RSSEnergimarknaden

#Energi Effektivitet först: Kommissionen antar tre rekommendationer för att hjälpa medlemsstaterna att genomföra ren energiövergången i praktiken

#Energi Effektivitet först: Kommissionen antar tre rekommendationer för att hjälpa medlemsstaterna att genomföra ren energiövergången i praktiken

| September 27, 2019

Att sätta energieffektivitet först är ett huvudmål för energiförbundet. Energibesparingar är ett effektivt sätt att minska utsläppen av växthusgaser och därmed bidra till EU: s åtgärder mot klimatförändringar. De hjälper också européerna att spara pengar på sina energiräkningar. Europeiska kommissionen antog idag tre rekommendationer för att hjälpa medlemsländerna [...]

Fortsätt läsa

Avfall till energi är hemma i # Cirkulär ekonomi - #CEWEP Presenterar # HållbarhetRoadMap2035

Avfall till energi är hemma i # Cirkulär ekonomi - #CEWEP Presenterar # HållbarhetRoadMap2035

| September 26, 2019

Den 24 september lanserade CEWEP, som representerar operatörerna för europeiska avfalls-till-energi-anläggningar, den första hållbarhetskartan för avfall till energi. Det nya dokumentet, presenterat framför mer än 100 europeiska beslutsfattare, intressenter och branschrepresentanter i Bryssel, beskriver sektorns vision till 2035 som visar hur avfall till energisektorn tillhandahåller viktiga tjänster till samhället. “Vi […]

Fortsätt läsa

Vice ordförande Šefčovič som ordförande för 3: e omgången av politiska trilaterala gassamtal med # Ryssland och # Ukraina

Vice ordförande Šefčovič som ordförande för 3: e omgången av politiska trilaterala gassamtal med # Ryssland och # Ukraina

| September 19, 2019

Fortsätt läsa

Reglerna om energiskattning är i linje med #EUEnergi och klimatambition, finner ny rapport

Reglerna om energiskattning är i linje med #EUEnergi och klimatambition, finner ny rapport

| September 12, 2019

EU: s regler för energiskatt beskriver inte längre samma positiva bidrag som när de trädde i kraft första gången i 2003, enligt en ny rapport som publicerats av kommissionens tjänster idag (12 september). Även om utvärderingen av energibeskattningsdirektivet (ETD) inte gör några politiska rekommendationer, undersöker den hur mer miljövänlig politik skulle kunna [...]

Fortsätt läsa

#FORATOM - #NuclearEuropeLeaders uppmanar industrin och policymakers att arbeta tillsammans för ett välmående och kolfritt Europa

#FORATOM - #NuclearEuropeLeaders uppmanar industrin och policymakers att arbeta tillsammans för ett välmående och kolfritt Europa

| Juni 27, 2019

Seniorrepresentanter från hela kärnkraftsförsörjningskedjan har redogjort för vad de anser behöva göras för att uppnå ett decarboniserat Europa av 2050, samtidigt som tillväxt och jobb upprätthålls. I sin gemensamma manifest uppmanar de EU-policymakers att arbeta med dem för att övervinna de hinder som har [...]

Fortsätt läsa

#EnergyUnion - Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att öka ambitionen i planer på att genomföra Parisavtalet

#EnergyUnion - Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att öka ambitionen i planer på att genomföra Parisavtalet

| Juni 19, 2019

Kommissionen har offentliggjort sin bedömning av medlemsstaternas utkast till planer för att genomföra EU: s energibeslutsmål, särskilt de överenskomna EU-energiförsättningarna och klimatmålen för EU. Kommissionens bedömning visar att de nationella planerna redan utgör betydande ansträngningar men pekar på flera områden där det finns utrymme för förbättringar, särskilt vad gäller [...]

Fortsätt läsa

#StateAid - Kommissionen öppnar en fördjupad undersökning av #Lithuania elstrategisk reservåtgärd

#StateAid - Kommissionen öppnar en fördjupad undersökning av #Lithuania elstrategisk reservåtgärd

| Juni 4, 2019

Europeiska kommissionen har inlett en fördjupad undersökning för att bedöma huruvida det litauiska stödet till energibolaget AB Lietuvos Energija i samband med en strategisk reservåtgärd, som var på plats i Litauen fram till 2018, kan ha otillbörligt gynnat företaget och snedvrider konkurrensen i Inre marknaden, i strid med EU: s regler om statligt stöd. [...]

Fortsätt läsa