Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

Flygutsläpp: Kommissionen föreslår att EU ETS tillämpas på det europeiska regionala luftrummet från och med den 1 januari 2014

DELA MED SIG:

publicerade

on

flygande-CO2-utsläppEU-kommissionen föreslog idag (16 oktober) att ändra EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) så att flygets utsläpp täcks för den del av flygningar som sker i det europeiska regionala luftrummet. Justeringen i lagstiftningen skulle gälla från den 1 januari 2014 och tills en planerad global marknadsbaserad mekanism (MBM) blir tillämplig på internationella flygutsläpp till 2020, enligt International Civil Aviation Organization (ICAO).

Klimatkommissionär Connie Hedegaard sa: "I ljuset av de framsteg som nyligen gjorts vid ICAO, inte minst tack vare Europas hårda arbete och beslutsamhet, har Europeiska kommissionen i dag föreslagit att anpassa EU ETS så att utsläppen från flygsektorn skulle täckas. för den del av flygningar som sker i det europeiska regionala luftrummet EU har minskat utsläppen av växthusgaser avsevärt och alla ekonomiska sektorer bidrar till dessa ansträngningar. Flygsektorn måste också bidra, eftersom utsläppen från flyget ökar snabbt – fördubblas sedan 1990. Jag är övertygad om att Europaparlamentet och rådet kommer att agera snabbt och godkänna detta förslag utan dröjsmål. Med detta förslag tar Europa ansvaret för att minska utsläppen inom sitt eget luftrum tills den globala åtgärden börjar."

Nyckelfunktioner

Huvuddragen i det reviderade ETS-systemet som är ett resultat av detta förslag skulle vara följande:

  • Alla utsläpp från flygningar mellan flygplatser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES, som omfattar de 28 medlemsländerna plus Norge och Island) skulle fortsätta att omfattas.
  • Från 2014 till 2020 skulle flygningar till och från länder utanför EES gynnas av ett generellt undantag för de utsläpp som sker utanför EES-luftrummet. Endast utsläpp från den del av flygningar som sker inom EES-luftrummet skulle omfattas.
  • För att tillgodose de särskilda omständigheterna i utvecklingsländer skulle flygningar till och från tredjeländer som inte är utvecklade länder och som släpper ut mindre än 1 % av de globala flygutsläppen dra nytta av ett fullständigt undantag.

Nästa steg

Kommissionen skulle vilja att förslaget godkändes av Europaparlamentet och rådet senast i mars 2014 för att skapa klarhet för luftfartygsoperatörer, som annars skulle behöva överlämna utsläppsrätter för alla sina utsläpp på flygningar 2013 till och från tredjeländer senast den 30 april 2014.

Ett detaljerat fråge- och svarsdokument kan vara finns här.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend