Anslut dig till vårt nätverk!

Energi

Kommissionen godkänner en ändring av det rumänska stödsystemet för att stödja högeffektiv kraftvärme

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen har godkänt, enligt EU:s regler för statligt stöd, ändringen av ett rumänskt system som stöder högeffektiv kraftvärme. Det ursprungliga upplägget var godkänd av kommissionen 2009 och därefter ändrat under 2016. Enligt det befintliga systemet kan nya högeffektiva kraftvärmeverk (CHP) få stöd i upp till 11 år i form av en bonus utöver elmarknadspriset. De rumänska myndigheterna lämnade bevis för att stödets varaktighet var otillräcklig för att säkerställa dessa växters livskraft på lång sikt.

För att tillåta kraftvärmeproduktion, fjärrvärme och varmvattenförsörjning till medborgarna att fortsätta, anmälde Rumänien till kommissionen följande ändringar av det befintliga systemet: (i) en ökning av stödperioden från upp till 11 år till upp till 21 år (till senast 2033); och (ii) en ökning av programmets budget, från cirka 2.2 miljarder euro (ungefär (ungefär 10.735 miljarder RON) till cirka 4.4 miljarder euro (21.883 miljarder RON) för att täcka den extra period under vilken en anläggning kan få stöd.

Kommissionen bedömde åtgärden enligt EU:s regler för statligt stöd, i synnerhet 2014 riktlinjer för statligt stöd för miljöskydd och energi. Kommissionen fann att ändringen av systemet är nödvändig och lämplig för att stimulera produktionen av högeffektiv kraftvärme, minska utsläppen och uppnå energibesparingar. Dessutom fann den att stödet är proportionerligt, eftersom systemet innehåller lämpliga skyddsåtgärder för att undvika överkompensation och en prisjusteringsmekanism som kommer att tillämpas i enlighet med den metod som fastställts av den rumänska nationella energitillsynsmyndigheten ANRE.

På denna grundval drog kommissionen slutsatsen att åtgärden är i linje med EU:s regler för statligt stöd, eftersom den kommer att stödja produktionen av el från högeffektiv kraftvärme och minska utsläppen av växthusgaser, i linje med European Green Deal, utan att onödigt snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Mer information kommer att finnas tillgänglig på kommissionens konkurrens hemsida, i Registret över statligt stöd under saksnummer SA.57969.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend