RSSMiljö

Hur man minskar #PlasticWaste - EU-strategi förklaras

Hur man minskar #PlasticWaste - EU-strategi förklaras

| Februari 28, 2020

EU vill minska plastavfallet. Upptäck strategin från att öka återvinningen till att införa förbud på vissa mikroplaster och engångsplaster. Billiga och hållbara plast används i stor utsträckning, men deras ökande popularitet har åtföljts av växande mängder plastavfall och marint skräp, vilket påverkar miljön och människors hälsa. Varje år cirka [...]

Fortsätt läsa

Kommissionens studie visar behovet av lagstiftning på EU-nivå om due diligence i hela leveranskedjan om #HumanRights och # Miljöimplikationer

Kommissionens studie visar behovet av lagstiftning på EU-nivå om due diligence i hela leveranskedjan om #HumanRights och # Miljöimplikationer

| Februari 25, 2020

Den 24 februari offentliggjorde Europeiska kommissionen resultaten från en studie om behörighetskrav genom försörjningskedjan. Denna studie visar att endast en av tre företag i EU för närvarande gör en noggrann noggrannhet när det gäller mänskliga rättigheter och miljöpåverkan. Due diligence innebär i detta sammanhang att till exempel ett företag kontrollerar [...]

Fortsätt läsa

Issmältning i #Antarktis kan tredubbla havnivån på föregående århundrade: studie

Issmältning i #Antarktis kan tredubbla havnivån på föregående århundrade: studie

| Februari 20, 2020

Toronto horisont ses med flytande is på Lake Ontario i Toronto, Kanada. (Xinhua / Zou Zheng) Forskarna tror att Antarktis nu skulle bli den största faktorn för havsnivåökning, skriver Bryssel Diplomatiskt. Inom detta århundrade skulle issmältning bara i Antarktis få den globala havsnivån att stiga upp till tre gånger [...]

Fortsätt läsa

#EUDrinkingWater - Bättre kvalitet och tillgång

#EUDrinkingWater - Bättre kvalitet och tillgång

| Februari 19, 2020

Dricksvatten av god kvalitet är av avgörande betydelse Miljökommittén har stött nya regler för att ytterligare förbättra kvaliteten och tillgången till dricksvatten för alla och se till att plastavfall från vattenflaskor minskar. De flesta i EU har god tillgång till högkvalitativt dricksvatten. Enligt en rapport från […]

Fortsätt läsa

EU investerar mer än 100 miljoner euro i nya # LIFE-program för att främja ett grönt och klimatneutralt Europa

EU investerar mer än 100 miljoner euro i nya # LIFE-program för att främja ett grönt och klimatneutralt Europa

| Februari 17, 2020

Europeiska kommissionen tillkännagav i dag (17 februari) en investering på 101.2 miljoner euro för de senaste projekten inom Life-programmet för miljö och klimatåtgärder. Finansieringen kommer att stödja tio storskaliga miljö- och klimatprojekt i nio medlemsländer och hjälpa Europas övergång till en hållbar ekonomi och klimatneutralitet. Dessa projekt finns i [...]

Fortsätt läsa

#EUSummitChallenge - En budget för klimatnödläget

#EUSummitChallenge - En budget för klimatnödläget

| Februari 17, 2020

Statschefer träffas denna vecka i hopp om att nå en överenskommelse om storleken och syftet med nästa EU-budget. Resultatet borde säga oss om Europa kan finansiera sin övergång till koldioxidneutralitet. Statliga och regeringshyllor kommer att sammanträda den 20 februari för att fortsätta förhandlingarna om storleken och prioriteringarna i [...]

Fortsätt läsa

Ledamöter tillbaka från # EUDog & CatAlliance för att avsluta olaglig handel med husdjur

Ledamöter tillbaka från # EUDog & CatAlliance för att avsluta olaglig handel med husdjur

| Februari 14, 2020

Europaparlamentet antog en resolution i Strasbourg den 12 februari. Ledamöterna röstade med en överväldigande majoritet för att stödja förslaget som kräver en EU-omfattande handlingsplan för att stoppa den illegala handeln med husdjur genom att föra [...]

Fortsätt läsa