av kommissionen, har börjat - fram till den 17 november kommer mötet i onlineformat att samla representanter från kol, torv och skiffer olje- och kolintensiva regioner runt om i EU.

Energikommissionär Kadri Simson kommer att hålla ett tal vid öppningssessionen. Inom ramen för flera tematiska sessioner kommer medlemsstaterna, lokala och regionala myndigheter, icke-statliga organisationer, arbetsmarknadens parter och EU-institutioner att utbyta erfarenheter och lära av varandra på resan mot en rättvis övergång till ett klimatneutralt Europa.

Evenemanget kommer att ge deltagarna uppdateringar om spelläget Bara övergångsfonden programförhandlingar och de territoriella rättvisa övergångsplanerna, samt en uppdatering av EU:s energi- och klimatpolitik, även mot bakgrund av de senaste meddelandena om utfasning av kol från flera medlemsstater. Dagordningen kommer också att innehålla lanseringen av arbetsgrupperna för Just Transition Platform om kemikalier, stål, cement och horisontell intressentstrategi. En dialog på flera nivåer har också organiserats av Regionkommittén som ett sidoevenemang till plattformens Just Transition-möte. De Bara övergångsplattform hjälper EU-länder och regioner med den rättvisa övergången och tillhandahåller omfattande tekniskt och rådgivande stöd som en enda åtkomstpunkt och helpdesk. Alla detaljer kan hittas här

Annons

Dela den här artikeln:

Energi

Kommissionen föreslår en ny lista över projekt av gemensamt intresse för en mer integrerad och motståndskraftig energimarknad

publicerade

on

Europeiska kommissionen har antagit femte listan över energiprojekt av gemensamt intresse (PCI). Dessa är viktiga gränsöverskridande energiinfrastrukturprojekt för att bygga en mer integrerad och motståndskraftig EU:s inre energimarknad och för att uppnå våra energi- och klimatmål. Denna femte PCI-lista omfattar 98 projekt: 67 projekt inom elöverföring och lagring, 20 inom gas, sex CO2-nätprojekt och fem projekt för smarta elnät. Alla PCI-projekt är föremål för strömlinjeformade tillstånds- och regleringsförfaranden och är berättigade till ekonomiskt stöd från EU:s Connecting Europe Facility (CEF).

De 67 elöverförings- och lagringsprojekten på PCI-listan kommer att ge ett viktigt bidrag till den ökade ambitionen för förnybar energi under European Green Deal, medan fem smarta elnätsprojekt kommer att förbättra effektiviteten i näten, gränsöverskridande datasamordning och säkrare nätförvaltning. Inget nytt gasinfrastrukturprojekt stöds av förslaget. De få, utvalda gasprojekten, som redan har funnits på den fjärde PCI-listan, är projekt som är nödvändiga för att säkerställa försörjningstryggheten för alla medlemsstater. En stärkt hållbarhetsbedömning har lett till att ett antal gasprojekt har strukits från listan.  

Dagens lista är upprättad under det befintliga Förordningen om transeuropeiskt nätverksenergi (TEN-E).. I december 2020 föreslog kommissionen ett översyn av TEN-E-förordningen vilket skulle sluta berättiga till olje- och gasinfrastrukturprojekt för framtida PCI-listor och skapa en skyldighet för alla projekt att uppfylla obligatoriska hållbarhetskriterier samt att följa principen om att inte göra någon betydande skada som anges i Green Deal.

Nästa steg

Annons

Efter att den antogs av kommissionen i dag har den delegerade akten med 5th PCI-listan kommer att överlämnas till Europaparlamentet och rådet. Båda medlagstiftarna har två månader på sig att antingen acceptera eller förkasta listan – en process som vid behov kan förlängas med ytterligare två månader. Baserat på tillämpliga lagbestämmelser har medlagstiftarna inte möjlighet att ändra utkastet till förteckningen.

Mer information

Delegerad förordning den 5th lista över projekt av gemensamt intresse
Bilaga den 5
th lista över projekt av gemensamt intresse (5:e PCI-listan)
Personalens arbetsdokument om den femte listan över projekt av gemensamt intresse
Frågor och svar den 5
th lista över projekt av gemensamt intresse
Webbsida för projekt av gemensamt intresse
PCI interaktiv karta
Sammanlänkat Europa (FSE)

Annons

Dela den här artikeln:

Fortsätt läsa

EU: s stålindustri

EU och USA är överens om att inleda diskussioner om ett globalt arrangemang om hållbart stål och aluminium och avbryta handelstvister inom stål och aluminium

publicerade

on

EU-kommissionens ordförande von der Leyen och USA:s president Biden enades på söndagen om att inleda diskussioner om ett globalt arrangemang om hållbart stål och aluminium. Detta markerar en ny milstolpe i det transatlantiska förhållandet och i EU:s och USA:s ansträngningar för att minska koldioxidutsläppen i den globala stål- och aluminiumindustrin i kampen mot klimatförändringarna. De två presidenterna enades också om att pausa de bilaterala WTO-tvisterna om stål och aluminium. Detta bygger på våra senaste framgångar med att återuppta den transatlantiska handelsrelationen, såsom lanseringen av EU:s och USA:s handels- och teknikråd och upphävandet av tullarna i Boeing-Airbus-tvisterna.

Stål- och aluminiumtillverkning är en av världens största koldioxidutsläppskällor. För att stål- och aluminiumproduktion och handel ska vara hållbar måste vi ta itu med industrins kolintensitet, tillsammans med problem relaterade till överkapacitet. Det globala arrangemanget kommer att sträva efter att säkerställa vår industris långsiktiga livskraft, uppmuntra lågkolhaltig stål- och aluminiumproduktion och handel och återställa marknadsorienterade förhållanden. Arrangemanget kommer att vara öppet för alla likasinnade partners att gå med. Vidare, efter USA:s tillkännagivande att de kommer att ta bort paragraf 232-tullarna på EU:s stål- och aluminiumexport upp till tidigare handelsvolymer, kommer Europeiska unionen att vidta åtgärder för att avbryta sina återbalanseringsåtgärder mot USA.

De två sidorna har också kommit överens om att pausa sina respektive WTO-tvister i denna fråga. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa: "Det globala arrangemanget kommer att lägga till ett kraftfullt nytt verktyg i vår strävan efter hållbarhet, uppnå klimatneutralitet och säkerställa lika villkor för vår stål- och aluminiumindustri. Att avskaffa ytterligare en källa till spänningar i det transatlantiska handelspartnerskapet kommer att hjälpa industrier på båda sidor. Detta är en viktig milstolpe för vår förnyade, framåtblickande agenda med USA.”

Mer information finns i en pressmeddelande, Q & A och faktablad.

Annons

Dela den här artikeln:

Fortsätt läsa

Energi

Inledningen av EU Sustainable Energy Week börjar med EU:s väg mot 2030 som huvudfokus

publicerade

on

I dag (25 oktober) kom kommissionens ordförande Ursula von der Leyen (avbildad) och energikommissionär Kadri Simson kommer att lansera den 16:e upplagan av EU Sustainable Energy Week (EUSEW) under temat "Mot 2030: Omforma det europeiska energisystemet". Mestadels i ett virtuellt format, den fyra dagar långa policykonferensen med 32 olika sessioner och 40 energisamtal kommer att ta en närmare titt på hur energisektorn kan ge ett avgörande bidrag till att minska utsläppen av växthusgaser i EU med minst 55 % år 2030 – och i slutändan bli klimatneutral år 2050. De viktigaste höjdpunkterna i årets program inkluderar EUSEW Awards-ceremonin på måndag kl. 12 (CET) med fem olika kategorier, inklusive Woman in Energy Award och den nya Young Energy Trailblazer Award.

Programmet inkluderar också lanseringen av jämställdhetsplattformen för energisektorn och en debatt mellan energisektorns ambassadörer idag; en session ägnad åt den kommande rapporten om energiunionens tillstånd på onsdagen (27 oktober); och det första European Youth Energy Communication Hackathon med sin dedikerade prisceremoni på torsdagen (28 oktober) för att markera European Youth Energy Day. Gästtalare under veckan inkluderar administratören av FN:s utvecklingsprogram, Achim Steiner, och den välkände klimatologen Jean-Pascal van Ypersele. Det kommer också att hållas många evenemang inom och utanför EU. Mer än 3,000 XNUMX personer har redan registrerat sig på EUSEW. Du kan fortfarande gå med här. En presskonferens kommer också att äga rum idag kl. 13 (CET), med förbehåll för förhandsregistrering (endast media).

Hitta mer information här.

Dela den här artikeln:

Fortsätt läsa
Annons
Annons

trend