Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

Vatten återanvändning i Europa: Vad tror du?

DELA MED SIG:

publicerade

on

vattendropparVattenåteranvändning är inte utbredd i Europa. Det mesta avloppsvattnet från stadsreningsverk spolas helt enkelt ut i floder och sjöar. Men ökad återanvändning skulle hjälpa oss att reagera på de ökande problemen med vattenbrist och torka, samtidigt som vi minskar risken för förorening från avloppsvatten och sänker reningskostnaderna. Återanvändning av vatten har också en lägre miljöpåverkan än att få det från andra källor såsom interregionala vattenöverföringar eller avsaltning.

Trots dessa fördelar och den avsevärda potentialen för vidareutveckling finns det flera anledningar till att nivån av återanvändning är så låg, inklusive:

  • Brist på gemensamma EU-miljö-/hälsostandarder för återanvändning av vatten;

  • potentiella hinder för den fria rörligheten för jordbruksprodukter som bevattnats med återanvänt vatten;

  • otillräcklig vattenprissättning och affärsmodeller;

  • låg medvetenhet hos intressenterna om fördelarna med vattenåteranvändning;

  • bristande allmän acceptans, och;

    Annons
  • tekniska hinder och vetenskapliga osäkerheter.

Europeiska kommissionen inleder ett offentligt samråd om en rad möjliga EU-åtgärder som skulle uppmuntra återanvändning av renat avloppsvatten. Vi vill veta vad medborgare, intressenter, företag, icke-statliga organisationer och offentliga myndigheter anser om potentialen för återanvändning och hinder för det, och vilken typ av reglerande och icke-reglerande EU-åtgärder som effektivt skulle kunna hantera dessa problem och öka användningen av säkra återanvändning av vatten i EU.

Nästa steg

Samrådet, som är tillgänglig här., är öppen till den 7 november 2014. Resultaten kommer att ingå i en konsekvensbedömning som täcker alla nyckelaspekter av vattenåteranvändning, inklusive jordbruks-, stads-, industri- och rekreationsanvändning. Under 2015 avser kommissionen att lägga fram ett formellt förslag baserat på bevisen i konsekvensanalysen.

Bakgrund

De globala klimatförändringarna sätter allt större stress på Europas sötvattenresurser. Även om detta orsakar problem mestadels i torra områden med låg nederbörd och hög befolkningstäthet, kommer tempererade områden med intensiv jordbruk, turism och industriell verksamhet sannolikt också att påverkas. Detta leder till ökad konkurrens om vattenresurser mellan de olika vattenanvändande sektorerna, vilket ökar oron för tillgången på högkvalitativa resurser reserverade för dricksvatten.

Maximering av vattenåteranvändning är ett specifikt mål för Plan för att skydda Europas vattenresurser som nämner möjligheten till en förordning som fastställer gemensamma standarder för vattenåteranvändning. Detta är också ett högt prioriterat område i den strategiska genomförandeplanen Europeiskt innovationspartnerskap för vatten.

Mer information

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend