RSSEnergimarknaden

#EnergyUnion - Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att öka ambitionen i planer på att genomföra Parisavtalet

#EnergyUnion - Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att öka ambitionen i planer på att genomföra Parisavtalet

| Juni 19, 2019

Kommissionen har offentliggjort sin bedömning av medlemsstaternas utkast till planer för att genomföra EU: s energibeslutsmål, särskilt de överenskomna EU-energiförsättningarna och klimatmålen för EU. Kommissionens bedömning visar att de nationella planerna redan utgör betydande ansträngningar men pekar på flera områden där det finns utrymme för förbättringar, särskilt vad gäller [...]

Fortsätt läsa

#StateAid - Kommissionen öppnar en fördjupad undersökning av #Lithuania elstrategisk reservåtgärd

#StateAid - Kommissionen öppnar en fördjupad undersökning av #Lithuania elstrategisk reservåtgärd

| Juni 4, 2019

Europeiska kommissionen har inlett en fördjupad undersökning för att bedöma huruvida det litauiska stödet till energibolaget AB Lietuvos Energija i samband med en strategisk reservåtgärd, som var på plats i Litauen fram till 2018, kan ha otillbörligt gynnat företaget och snedvrider konkurrensen i Inre marknaden, i strid med EU: s regler om statligt stöd. [...]

Fortsätt läsa

#ESG - Mot tillväxt genom hållbar utveckling

#ESG - Mot tillväxt genom hållbar utveckling

| Kan 22, 2019

Den nuvarande volatila affärsmiljömiljön präglas alltmer av värderingar som drivs av känslor. Investerarens uppmärksamhet och intresse kring ämnet Miljö, Samhälle och Styrelseformer (ESG). Medan fasta företagets fundament är kärnan i berättelsen är det avgörande för ett företag att forma en positiv allmänhet och investerares uppfattning. De största globala investerarna redan [...]

Fortsätt läsa

#EnergyCharterTreaty - Kommissionen begär mandat att förhandla om modernisering av investeringsbestämmelser

#EnergyCharterTreaty - Kommissionen begär mandat att förhandla om modernisering av investeringsbestämmelser

| Kan 16, 2019

Kommissionen har antagit ett utkast till mandat för att på Europeiska unionens vägnar delta i förhandlingarna om att modernisera energistadgefördraget (ECT), ett plurilateralt handels- och investeringsavtal som gäller för energisektorn som EU ingår i. Dessa förhandlingar syftar till att revidera bestämmelserna i fördraget på ett sätt [...]

Fortsätt läsa

#StateAid - Kommissionen godkänner preliminär åtgärd som garanterar säkerheten för lokal elförsörjning i #Slovakien

#StateAid - Kommissionen godkänner preliminär åtgärd som garanterar säkerheten för lokal elförsörjning i #Slovakien

| Kan 13, 2019

Europeiska kommissionen har enligt EU: s regler om statligt stöd godkänt Slovakiens ersättning till elverktyget Slovenské Elektrárne för att tillfälligt tillhandahålla en obligatorisk mängd elektricitet från inhemska bränslekällor till elnätet i Bystričany i Slovakien. Slovakien anmälde kommissionen sina planer att överlåta elverktyget Slovenské [...]

Fortsätt läsa

#EnergyUnion - Från vision till verklighet

#EnergyUnion - Från vision till verklighet

| April 12, 2019

I den fjärde rapporten om energifondens stat framgår att Europeiska kommissionen fullt ut har levererat sin vision om en energiförbundsstrategi som garanterar tillgänglighet, överkomlig, säker, konkurrenskraftig och hållbar energi för alla européer. Europa är redan världsledande i kampen mot klimatförändringar. Den europeiska politiken som genomförts under de senaste fem åren [...]

Fortsätt läsa

Ny #EuropeanEnergyMarket - Vägar mot kompromiss

Ny #EuropeanEnergyMarket - Vägar mot kompromiss

| April 9, 2019

Europaparlamentet godkände lagstiftningspaketet som syftar till att ge EU-medborgarna tillgång till ren energi (Clean Energy for All) och utforma utvecklingen av energisektorn i EU-stater mot ytterligare ökad andel av förnybara energikällor och gränsöverskridande förbindelser, skriver Colin Stevens. "Godkännandet av den nya elmarknadsdesignen ger [...]

Fortsätt läsa