Anslut dig till vårt nätverk!

Lantbruk

Användning av bekämpningsmedel i ekologiska fokusområden: Delegerade akter för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken flyttar ansvaret till medlemsländerna

DELA MED SIG:

publicerade

on

bekämpningsmedel-spray besemerPesticide Action Network Europe (PAN Europe) has slammed the European Commission’s failure to agree on a set of delegated acts answering whether or not to authorise pesticides in ecological focus areas (EFA). What they did agree upon, though, was allowing member states to decide, a decision that PAN Europe brands as “not being a very green EU approach.”

Kommissionärskollegiet har idag godkänt de så kallade delegerade akterna för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP), som fortfarande måste godkännas/förkastas av Europaparlamentet och rådet.

Dessa delegerade akter skulle ha kunnat svara tydligt på en mycket enkel fråga: får jordbrukare använda bekämpningsmedel i ekologiska fokusområden (EFA)? Men EU-kommissionen misslyckades med att göra det. Istället flyttade EU-kommissionen ansvaret till medlemsländerna.

Varje medlemsland kommer att kunna sätta ett förbud mot bekämpningsmedel i EFA, men kommer inte att vara skyldig att göra det. Istället måste varje medlemsstat göra en lista över grödor som de tänker odla i EFA.

PAN Europe President François Veillerette said: “EFAs were introduced into the CAP to increase biodiversity on each farm across the EU. Creation of EFAs is thus in contradiction with food production and even incompatible with the use of pesticides. Where did the ‘green logic’ of the CAP reform go?”

While member states established, in 1999, a declaration calling on the need for the CAP to reduce pesticides use in November 2013, 23 member states sent a letter to the European Commission calling on the need to respect the political deal arguing “any limitations on pesticide and fertiliser use would make conventional production on EFA impossible”.

Så även om europeiska medborgare kan ha förväntat sig att få tydliga svar från förslagen till reform av den gemensamma jordbrukspolitiken, som svarar på de viktigaste problemen som användningen av bekämpningsmedel, återstår svaret.

Annons

Bakgrund

(1) År 1999 antog jordbruksrådet i Cardiff särskilda mål för jordbrukskemikalier i Rådets strategi för miljöintegration och hållbar utveckling i den gemensamma jordbrukspolitiken: ”Förutom EU:s regler för att kontrollera maximala halter av bekämpningsmedel i jordbruksprodukter och åtgärder för att minska miljöriskerna med användning av bekämpningsmedel (vattenförorening, försämring av biologisk mångfald etc.), bör ytterligare åtgärder utvecklas för känsliga områden. PPP och biocider bör endast användas vid behov och i enlighet med principen om god växtskyddspraxis. Det finns ett behov av att ytterligare minska riskerna för miljön från användningen av växtskyddsmedel och biocider och att fortsätta att säkerställa att det inte finns några hälsorisker vid användningen av dem.”
(2) Enligt Eurobarometer 379/2013T om "Europeiska attityder till biologisk mångfald" hotar föroreningar av luft och vatten och katastrofer orsakade av människor den biologiska mångfalden (96 %) och konstaterar att orsaken är intensivt jordbruk, avskogning och överfiske (94 %).
(3) Anligt Eurobarometerundersökning 314/2009 on Europeiska attityder till kemikalier i konsumentprodukter: riskuppfattning om potentiella hälsorisker, EU-medborgare anser att bekämpningsmedel är de kemikalier som utgör störst risk för användaren (70 % av de tillfrågade, s.6).
(4) Enligt Eurobarometerundersökning 354/2010 När det gäller livsmedelsriskfrågor är EU-medborgarnas största oro frågan om bekämpningsmedelsrester i frukt, grönsaker eller spannmål (72 % av de tillfrågade, s. 15), och en ökning med 4 % från 2005 års undersökning (Eurobarometerundersökning 238/2006).

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend