RSSStålindustrin

Högteknologiskt samarbete mellan # Kina och #EU har enorm potential

Högteknologiskt samarbete mellan # Kina och #EU har enorm potential

| Februari 9, 2020

Kinas Belt and Road Initiative (BRI), ibland kallad New Silk Road, är ett av de mest ambitiösa infrastrukturprojekt som någonsin har utformats. Den enorma samlingen av utvecklings- och investeringsinitiativ som lanserades 2013 av president Xi Jinping skulle sträcka sig från Östasien till Europa och utvidga Kinas ekonomiska och politiska inflytande avsevärt - skriver [...]

Fortsätt läsa

Kommissionen inleder utredning av dumpat varmvalsat stål från # Kina, # Taiwan och #Indonesien

Kommissionen inleder utredning av dumpat varmvalsat stål från # Kina, # Taiwan och #Indonesien

| Augusti 14, 2019

Kommissionen har inlett en antidumpningsundersökning av import av varmvalsade rostfritt stålplåtar och spolar från Kina, Indonesien och Taiwan. Undersökningen följer ett klagomål som inlämnats av European Steel Association (EUROFER) på grund av att importen från dessa länder sker till dumpade priser och därmed orsakar skador på den europeiska [...]

Fortsätt läsa

Skyller på #Brexit, #BritishSteel kollapsar och sätter 25,000-jobb i fara

Skyller på #Brexit, #BritishSteel kollapsar och sätter 25,000-jobb i fara

| Kan 24, 2019

Av Ivana Kottasová, CNN Business Storbritanniens näst största ståltillverkare kollapsade på onsdag (22 maj), vilket sätter 5,000-jobb direkt i företaget och hotar en annan 20,000 hos leverantörer. Företaget sökte en statlig räddningsaktion, men samtal slutade utan överenskommelse. Högsta domstolen beordrade bolaget till tvångslikvidation, enligt regeringens insolvens [...]

Fortsätt läsa

Kommissionen ålägger antidumpningstullar på import av stålprodukter från Brasilien, Iran, Ryssland och Ukraina

Kommissionen ålägger antidumpningstullar på import av stålprodukter från Brasilien, Iran, Ryssland och Ukraina

| Oktober 6, 2017 | 0 Kommentarer

EU har vidtagit ytterligare åtgärder för att skydda EU: s stålproducenter från illojal konkurrens. Denna senaste åtgärd ger 48 det antal åtgärder som vidtas mot antidumpnings- och antisubventionsåtgärder inom stålsektorn. Varmvalsade platta stålprodukter från Brasilien, Iran, Ryssland och Ukraina kommer nu att möta arbetsuppgifter som sträcker sig mellan € 17.6 och € 96.5 per ton, skriver [...]

Fortsätt läsa

#Steel: Ledamöterna tillbaka papper uppmanade EU att försvara industrier mot otillbörliga affärsmetoder

#Steel: Ledamöterna tillbaka papper uppmanade EU att försvara industrier mot otillbörliga affärsmetoder

| 8 april 2016 | 0 Kommentarer

MEP-ledamöter i Europaparlamentet, industriministeriet, forsknings- och energikommittén röstade idag för en arbetsrapport som kräver att EU vidtar alla nödvändiga åtgärder för att försvara europeiska industrier mot konkurrensutsatta metoder, däribland dumpning av billigt stål till Storbritannien. I betänkandet uppmanas Europeiska unionen att förhindra handelspartner från orättvist underkörning [...]

Fortsätt läsa

#Steel: Konservativa parlamentsledamöter kräver retrospektiva EU: s tullar på dumpade stål

#Steel: Konservativa parlamentsledamöter kräver retrospektiva EU: s tullar på dumpade stål

| Mars 31, 2016 | 0 Kommentarer

I Bryssel är konservativa parlamentsledamöterna trycker på för EU: s antidumpningsåtgärder för att ytterligare effektiviseras. Välkomnar Europeiska kommissionens tillkännagivande tidigare denna månad att den tid det tar för utredningar fall av potentiell dumpning skärs från nio till åtta månader, påpekar de här fortfarande betydligt längre än den processen tar i [...]

Fortsätt läsa

#Steel: Kommissionen vidtar åtgärder för att bevara hållbar sysselsättning och tillväxt i Europa

#Steel: Kommissionen vidtar åtgärder för att bevara hållbar sysselsättning och tillväxt i Europa

| Mars 16, 2016 | 0 Kommentarer

Kommissionen föreslår politiska åtgärder för att stödja den europeiska stålsektorn för att övervinna de allvarliga utmaningarna, till stor del beroende på global överkapacitet. Europeiska kommissionen har idag lagt fram ett meddelande om hur den europeiska stålsektorn kan övervinna sina kortsiktiga och långsiktiga utmaningar med stöd av medlemsstaterna och EU-institutionerna. Stålindustrin [...]

Fortsätt läsa