Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

Miljö: Kommissionen föreslår att användningen av plastpåsar ska minskas

DELA MED SIG:

publicerade

on

plastpåsarDen 4 november antog EU-kommissionen ett förslag som kräver att medlemsländerna ska minska sin användning av lätta plastbärkassar. Medlemsstaterna kan välja de åtgärder de finner mest lämpliga, inklusive avgifter, nationella minskningsmål eller ett förbud under vissa förutsättningar. Lätta plastpåsar används ofta bara en gång, men kan finnas kvar i miljön i hundratals år, ofta som skadliga mikroskopiska partiklar som är kända för att vara farliga för särskilt marint liv.

Miljökommissionär Janez Potočnik sa: "Vi vidtar åtgärder för att lösa ett mycket allvarligt och mycket synligt miljöproblem. Varje år slutar mer än 8 miljarder plastpåsar som skräp i Europa, vilket orsakar enorma miljöskador. Vissa medlemsländer har redan uppnått fantastiska resultat när det gäller att minska deras användning av plastpåsar. Om andra följde efter skulle vi kunna minska dagens totala konsumtion i EU med så mycket som 80 %."

Tekniskt sett ändrar förslaget Förpackningsavfallsdirektivet med två huvudelement. För det första måste medlemsstaterna vidta åtgärder för att minska förbrukningen av plastbärkassar med en tjocklek under 50 mikron, eftersom dessa återanvänds mer sällan än tjockare och ofta slutar som skräp. För det andra kan dessa åtgärder innefatta användning av ekonomiska instrument, såsom avgifter, nationella minskningsmål och marknadsföringsrestriktioner (med förbehåll för reglerna för den inre marknaden i Fördraget om EU: s funktionssätt). De höga reduktionsgrader som uppnåtts i vissa medlemsstater, genom införande av avgifter och andra åtgärder, visar att resultat kan uppnås genom effektiva åtgärder.

Förslaget följer på åtgärder som vidtagits av enskilda medlemsstater och från uppmaningar från EU:s miljöministrar på kommissionen att bedöma handlingsutrymmet på EU-nivå. Det kommer efter omfattande offentliga samråd som fann ett brett stöd för ett EU-omfattande initiativ på detta område.

Bakgrund

De egenskaper som gör plastpåsar kommersiellt framgångsrika – låg vikt och motståndskraft mot nedbrytning – har också bidragit till deras spridning i miljön. De flyr avfallshanteringsströmmar och ackumuleras i vår miljö, särskilt i form av marint skräp. När de väl kasserats kan plastbärkassar hålla i hundratals år. Marin nedskräpning erkänns alltmer som en stor global utmaning som utgör ett hot mot marina ekosystem och djur som fiskar och fåglar. Det finns också bevis som tyder på stor ansamling av skräp i europeiska hav.

Under 2010 släpptes uppskattningsvis 98.6 miljarder plastbärkassar ut på EU-marknaden, vilket innebär att varje EU-medborgare använder 198 plastbärkassar per år. Av dessa nästan 100 miljarder påsar är de allra flesta lätta påsar, som återanvänds mer sällan än tjockare. Konsumtionssiffrorna varierar mycket mellan medlemsstaterna, med en årlig användning per capita av lätta plastbärkassar som sträcker sig mellan uppskattningsvis fyra påsar i Danmark och Finland och 466 påsar i Polen, Portugal och Slovakien.

Annons

För mer information, klicka här.

Frågor och svar om förslaget att minska konsumtionen av plastpåsar.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend